Ajax-loader

Joseph Conrad könyvei a rukkolán


20140824_165314
elérhető
2

Joseph Conrad - Győzelem
Az ​angol regény egyik óriása, a világirodalom legbonyolultabb és legkülönösebb regényíróinak egyike kelet-európai emigráns volt, aztán tengeri csempész Franciaországban, majd okleveles hajóskapitány, afrikai folyamok és távol-keleti tengerek hajósa, mielőtt csaknem negyvenévesen kiadta első regényét Angliában. Tizenkilenc éves koráig egyetlen szót sem tudott azon a nyelven, amelyen később - nem utolsósorban éppen nyelvileg oly csodálatosan gazdag - életművét megírta. A Győzelem Conrad utolsó, érett korszakában, 1915-ben keletkezett. Kalandos történet, egzotikus színhely - a hátsó-indiai szigetvilág -, az ábrázolás szempontja azonban lélektani, s módszere a lassú, pontos, tárgyilagos elemzés. Conrad regényének nyilvánvaló alaptémája Lena, az egyszerű lány hősies önfeláldozásának és a becsületes, jóságos, okos, de éppen lelki bonyolultsága miatt cselekvésképtelen Heystnek a szembeállítása. A lassan kibontakozó történet egyre drámaibb színezetet kap, s a végkifejlet előtt hallatlan feszültségig jut el. Conrad szerint a művészet célja a valóságélmény minél teljesebb kifejezése. Ennek érdekében a regény használja föl valamennyi művészet eszközeit, a színt, a formát és a hangot is, dolgozzék élénk színekkel, mint a festészet, legyen tömör és súlyos, mint a szobor, és ritmikus, mint a zene. Fél lábbal még mélyen a romantikában állva, de messze előre mutatva Conrad ebben a regényben is megvalósította ezt az ars poeticát.

Lord_jim
elérhető
4

Joseph Conrad - Lord ​Jim
Jim ​fiatal tengerésztisztként egy zavaros helyzetben önmaga számára is érthetetlen gyávaságot követ el. Ezután hiába menekül egyre távolabb a civilizációtól, az eset híre mindenütt utoléri, és tovább űzi a megbékélni, önmagával és a világgal szembenézni képtelen fiatalembert. Jim végül a messzi kelet egyik alig ismert szigetén telepszik le, és itt sikerül is kivívnia a bennszülöttek tiszteletét: bátorsága révén vezetőjükké emelkedik, és kiérdemli a Lord Jim címet. Ám az egykori cselekedetből fakadó bizonytalanság önmaga foglyává, korábbi életének rabjává teszi, s így a bűnt szükségszerűen követi a bűnhődés - Jim szánandó, mégis emelkedett jelleme a szigetet érő támadás során újra mérlegre kerül. Az ukrajnai területen orosz alattvalóként született lengyel Joseph Conrad úgy lett a modern angol irodalom - Joyce, Lawrence és Woolf - előfutáraként számon tartott "angol" íróvá, hogy húszas évei elejéig alig pár szót tudott választott nyelvén. A sötétség mélyén és a Nostromo világhírű szerzője műveinek többségében a hűség, az emberi tartás és az ezek kudarcából következő meghasonlás témáját kutatja, elemzi. Kortársa, Henry James így írt róla: "Ő az új nemzedék egyik legérdekesebb és legmegkapóbb regényírója. Könyvei sorra az igazi irodalmat képviselik."

Joseph Conrad - Taifun / Zwischen Land und See
»Taifun« ist eine der größten Erzählungen Joseph Conrads: die 1903 veröffentlichte Geschichte einer moralischen Bewährung. Sie hat einen unheldischen Helden: Kapitän MacWhirr. Er gerät mit seinem Schiff auf fernöstlichem Meer in einen ungeheuerlichen Sturm. Die ›Nan-Shan‹ droht zu zerbrechen, die chinesischen Kulis im Zwischendeck toben. Alles scheint verloren. Der Kapitän rettet mit seiner Offizieren und Mannschaft unfassbaren phantasielosen Nüchternheit das Schiff und, Unrecht vermeidend, die Menschen in seiner Obhut. Skurriler Humor durchsetzt das Grandiose, hier einmal nicht Tragische.<br> Er durchzieht auch die drei tragischen Erzählungen, die Conrad 1923 unter dem Titel »Zwischen Land und See« aneinandergereiht hat. <br> »Ein Lächeln des Glücks«: Verstrickungen in korruptem exotischem Hafenmilieu.<br> »Der geheime Teilhaber«: der Mann, den ein junger Kapitän auf seiner ersten Fahrt in einer Nacht unbemerkt an Bord nimmt. Auch hier ist jene moralische Bewährung gefordert.<br> »Freya von den Sieben Inseln«: Zerstörung eines Idylls, die Vernichtung zweier Liebender und eines Schiffes, das Inbegriff der Schönheit ist.

