Ajax-loader

Vezér Erzsébet könyvei a rukkolán


Vezér Erzsébet - Ady Endre
Könyvünk első ízben kísérli meg Ady Endre teljes élet- és pályaképének megrajzolásával népszerű-tudományos formában közel hozni a költőt a legszélesebb olvasóközönséghez. Színgazdag, eleven képet fest Ady Endre gyermekkoráról, ifjúságáról, ízelítőt ad a kor szokásaiból, bemutatja jellemző figuráit, vázolja a legjelentősebb eseményeket, felvillantja az újakra készülő századelő irodalmi, művészeti tájait. Ennek a kornak, ennek az irodalomnak emberi és művészi hőse: Ady Endre. Vezér Erzsébet munkájának eredeti gondolatmenete és bizonyító anyaga, a sok Ady-vers részletes elemzése, színes stílusa bizonyára kellemes olvasmánnyá és hasznos tanulmánnyá teszi ezt a könyvet.

Vezér Erzsébet - Szeretném ​magam megmutatni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vezér Erzsébet - Ady ​Endre - Alkotásai és vallomásai tükrében
A ​század első két évtizedének progresszív társadalmi törekvéseit és nagyszerű szellemi mozgalmait Ady életműve foglalja össze. Mindaz, ami e korban haladó, és mindaz, ami forradalmi, visszhangzik verseiben és prózájában. Vezér Erzsébet, az ismert Ady-kutató végigkíséri a költő útját, s – e sorozat gyakorlatához alkalmazkodva – képekkel és idézetes illusztrációkkal, dokumentumokkal és eligazító kommentárokkal megvilágítja ezt a kivételes személyiséget és öntörvényű életutat. Az olvasó képet kap arról, hogy ki volt Ady a közvetlen környezet s a kor számára. A könyv objektív, dokumentatív jellege, az élet és életmű fordulópontjainak kiemelése szemléltetően mutatja be az Ady-drámát. Őszinte, igaz írás, nem kerüli meg az úgynevezett „kényes” kérdéseket, s méltó helyre állítja az utolsó évek megrendítő nagyságú költészetét. A dokumentumanyag számos kevéssé ismert, sőt feledésszámba menő darabot is tartalmaz. Az alapjában bemutató-leíró jellegű szöveget néhány kitűnő verselemzés egészíti ki. Vezér Erzsébet kötetét jól használható időrendi tábla zárja, mely összefoglalja a költő életének jeles dátumait.

Vezér Erzsébet - Ady ​Endre
Vezér ​Erzsébet könyve, amely most új kiadásban jelenik meg, Ady Endre teljes élet- és pályaképének megrajzolásával népszerű-tudományos formában közel hozza a költőt a legszélesebb olvasóközönséghez. Színgazdag, eleven képet fest Ady Endre gyermekkoráról, ifjúságáról, ízelítőt ad a kor szokásaiból, bemutatja jellemző figuráit, vázolja a legjelentősebb eseményeket, felvillantja az újakra készülő századelő irodalmi, művészeti tájait. Ennek a kornak, ennek az irodalomnak emberi és művészi hőse: Ady Endre. Vezér Erzsébet munkájának eredeti gondolatmenete és bizonyító anyaga, a sok Ady-vers részletes elemzése, színes stílusa bizonyára kellemes olvasmánnyá teszi ezt a könyvet. (Gondolat, Budapest, 1977)

Vezér Erzsébet - Lesznai ​Anna élete
Az ​olvasónak, aki a "Nők a történelemben" című sorozatot figyelemmel kíséri, magyarázattal tartozunk, hogy került ide Lesznai Anna portréja, melynek természetesebb lenne egy irodalmi vagy képzőművészeti sorozatban. A magyarázat nemcsak a művész sokoldalúságában rejlik, tehát abban, hogy az általa egyforma tehetséggel művelt, szerteágazó művészeti ágak jobban összefoghatók egy életrajzi sorozatban, hanem inkább abban, hogy a különböző művészi alkotások, vers, regény, festmény és hímzés mélyén ugyanaz a gazdag személyiség keresi a kifejezési formát, és ez a műben tükröződő személyiség egymaga is sokféle tanulsággal szolgál. Lesznai Anna nemcsak kitűnő költő, festő és iparművész volt, hanem nagyon eredeti, nagyon sokszínű egyéniség is, aki szoros baráti kapcsolatot tartott fenn kora minden haladó csoportosulásával, rajta keresztül tehát az egész századeleji magyar progresszió keresztmetszetét is kapja az olvasó. Nem volt ugyan a történelem első vonalbeli szereplője. Ő maga írja egy önéletrajzi versében: "Azt mi közben történt velem / Nem írja meg történelem." De a nőemancipáció magyarországi kezdeti szakaszában minden, bármely téren kiemelkedő asszony történelmi jelentőségre tett szert...

Kollekciók