Ajax-loader

William Butler Yeats könyvei a rukkolán


William Butler Yeats - Írás ​az ablaküvegen
William ​Butler Yeats a XX. század egyik legnagyobb, korszakos költője, ez közismert. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy ez a mitologikus, szimbólumokkal és népköltészeti motívumokkal dolgozó Nobel-díjas író egyúttal igen jelentős drámaíró is. A kötetben található tizenegy színjáték között van mitológiai és modern témájú is; van köztük megszokott formájú, van, amelyik a klasszikus japán színházi formákat dolgozza át, van köztük tragédia és van komédia, van verses és van prózai formájú. A fordítók – Ferencz Győző, G. István László, Gergely Ágnes, László Noémi, Lázár Júlia, Mesterházi Mónika, Szabó T. Anna – költőként is nevet szereztek maguknak, filológusként is a szakma jelesei.

Lady Augusta Gregory - William Butler Yeats - The ​Unicorn From the Stars and Other Plays
Lady ​Augusta Gregory (born Isabella Augusta Persse) (1852-1932), was an Irish dramatist and folklorist and writer of pamphlets, prose, memoirs, short stories and poems. With W. B. Yeats and others, she co-founded the Irish Literary Theatre and the Abbey Theatre, and wrote numerous works for both companies. She also produced a number of books of retellings of stories from Irish mythology. Publications included: Arabi and His Household (1882), Over the River (1887), Cuchulain of Muirthemne (1902) and Poets and Dreamers (1903). William Butler Yeats (1865-1939) was an Irish poet and dramatist, and one of the foremost figures of 20th-century literature. He was a driving force behind the Irish Literary Revival, and together with Lady Gregory and Edward Martyn founded the Abbey Theatre, and served as its chief during its early years. In 1923, he was awarded a Nobel Prize in Literature. Yeats is considered one of the few writers whose greatest works were completed after being awarded the Nobel Prize; such works include: The Tower (1928) and The Winding Stair and Other Poems (1929).

William Butler Yeats - The ​Secret Rose / Rosa Alchemica
For ​those who are familiar with Yeats' poetry, particulary his beloved early poems like "The Lake Isle of Innisfree," reading "Rosa Alchemica" is an experience of joy. Called by critics his best work of fiction, "Rosa Alchemica" incorporates not only the lush language and imagery of early Yeats, but also his personal interests: Irish culture, myth and legend, and his lifelong membership in the society of the Golden Dawn, a secret society that believed it could practice magic. Yeats believed that "poetry and romance cannot be made by the most conscientious study of famous moments and of the thoughts and feelings of others, but only by looking into that little, infinite, faltering, eternal flame that we call ourselves." And if this is so, then "Rosa Alchemica" is purely of Yeats' self, for he was a member of the Society of the Golden Dawn for over thirty years. Although he was unwilling to publically acknowledge all of the society's beliefs, which included three orders of magi, including the highest order that reflected Robartes himself, Yeats sincerely believed that the realm of the magical and spiritual was real.

William Butler Yeats - Selected ​Poems
Had ​I the heavens' embroidered cloths, Enwrought with golden and silver light, The blue and the dim and the dark cloths Of night and light and the half-light, I would spread the cloths under your feet: But I, being poor, have only my dreams; I have spread my dreams under your feet; Tread softly because you tread on my dreams. _He wishes for the Cloths of Heaven_

William Butler Yeats - Early ​Poems
One ​of the greatest poets of the century, Yeats drew upon Irish folklore and myth as inspiration for much of his early poetry. Mythic themes and others are masterfully explored in this rich selection of 134 poems published between 1889 and 1914. Included are such favorites as "Lake Isle of Innisfree," "When You Are Old," "Down by the Salley Gardens," "The Stolen Child," "Fergus and the Druid," "To the Rose upon the Rood of Time," "The Song of Wandering Aengus," "The Fascination of What’s Difficult" and many more.

