Ajax-loader

W. Barna Erika könyvei a rukkolán


W. Barna Erika - Barta Tamás - Személyiség, ​kommunikáció, etika
A ​21. században élő ember legnagyobb tőkéje a jól működő kapcsolatrendszer. Ennek kiépítéséhez mély ön- és emberismeretre van szükség, aminek megszerzéséhez nélkülözhetetlen a kiváló kommunikációs készség. Csakis ennek birtokában tudjuk közölni a céljainkat, vágyainkat. De szükség van önvállalásra is, amelynek alapja a fejlett erkölcsi érzék. Az ember társas lény. Akár magánéletről, akár üzleti életről ill. közéletről legyen szó, az emberi kapcsolatok minősége létkérdés. Ez a könyv egyrészt a kommunikáció folyamatával, szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaival, valamint a zavaraival, azok felismerésével és megelőzési lehetőségeivel ismerteti meg az olvasót, az elméletből kiindulva a mindennapi gyakorlathoz megérkezve. Másrészt az etika, erkölcs fogalmát, értelmezési módjait tárgyalja, felsorakoztatva az üzleti élet fő erkölcsi követelményeit, amelyek iránt mutatnak és alapot adnak a tiszta és hosszú távon is működő kapcsolatok kialakításához.

W. Barna Erika - Lévai Zoltán - Grafológia ​a korszerű személyügyi munkában
"Az ​olvasót érdekes élmény várja a könyv áttanulmányozásakor. Könnyen lehet, hogy a hit és kételkedés ellentétei között fog hánykolódni - s én tulajdonképpen arra buzdítom az olvasót, hogy maradjon is meg ebben a kettős állapotban. A kreatív nyitottság igénye azt jelenti, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni a valóság (ez esetben az ember) megismerésére. (...) A hazai személyügynek - ha be akar kapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe - el kell sajátítania a nemzetközileg elismert módszereket. Jelen állásában a jövő személyügyise jól teszi, ha minél komplexebben tárja fel a vizsgált emberek személyiségét, figyelembe véve a szervezeti kultúrát és kiaknázva az egyéb rendelkezésre álló lehetőségeket is." (Klein Sándor)

W. Barna Erika - Beszél ​az írás
A ​grafológiai gyakorlatban az aláírás gyakran az egész életutat felvillantja, különösen művészek és nagyon kreatív emberek esetében, amikor nem az olvashatóság, hanem az önkifejezés hangsúlyozódik, s a tudattalan képszerűen, pecsétszerűen formálja meg azt. József Attila aláírásai korszakonként változtak, ebben az életszakaszban elámulhatunk egy igen különös formán. A párhuzamos vonalak közé szerkesztett aláírás alapján sínekre asszociálhatunk, annál is inkább, mivel tudjuk, hogy egész életét végigkísérte a vasúttal való kapcsolat, verseiben is gyakori motívum a sín, a vonat, a pályaudvar. Egyik gyermekkori játéka és élménye volt a vonatok alatti bújócska. A makói diákévek alatt ráfeküdt a sínekre, a sorsszerű véletlen mentette meg az életét. A születésétől a haláláig tartó kapcsolata a vasúttal, mintha anyagi-fizikai síkon megjelenítené egész életének megoldandó feladatát: "sínen lenni", saját - Isten által kijelölt - pályán haladni akkor is, ha mások el akarják téríteni. (Részlet a Hétszer született költő - József Attila grafológus szemmel című tanulmányból)

Kollekciók