Joseph Conrad - LA LINEA D OMBRA
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joseph Conrad - Nyugati ​szemmel
Conrad ​ma már klasszikus: klasszikusa a késői angol romantikának, klasszikusa az angol nyelvnek. A Nyugati szemmel a kalandos óceánok feledhetetlen szerzőjének nosztalgikus visszafordulása a borongós, távoli orosz világba, a forradalom, a misztikus orosz lélek romantikájába. Politikai töltésű írás, de a politikai tartalommal szorosan összefonódva lélektani regény is a bűn és bűnhődés témájára. Az utókor ezt a regényt Conrad mesterművének tekinti, a cári Oroszország autokráciájának az elnyomókban és elnyomottakban tükröződő érzelmi reakcióinak, a féktelen szenvedélybe hevülő reakciós és forradalmi miszticizmus pólusainak rajzában Conrad nemcsak mélyen behatolt a dosztojevszkiji világba, hanem dosztojevszkiji magaslatokba is emelkedett.

Joseph Conrad - Arthur Koestler - Václav Cerny - Folytatásos ​önéletrajz
Joseph ​Conrad (1857-1924) Lengyel származású angol író, aki először tengerész volt, s első könyve csak 38 éves korában jelent meg. A 20. század talán legegyetemesebb hatású írója. Főbb művei: A sötétség mélyén (1902); A titkosügynök (1904); Nyugati szemmel (1911); A titokzatos idegen (1919). Arthur Koestler (1905-1983) Magyar apa és osztrák anya fia. Noha Budapesten járt középiskolába, német, majd francia nyelvű újságíró lett, míg maradandó értékű regényeit, önéletrajzait és esszéit - melyekben többnyire a század kísértetével, a kommunizmussal viaskodott - angolul írta. Mikor tudomást szerzett arról, hogy rákja van, kalandos életét feleségével együtt elkövetett öngyilkossággal fejezte be Londonban. Főbb művei: Thieves in te Night (Éji tolvajok, 1946); Sötétség délben (1940); Scum of the Earth (A Föld mocska, 1941); The Yogi and the Comissar (A jógi és a komisszár, 1945). Václav Cerny (1905-1987) Cseh irodalomtörténész. Franciaországban, majd Genfben járt egyetemre. Az 1930-as években egyetemi tanár Prágában, s emellett az irodalmi élet egyik meghatározó személyisége. A háború után a harcos szociáldemokratát 1951-ig tűrték meg, akkor félreállították, s 1968 pillanatnyi szünetétől eltekintve élete végéig ellenzékben maradt. Négykötetesre tervezett emlékirataiból csak hármat sikerült befejeznie.

Joseph Conrad - A ​titkosügynök
Mr. ​Verloc, a címben szereplő titkosügynök – igazában szatócs és tipikus nyárspolgár – beépül a Londonban élő anarchisták közé, és értesüléseket szerez róluk egy nagyhatalom követsége számára. A követségnek azonban valami merényletre volna szüksége, amit a menekült anarchisták követnének el, hogy azután a felháborodott angol kormány börtönbe csukja vagy kiutasítsa őket. Mr. Verloc jó pénzért erre is hajlandó: szállítja a merényletet. A greenwichi obszervatórium felrobbantása azonban nem egészen úgy sikerül, ahogy tervezte. A titkosügynök politikai krimi. Másrészt azonban pszichológiai regény: Mr. Verloc feleségének és félkegyelmű sógorának lelki kálváriája, s a politikai alvilág homályos céljai és a magánélet nyomorúságai összefonódva végül hármas tragédiához vezetnek.

Joseph Conrad - Félvér
A ​80-as években hányatott életű lengyel fiatalember érkezett egy kis angol kikötőbe: Teodor Jozef Konrad Korzienovski. Szülei a lengyel ellenforradalom halottai. Az ifjút nagybácsija neveli fel Franciaországban, ahol leteszi a hajóstiszti vizsgát is. 21 éves, mikor Angilába szerződött s már legnagyobb ismerője az Indiai-óceánnak. Költők nem daloltak nagyobb szeretettel és gyöngédséggel szerelmükről, mint Korzienovski a tengerről és a vitorlásról. Negyvenéves, mikor a trópusi láz Londonba kényszeríti vissza. Ekkor - unalmában - apró történeteket ír, majd kiadja Joseph Konrad néven legpompásabb regényét, a Félvért. Egyetlen csapásra meghódítja az angolokat.

Joseph Conrad - Az ​arany nyíl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joseph Conrad - Almayer ​légvára / Lord Jim
Az ​Almayer légvára Conrad elsõ regénye, 1895-ben jelent meg elõször. Egzotikus környezetben, a maláj szigetvilágban játtszódik, amelyhez Conrad késõbb is számos mûvében folyamodott ihletért és témáért. Hõsei valóságos emberek, akiket az író személyesen vagy hírbõl ismert. Valóságos a helyszín is, az a kelet-borneói település, amelynek Conrad a Szambir, a Lord Jimben a Patusan nevet adta. Conrád már ebben a regényben oroszlánkörmeit mutogatja, mindazok az erényei, amelyek a Lord Jimben, leghíresebb alkotásában kristályosodnak ki, csírájukban már az Almayer légvárában fellelhetõk.

Joseph Conrad - Lord ​Jim (norvég)
Styrmannen ​Lord Jim forlater et havarert skip i Det arabiske hav, overbevist om at det vil synke med alle sine passasjerer. Skipet blir imidlertid berget likevel, og Jim blir stilt for retten og fradømmes sitt styrmannssertifikat.

Joseph Conrad - Tájfun
Joseph ​Conrad életművében a halhatatlan nagyregények, a Lord Jim és a Nostromo mellett előkelő helye van a Tájfun című kis remekműnek. A természet haragjával szembeszállni kényszerülő, esendő átlagemberek harca példázat is egyben: A küzdelem csak úgy hozhat sikert, ha a hajó "kis társadalma" összefog, egyesíti addig szétforgácsolt erőit. Az "ostoba" kapitány, az előítéletekkel, gátlásokkal küszködő elsőtiszt, a szófukar főgépész, a mogorva másodgépész s a többiek összetartása és gigászi munkája: a "nagy társadalom" erejének szimbóluma. S a próbatétel nemes emberséget is szül: MacWhirr kapitány, aki először nem hajlandó "utasoknak" nevezni a "hajórakomány" kulit, a történet végén a leghumánusabb megoldást választja számukra.

Joseph Conrad - Lord ​Jim (német)
Wie ​alle Geschichten von Joseph Conrad dreht sich auch bei ›Lord Jim‹ das ganze Leben um das Meer, seine strahlende Unermesslichkeit und um die Menschen, die es bereisen. Jims Fehler, den er an Bord der `Patna´ begangen hat, lässt ihn nicht wieder los und bringt seine ganze Identität ins Wanken. Er muss fliehen, vor sich und der Wirklichkeit – und vor den Demütigungen der anderen. Erst auf einer verborgenen Insel, fern von allem, was er ist, gelingt es ihm, über sich selbst hinauszuwachsen. ›Lord Jim‹ erschien im selben Jahr mit Freuds ›Traumdeutung‹ und war das Lieblingsbuch von Thomas Mann, wurde berühmt und oft verfilmt. Die Neuübersetzung des vielfach ausgezeichneten Manfred Allié betont die Eleganz und Leidenschaft der Sprache, seine erschütternde Modernität und lässt Conrads Sprache leuchten.

Joseph Conrad - Victory
Axel ​Heyst, a disenchanted Swede, becomes involved in the operation of a coal company on a remote island in the Malay archipelago. When that fails, he turns his back on humanity until, once again, he is drawn into contact with the world by a girl whom he rescues and bears off to his island retreat.