William Butler Yeats - A ​csontok álmodása
Yeats ​közismerten a XX. század egyik legnagyobb költője. Erről három éve, verseskötete megjelenése óta, a magyar olvasó is meggyőződhet. Ám az angolul olvasó azt is tudja, hogy aki nem ismeri a drámaíró Yeatst, az a költőt is csak hiányosan ismeri. Ezt a hiányt pótolja a Nagyvilág kiadó a költő válogatott drámáinak megjelentetésével.A tíz színjáték között van mitológiai (Deirdre, A kócsagtojás, A sólyom kútjánál, A Baile partján, Cuchulain haragja - az utóbbi három a legnagyobb ír hős történetének egy-egy fejezetét mondja el), és van kortárs témájú; némelyik megszokott formájú, némelyik a klasszikus japán színházi formákat kezeli szabadon (A csontok álmodása a nót, A macska és a hold a kyogent), némelyik vakmerően vegyíti a bohózatit a katartikussal (mint A színész- királynő, az Írás az ablaküvegen, a Purgatórium). Hármat bemutatott a rádió, négy folyóiratban is megjelent, de hatnak a fordítása kifejezetten a kötet számára készült.A fordítók - Ferencz Győző, G. István László, Gergely Ágnes, László Noémi, Lázár Júlia, Mesterházi Mónika, Szabó T. Anna - költőként is nevet szereztek maguknak, filológusként is a szakma jelesei.Kinek szánjuk a kötetet? Verskedvelőknek - hisz a darabok többsége verses formában íródott irodalmároknak, tanároknak, egyetemistáknak - hisz Yeats az ő szintjükön kötelező olvasmány színházcsinálóknak (színészeknek, dramaturgoknak, rendezőknek) - hisz Yeats nemcsak a maga idejében volt meghökkentően, olykor botrányosan újszerű, hanem mindmáig megmaradt avantgarde színpadi szerzőnek.

William Butler Yeats - Yeats's ​Poems
William ​Butler Yeats is considered Ireland's greatest poet. He is one of the most significant literary figures of the twentieth century. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. This is the definitive collection of his poems, encompassing the full range of his powers, from the love lyrics to the political poems, from poems meditating on the bliss of youth, to the verse that rails against old age. A detailed notes section and full appendix provide an invaluable key to the poems as well as biographical information on the life of the poet and a guide to his times. The collection includes Yeats's fourteen books of lyrical poems, his narrative and dramatic poetry, and his own notes on individual poems.

William Butler Yeats - The ​Trembling of the Veil
William ​Butler Yeats (1865 – 1939) is best described as Ireland’s national poet in addition to being one of the major twentieth-century literary figures of the English tongue. To many literary critics, Yeats represents the ‘Romantic poet of modernism,’ which is quite revealing about his extraordinary style that combines between the outward emphasis on the expression of emotions and the extensive use of symbolism, imagery and allusions. Yeats also wrote prose and drama and established himself as the spokesman of the Irish cause. His fame was greatly boosted mainly after he received the Nobel Prize in Literature in 1923. His life was marked by his many love stories, by his great interest in oriental mysticism and occultism as well as by political engagement since he served as an Irish senator for two terms. Today, although William Butler Yeats’s contribution to literary modernism and to Irish nationalism remains incontestable. Here we publish his personal work of his journey through the years.

William Butler Yeats - A ​költő esdeklése
Erdődi ​Gábor fordításai

William Butler Yeats - Rosa ​Alchemica
A ​Rosa Alchemica William Butler Yeats legmisztikusabb műve. A magas beavatás, amit az Arany Hajnal Hermetikus Rendben elért, a műveit is átszőtte a Nobel-díjas költőnek. A Rózsakeresztes Rend misztériumaiba Robert Wentworth Little avatta be, de még nem volt tagja a Rózsakeresztes páholynak. 1887-ben részt vett az Arany Hajnal Hermetikus Rend megalapításában. A Rend élén Woodman, Mathers és Wynn Westcott álltak, kik segítették a fiatal költőt és bevezették az okkult tudományok világába. Yeats az európai hermetikus tradícióba belehelyezi az ír mondák morzsáit és vizuális élményeit. A Rosa Alchemica rövid szövegekben világos szimbólumokkal van megírva a nagy beavatás alapelemeire utalva. Az erkölcsi tanításokkal végződő mesékben történeteket találunk a pogány idők és a kereszténység kapcsolatáról, a fehér és a fekete mágia egyensúlyáról.

William Butler Yeats - The ​Celtic Twilight
Born ​and educated in Dublin, Ireland, William Butler Yeats (1865-1939) discovered early in his literary career a fascination with Irish folklore and the occult. Later awarded the Nobel Prize for Literature in 1923, Yeats produced a vast collection of stories, songs, and poetry of Ireland's historical and legendary past. "The Celtic Twilight" includes forty-two Celtic folklore tales, and Yeats makes no secret of his fascination and even belief in the world of the occult and the existence of faeries. Yeats' passion in these tales comes forth through the pages and adds a new dimension to these age-old tales. Though the stories are short in length, there is no scarcity of depth.

