Ajax-loader

Kósi Kálmán könyvei a rukkolán


Kerepesi Katalin - Kósi Kálmán - Gazdálkodási ​ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kósi Kálmán - Valkó László - Környezetgazdaságtan ​és -menedzsment
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herczeg Márton - Kósi Kálmán - Valkó László - Környezetmenedzsment
Az ​egyetemi oktatás támogatása mellett a könyv nem titkolt célja, hogy segítse a környezetvédelemmel foglalkozó mérnökök, műszaki menedzserek, közgazdászok munkáját. Függetlenül attól, hogy hol és milyen munkakörben dolgoznak, a könyvet olvasva megtalálják azokat a környezetmenedzsment-eszközöket és technikákat, amelyek felhasználóbarát módon segíthetik feladataik sikeres megoldását. Könyvünkben úgy kívántuk világos szerkezetben megjeleníteni a környezetmenedzsment ismeretanyagát, hogy az egyetemi hallgató és minden olvasó számára egyértelmű legyen: a környezetmenedzsment gyakorlatias tudomány. Az elméleti alapozó ismeretek megjelenítése mellett olyan empirikus ismeretek közvetítése volt a célunk, amelyek segítik az olvasót a valós gazdasági folyamatok környezetvédelemmel összefüggő kérdéseinek megértésében, elemzésében, következtetések levonásában.

Kósi Kálmán - Varga József - Kovács Endre - Auditálás, ​menedzsment rendszerek
A ​kézikönyv két, egymással összefüggő témakört ölel fel. Először a vizsgált szervezet környezetvédelmi tevékenységének felbecslésére szolgáló környezetvédelmi auditálás módszertanát ismerteti.

Kollekciók