Joseph Conrad - Lord ​Jim (Oxford Bookworms)
A ​hundred years ago a seaman's life was full of danger, but Jim, the first mate on board the Patna, is not afraid of danger. He is young, strong, confident of his bravery. He dreams of great adventures - and the chance to show the world what a hero he is. But the sea is no place for dreamers. When the chance comes, on a calm moonlit night in the Indian Ocean, Jim fails the test, and his world falls to pieces around him. He disappears into the jungles of south-east Asia, searching for a way to prove himself, once and for all ... About the Author Joseph Conrad (1857-1924) was born into a Polish family who lived in the Ukraine. At the age of sixteen he went to sea, and later joined the British Merchant Navy, becoming a Master Mariner and a British citizen in 1886. After twenty years at sea, he came to live in England, where he wrote many famous novels, including Lord Jim, Nostromo, Heart of Darkness, and The Secret Agent.

Joseph Conrad - The ​nigger of the "Narcissus"
A ​dying sailor boards the Narcissus and acts as a memento mori upon his shipmates, eliciting pity and selfless compassion as well as fear, resentment, and a profound hatred. Powerful narrative technique, compelling character study

Joseph Conrad - To-morrow ​/ Holnap
A ​lengyel származású Joseph Conrad több mint húsz évig szolgált tengerészként, mielőtt az írásnak szentelte magát. Műveinek a tenger mellett két állandó szereplője a nyugtalanság és a megszállottság. A Holnap című elbeszélésben a nyugalomba vonult öreg hajóskapitány, Hagberd, és szomszédja, a fiatal Bessie gyötrelmes történetét helyezi ebbe a háromszögbe. A mű középpontjában azon emberek életének és lelkivilágának az elemzése áll, akik hamis reményektől és illúzióktól szenvednek, amelyek beteges képzeletük vagy elnyomott vágyaik gyümölcsei. A megszállott egoista Hagberd kétségbeesetten várja haza fiát, akit ő üldözött el, az egyszerű szívű Bessie pedig sorsába beletörődve ápolja zsarnoki apját. A lélek megbénulása, ami a kapitány esetében az őrület eredménye, a lánynál a belenyugvó fásultságé, hordoz egyfajta - igaz, egészségtelen - egyensúlyt. Ezt forgatja fel a harmadik alak megjelenése: ő az annyira várt fiú, Harry, aki csaknem állati vitalitásával törést okoz a másik két ember életében. Hagberd nem képes elfogadni, hogy valaki megkérdőjelezze az ő világszemléletét, amely immár a fiú visszatérésének valamiféle mítoszán alapul, eleve elutasít minden megoldást, amellyel mává tehetné azt a holnapot, amely immár az ő egyetlen perspektívája. Harry látogatása után végül mégsem változik semmi: a kapitány nem ismeri el a fiút annak, aki, továbbra is egy hamarosan megérkező, képzeletbeli fiúról álmodozik. A szerencsétlen leány számára Harry megjelenése és távozása minden remény végét jelenti: nem szabadulhat meg egy olyan létállapotból, amelyet régóta elvisel annak ellenére, hogy nyilvánvalóan elviselhetetlen.

