Ajax-loader

Csókási Andrásné könyvei a rukkolán


Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​7. - Életközösségek, rendszertan
Biológiai ​tankönyv a 7. évfolyam számára.

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​7 - Munkafüzet
Nat ​2007-es kerettantervhez készült, a Nat 2012-es kerettantervnek is megfeleltethető MS-2610 tankönyvhöz készült munkafüzet. A munkafüzet jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Fehér Andrea - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​8. osztály
Biológia ​8. - Az ember szervezete és egészsége tankönyv Kerettantervi tankönyv az általános iskola nyolcadik osztályos tanulói számára.

Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Jámbor Gyuláné - Kissné Gera Ágnes - Bio ​logika
A ​taneszköz vázlatok, táblázatok, fogalmak gyűjteménye, mely több évtizedes tanítási gyakorlat tapasztalatából született. Áttekinthető, tömör vázlatok, táblázatok formájában dolgozza fel az alapvizsgáig terjedő teljes általános és középiskolai biológia tananyagot. Iskolatípustól függetlenül eredményesen használhatják a 12-16 éves korosztály tanulói, a pályakezdők és a többéves tanítási gyakorlattal rendelkező pedagógusok. A kiadvány illeszkedik a NAT koncepciójához, teljes egészében lefedi ennek tananyagát.

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Biológia ​8. munkafüzet
Biológia ​munkafüzet a 8. évfolyam számára.

Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Jámbor Gyuláné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​9.
A ​hazai és távoli tájak, életközösségek megismerése után középiskolában a növényi és állati szerkezet felépítésének és működésének, valamint az élőlények és a környezetük kapcsolatának vizsgálatával folytatódnak a biológiai tanulmányaitok. A tanév során feltárulnak előttetek a növényi és állati test hasonlóságai és különbségei, működésük csodái. Eközben megismerhetitek az élőlények szervezete és életmódja. valamint a testük felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggéseket is.

Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes - Biológia ​10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók