Ajax-loader

Kempis Tamás könyvei a rukkolán


Kempis Tamás - Krisztus követése négy könyvben
Mivel e könyvecskében semmi ártalmas nincs, hanem a maga egészében az áhítat és béke jó illatát leheli. Azért mindenki bátran olvashatja. Előadásmódja is egyszerű, a szóvirágokat kerüli, bizonyítékokat, érveket csak nagyritkán használ.

Kempis Tamás - Krisztus követéséről
A középkori keresztény lelki irodalom legismertebb darabja. Bölcsessége, mélysége, egyszerű szavakkal kifejezett igazságainak aktualitása semmit sem kopott az évszázadok folyamán. A Biblia után a legismertebb és legtöbbször kiadott könyvek közé tartozik.

Kempis Tamás - Krisztus ​követése napról napra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kempis Tamás - Krisztust ​követjük - napról napra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kempis Tamás - Isten ​felé
Napi ​használatra szánt elmélkedési anyag; a lelki épülést segítő rövid mondások füzére, egy-egy bibliai idézet köré csoportosítva. Kempis Tamás írói stílusát a célja határozza meg: egyszerűen megragadható mondatokban fejti ki mondandóját, hogy a bonyolult fogalmazás ne zavarja a megértést, inkább a rövid gondolatok, bölcs mondások közvetlen ereje hasson.

Kempis Tamás - Mária ​követése
Kempis ​Tamás Krisztus követése című műve évszázadokon keresztül a legolvasottabb könyv volt a Biblia után. Az ötödik evangéliumnak is nevezett lelkiségi írás mellett azonban az agnetenbergi ágostonos szerzetes tekintélyes életművet hagyott az utókorra. Műveinek vissza-visszatérő eleme az istenanya iránti szeretet; számára Mária állandó példakép, és a legjobb segítség az eredményes Krisztus-követéshez. A kötetben közölt elmélkedések, imádságok, homíliák, himnuszok - Kempis összes műveiből való részletek - nem spekulatív teológiai érdeklődést akarnak kielégíteni, hanem gyakorlati segítséget nyújtanak a lelki élet kiteljesedéséhez. Korunk félelmére, hogy az Anya tisztelete árthat a Fiúnak, a Mária követése megnyugtató választ ad: "Az Anyát tisztelve a Fiút is tiszteled, akinek Isten az Atyja. (...) Áldjad a Fiút az Anyával együtt, és szeretni fog az Atya." Bízunk benne, hogy a népünk lelkében gyökerező ezeréves Mária-tisztelet frissítő forrása lehet ez a mű, amelyet hatszáz évvel a keletkezése után most először vehet kézbe az olvasó, magyar nyelven.

Kempis Tamás - Krisztus ​követése
A ​mű egyike a keresztény lelki irodalom alapkönyveinek. Előszeretettel forgatják a kötetet azon hívők, kik a keresztény hitben szeretnének elmélyedni. A négy nagyobb egységre (könyvre) tagolódó kötet használatát betűrendes tárgymutató könnyíti meg.

Kollekciók