Joseph Conrad - A ​párbaj
Hat ​elbeszélés - hat remekmű. Az "Emlékképek"-ben hol fanyar iróniával, hol váratlan líraisággal meséli el saját életét: ahogy lengyelként orosz állampolgárból brit állampolgár lett, majd brit tengerészből angol író. "A lagúná"-ban a romantikus leányszöktetés váratlanul a maláj Arsat életének legtragikusabb pillanatába torkollik, amikor választania kell szeretett fivére és szerelme között. "Az anarchista" egy párizsi munkás kalandos és tragikus története, aki véletlenül válik anarchistává, és sorsa azt példázza, hogy bármilyen apróság az ember vesztét okozhatja. "A besúgó" a politikai és szerelmi fanatizmus konfliktusát villantja fel egy lélektanilag sejtelmesen mély, izzóan tömör novellában. "A párbaj" Napóleon hadseregének két lovassági tisztjéről szóló kisregény, akiknek különös, sok menetben vívott párbaja végigkíséri a napóleoni háborúkat. A "Roman herceg" Conrad egyetlen olyan műve, melyben eredeti hazájáról, annak történelméről ír, s hőse egy lenyűgözően bátor, önzetlen lengyel nemes, akit a szabadságharc leverése után Szibériába száműznek. A "Nevetős Anne" egy "igazán jó emberről" mesél, aki mégsem lehet boldog, mert lelkét örökre megkeseríti életének nagy kudarca, amikor nem tudta megmenteni egy nő életét. S bármiről ír Conrad, bármilyen izgalmas, hátborzongató, felkavaró, sejtelmes történetet mesél el, nagy témái mindig ugyanazok: az emberi élet végzetszerű elrendeltsége, a tenger iránti rajongás, a természet könyörtelen közönye, a bűn és bűnhődés aránytalansága ezen a földön, ahol minden szomorú tekintet mögött tragikus botlások rejtőznek.

Joseph Conrad - The ​Shadow Line
The ​masterpiece of Joseph Conrad’s later years, the autobiographical short novel _The Shadow-Line_ depicts a young man at a crossroads in his life, facing a desperate crisis that marks the “shadow-line” between youth and maturity. This brief but intense story is a dramatically fictionalized account of Conrad’s first command as a young sea captain trapped aboard a becalmed, fever-wracked, and seemingly haunted ship. With no wind in sight and his crew disabled by malaria, the narrator discovers that the medicine necessary to save the sick men is missing and its absence has been deliberately concealed. Meanwhile, his increasingly frightened first mate is convinced that the malignant ghost of the previous captain has cursed them. Suspenseful, atmospheric, and deceptively simple, Conrad’s tale of the sea reflects the complex themes of his most famous novels, _Lord Jim_ and _Heart of Darkness_.

Joseph Conrad - The ​Secret Agent
Considered ​one of Conrad's most political works, The Secret Agent is set against the dismal backdrop of a drab and alienating London, and tells the story of the bombing of Greenwich Observatory by a group of anarchists. Shopkeeper, spy and reluctant anarchist Mr Verloc becomes embroiled in this terrorist plot, exploiting his mentally disabled brother-in-law Stevie in the process, leading to tragic circumstances.

Joseph Conrad - Ifjúság
"Ilyesmi ​másutt nem is eshetett volna meg, csak Angliában, ahol az ember és a tenger kölcsönösen szinte áthatják egymást - ahol a tenger majd minden ember életébe beáramlik, az ember pedig ismeri a tengert, egyet-mást vagy éppen mindent tud róla, akár puszta szórakozásból, akár utazásai révén, akár mert belőle él." Joseph Conrad (1857-1924) regényeinek és elbeszéléseinek színtere szinte kizárólag a beláthatatlan óceán, ahol az elemek kegyes jóindulatának vagy gonosz kedvének kiszolgáltatva szeli a hullámokat az emberszámba vett, testvérnek vagy éppen ellenségnek tekintett hajó. Nagy csatáknak, lelki vívódásoknak küzdőpályája a végtelen tenger, ahol Conrad magányos hősei, "elátkozott lelkei" vergődnek a "józan és rendezett erkölcsi világ" és a rosszra hajló emberi természet züllesztő erőinek vonzásában. A kötetünkben szereplő három novellának más-más hangneme: az Ifjúság szelíd nosztalgiája, Az üzlettárs tragikus-hátborzongató légköre, A titokzatos idegen rejtélyes világa, lélektani remeklése egy-egy eleven, domináns szín e nagy író palettáján.

Joseph Conrad - Heart ​of Darkness & Other Stories
Heart ​of Darkness is a chilling tale of horror which, as the author intended, is capable of many interpretations. Set in the Congo during the period of rapid colonial expansion in the 19th century, the story deals with the highly disturbing effects of economic, social and political exploitation of European and African societies and the cataclysmic behaviour this induced in some individuals.