William Butler Yeats - Lady Augusta Gregory - Cathleen ​Ni Houlihan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Butler Yeats - Ideas ​of Good and Evil
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Butler Yeats - William ​Butler Yeats versei
William ​Butler Yeats (1865-1939) Nobel-díjas ír költő úgy hozta létre a huszadik századi líra egyik legnagyobb életművét, hogy látszólag a modernista mozgalmak ellenében haladt. Fiatal éveiben alkotó energiáit a modern ír nemzettudat megteremtésének szolgálatába állította. A kelta újjáéledés szellemében ír tündérmeséket gyűjtött, barátaival megalapította az ír nemzeti színjátszást, verseit az ír mitológiai és népköltészeti hagyományokra építette. Noha aktuálpolitikai verset alig írt, útja törvényszerűen vezetett oda, hogy az Ír Szabadállam megalalkulása után szenátor lett a dublini parlamentben. Ezzel párhuzamosan mélyen érdeklődött a kor divatos eszméi iránt, és tagja volt több teozófiai társaságnak. Már fiatalon felismerte, hogy ha nagyszabású életművet kíván alkotni, akkor egységbe kell foglalnia gondolatait. Saját kozmológiai rendszert és modellt dolgozott ki - e tekintetben Miltonra és Blake-re emlékeztet. Ám ahogy rendszere mind bonyolultabbá vált, hangja úgy lett egyre közvetlenebb, érdesebb és egyszerűbb. Elvont létmodelljét mindig konkrét, személyes, gyakran életrajzi tapasztalataira alkalmazta: így teremtette meg azt a költészetet, amely a végső dolgokról a személyes hang hitelével beszél.

William Butler Yeats - Vörös ​Hanrahan legendája
A ​Vörös Hanrahan meséi önálló invenciójú Yeats-mű, lírai próza, egyetemes szépségű mese, a költő alteregójának örök szomorúságú históriája, tele mágikus kelta szimbólumokkal, kártya-misztikával és Janus-arcú tündér-boszorkányokkal. A mű felidézi Yeats költészetének csodás hangját, saját szavaival „az ős-báj bánatát”. A kelta homály a Nobel-díjas Yeats korai, prózai műve (1893). „Egyszerre krónika és önéletrajz” – ahogy a híres irodalomtörténész, Kathleen Raine mondja róla. Mintegy költői néprajz, mondhatnók, a két műfaj között lebeg. A költő, miközben folklór-körútra indul, a saját, kialakulóban lévő költészetéhez keresi az ír forrást. A „kelta homály” később korszakmegjelölő fogalommá lett Írországban. Yeats és néhány társa mítoszban, költészetben és politikában „kitalálta” Írországot. A kötetet költői keretbe foglalják az elsősorban poéta szerző gyönyörű versei, melyekben az ír tájakat, mítoszokat idézi meg. Varázslatos világba repíti el ez az irodalmi klasszikus olvasóit, és külön kihangsúlyozandó, hogy teljességében most kerül először a hazai közönség kezébe.

William Butler Yeats - A ​kelta homály
A ​kelta homály, a Nobel-díjas Yeats korai, prózai műve (1893). "Egyszerre krónika és önéletrajz" - ahogy a híres irodalomtörténész, Kathleen Raine mondja róla. Mintegy költői néprajz, mondhatnók, a két műfaj között lebeg. A költő, miközben folklór-kőrútra indul, a saját, kialakulóban lévő költészetéhez keresi az ír forrást. A "kelta homály" később korszakmegjelölő fogalommá lett Írországban. Yeats és néhány társa mítoszban, költészetben és politikában "kitalálta" Írországot. A Vörös Hanrahan meséi viszont már önálló invenciójú Yeats-mű, lírai próza, egyetemes szépségű mese, a költő alteregójának örök szomorúságú históriája, tele mágikus kelta szimbólumokkal, kártya-misztikával és Janus-arcú tündér-boszorkányokkal. A mű felidézi Yeats költészetének csodás hangját, saját szavaival "az ős-báj bánatát". Erdődi Gábor

William Butler Yeats - The ​Wild Swans at Coole
Yeats ​was the leader of the Irish literary renaissance that aimed at reviving ancient Irish folklore, lengends and traditions in new literary works. The influence of the "Celtic Renaissance" is strong in Yeats's early poetry in which the poems often center on Irish mythology and themes and are mystical, slow-paced and lyrical.

J. M. Synge - Douglas Hyde - William Butler Yeats - Three ​Irish Plays
The ​wide scope and diversity of the Irish theater is represented by the three plays contained in this volume. Ireland's greatest poet, William Butler Yeats, wrote the romantic fantasy "The Land of Heart's Desire"; Douglas Hyde's folk-comedy, "The Twisting of the Rope" is the first modern play written and performed in Gaelic; and John Synge's "Riders to the Sea" is perhaps the purest example of modern tragedy. This volume also contains an extended introduction by Harrison Hale Schaff.

Kollekciók