Joseph Conrad - Nostromo ​(angol)
One ​of the greatest political novels in any language, Nostromo reenacts the establishment of modern capitalism in a remote South American province locked between the Andes and the Pacific. In the harbor town of Sulaco, a vivid cast of characters is caught up in a civil war to decide whether its fabulously wealthy silver mine, funded by American money but owned by a third-generation English immigrant, can be preserved from the hands of venal politicians. Greed and corruption seep into the lives of everyone, and Nostromo, the principled foreman of the mine, is tested to the limit. Conrad's evocation of Latin America--its grand landscapes, the ferocity of its politics, and the tenacity of individuals swept up in imperial ambitions--has never been bettered. This edition features a new introduction with fresh historical and interpretative perspectives, as well as detailed explanatory notes which pay special attention to the literary, political, historical, and geographical allusions and implications of the novel. A map, a chronology of the narrative, a glossary of foreign terms, and an appendix reprinting the serial ending all complement what is sure to be the definitive edition of this classic work.

Joseph Conrad - A ​haladás előőrse
Kötetünk ​Joseph Conrad első igazán jelentős kisregényeit és elbeszéléseit tartalmazza. A Narcissus négeré-vel kezdődik Conrad nagy műveinek sora. "Ez a történet eldönti, alkotóművész vagyok-e vagy sem - írja a mester. - Rajtam kívül senki más nem írhatta volna meg. Biztosan állíthatom, hogy mérföldkő... mert ehhez hasonlót az irodalomban még nem csináltak." Vérbeli tengerésztörténet Conrad többi kisregénye is, az Ifjúság, melyben az író fiatalságának izgalmas kalandját, a tűztől pusztított Júdeá-n teljesített szolgálatát, a hajó megmentéséért vívott nagyszerű küzdelmet, s nem utolsósorban a csodálatos Kelettel történő első, romantikus találkozását mondja el; de a Falk és A sötétség mélyén hátteréül is a tenger szolgál. De csak hátteréül: előtérbe - a Falk című elbeszélésben - a szerelem kerül, mely Conrad tolla nyomán éppoly elsöprő, elemi erejű, mint a vihar; A sötétség mélyén viszont a gyarmatosítók bűneit tárja fel megrázóan, akik kiforgatják Afrikát ősi, természetes kultúrájából.

Joseph Conrad - The ​Duel
Conrad’s ​brilliantly ironic tale about two officers in Napoleon’s Grand Army who, under a futile pretext, fought an on-going series of duels throughout the Napoleanic Wars. Over decades, on every occasion they chanced to meet, they fought. Both satiric and deeply sad, this masterful tale treats both the futility of war and the absurdity of false honor, war’s necessary accessory.

Ford Madox Ford - Joseph Conrad - Az ​örökösök
A ​sötétség mélyén és A jó katona klasszikus szerzői egyesítették erőiket, hogy megálmodják az emberiség egyik lehetséges jövőjét. A történet főhőse, Arthur nemesi származású fiatalember, aki íróként szeretné megvalósítani önmagát, ám egyelőre csak a zsurnalisztaságig vitte. Találkozik azonban egy rejtélyes nővel, aki azt állítja magáról, hogy a negyedik dimenzióból jött, és végzetesen belészeret. Az emberek között egyre több „dimenzionista” bukkan föl, kikiáltják magukat civilizációnk örököseinek, és alattomos aknamunkával hozzálátnak a hatalomátvételhez. A nő Arthurt bábként rángatva kapaszkodik egyre magasabbra, és társaival együtt mind merészebb terveket szövögetnek. A fiatalember pedig mindent föláldoz azért, hogy az örökösök maguk közé fogadják. A 20. századi angol irodalom történetében kitüntetett helyet elfoglaló két szerző ezúttal az utópia területére merészkedve, szatirikus parabolában rántja le a leplet koruk maradi arisztokráciájáról, és az annak gyengéit kihasználó, feltörekvő alsóbb osztályokról. „Két ilyen neves szerző ennyire élvezetes könyvének sokkal ismertebbnek kéne lennie.” – The Guardian „Ahogy Flaubert megújította a francia prózát, Conrad és Ford az angol irodalmat helyezik új alapokra.” – Ezra Pound

Joseph Conrad - Heart ​of Darkness
'The ​reaches opened before us and closed behind, as if the forest had stepped leisurely across the water to bar the way for our return. We penetrated deeper and deeper into the heart of darkness.' When Charles Marlow agrees to captain a steamer up the Congo in search of the elusive ivory trader Mr Kurtz, it becomes a terrifying journey into both the unknown and his own subconscious. As he travels deeper and deeper into the dense jungle, he begins to sense the presence of this extraordinary and terrible man, and to question the horrifying realities of European imperialism and of human nature itself.

Joseph Conrad - Véletlen
„Nagy ​erő ez, a merő véletlené; teljességgel ellenállhatatlan, ám néha olyan gyengéd formákban nyilvánul meg, mint például egy emberi teremtés valódi vagy képzelt varázsa” – írja Joseph Conrad könyve bevezetőjében, s aztán elmesél egy olyan történetet, melynek fordulatait látva valóban eltűnődhetünk az egyesek által sorsnak vagy gondviselésnek nevezett véletlen ellenállhatatlan erején. Flora de Barral apjának csődje és bebörtönzése után – aki bankár volt, s talán szélhámos, talán csak ostobán naiv – kénytelen megtanulni, hogy egy nő az ő helyzetében ki van szolgáltatva a világ jó- vagy rosszindulatának. S mivel a rosszindulat bizonnyal gyakoribb, mint a jó, megaláztatások során át már az öngyilkosság gondolatáig is eljut, amikor a véletlen – egy szerelemre lobbanó hajóskapitány felbukkanása – nagyot fordít az életén épp apjának szabadulása előtt. Flora azonban nem tudja még, hogy szerelmes-e: ő még csak a megoldást látja a nagylelkű Anthony kapitányban, aki végre úgy szereti, ahogy soha senki, s aki apjának is menedéket nyújthat a hajóján. Ám a véletlenek újabb sorozata gyötrelemmé változtatja a vágyott megnyugvást... Joseph Conrad – A sötétség mélyén, a Nostromo, a Lord Jim és más felejthetetlen regények szerzője – az angol irodalom egyik legnagyobb stílusművésze, jóllehet Lengyelországban született (1857-ben), s csak húszéves kora után tanult meg angolul. Már több, azóta klasszikussá vált regény állt mögötte, amikor 1913-ban megjelent a Véletlen, amely meghozta számára a széles olvasóközönség elismerését is. Flora kétségkívül Conrad gazdag életművének legizgalmasabb nőalakja, s a mű modern elbeszélői módszerei és a lélekábrázolás finomsága ma is lebilincselő olvasmánnyá teszik ezt a regényt, amely most először jelenik meg magyarul.

Joseph Conrad - Der ​Nigger von der "Narcissus"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joseph Conrad - To-morrow
'It ​was as if the sea, breaking down the wall protecting all the homes of the town, had sent a wave over her head' One of Conrad's most powerful, gripping stories.

Joseph Conrad - Az ​árnyéksáv
A ​lengyel származású írót a kalandvágy a tengerre űzte, s miután mint matróz, csempész, hajóskapitány behajózta a fél világot, megismerkedett az emberi helytállás és emberi gyengeség felemelő és riasztó példáival, véglegesen letelepedett Angliában, s harmincnyolc éves korában írni kezdett. Írásai egy egyedülálló művész egyedülálló varázsú remekei. A többnyire egzotikus környezetben játszódó történetekben Conrad a hűség, kitartás, munka, önfeláldozás mércéjével méri az embert, akinek tragikus bukása rávilágít a fenti törvények szerinti élet lehetőségeire, szükségességére. Kötetünk Joseph Conrad második alkotói korszakának kisregényeit és elbeszéléseit tartalmazza. A holnap és az Il Conde alapján Conradot akár a mai egzisztencialisták előfutárának is tekinthetjük; a Tájfun-t a hajóját a veszély közepette is rettenthetetlen nyugalommal irányító Mac Whirr kapitány portréja teszi felejthetetlenné; A titokzatos idegen, akárcsak Az árnyéksáv, egy emberré avatás története, egy fiatalember férfivá érésének rajza.

Joseph Conrad - A ​Narcissus négere
Amit ​én az írott szó hatalmával meg akarok valósítani az, hogy hallóvá tegyelek benneteket, hogy érzéseket ébresszek, de mindenekelőtt az, hogy látóvá tegyelek benneteket. Joseph Conrad

Kollekciók