Ajax-loader

Szabó Júlia könyvei a rukkolán


Szabó Júlia - Rubens, ​Van Dyck, Jordaens
Kedves ​Olvasó! „Az én múzeumom” című kis könyvek új módszert vezetnek be a művészet ismertetésébe. A sorozatot – melynek első kötete 1963-ban jelent meg – úgy állítottuk össze, hogy minden kötet három-három, klasszikus vagy modern, magyar vagy külföldi mester munkásságát foglalja össze. Az 1968-tól megjelenő kiadványok a festészet nagy mesterei mellett a szobrászat és építészet legkiválóbb alakjai is bemutatják. A művészet megismerését alkotásaikból válogatott hat-hat mű színes reprodukciója is segíti. A színes nyomatokat külön mellékeljük, mert szeretnők, ha az Olvasó részt venne a könyv végleges kialakításában oly módon, hogy a képeket a megfelelő magyarázatokhoz (a kép négy sarkán) beragasztja.

Szabó Júlia - Gádor ​Magda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beke László - Gábor Eszter - Prakfalvi Endre - Sisa József - Szabó Júlia - Magyar ​művészet 1800-tól napjainkig
A ​kötet egy évvel előtte megjelent elődjének, a magyarországi művészetet a kezdetektől 1800-ig bemutató összefoglalásának a gondolatmenetét folytatva, kronologikus rendben tárgyalja az 1800-tól napjainkig eltelt több mint kétszáz év művészetét. Öt nagy fejezetét a korszak legjelesebb szakemberei írták, akik a legújabb módszerek és tudományos eredmények érvényesítésén kívül arra is gondoltak, hogy a művészet fejlődését a történelem és a kultúra alakulásával párhuzamosan mutassák be. A korábbi hasonló témájú könyvektől eltérően az építészet és a képzőművészetek tárgyalása nem a legutolsó korszakhatárral zárul, hanem számot vet szinte az utóbbi hónapok művészeti eseményeivel is. A szöveget több mint 400 kép, gazdag bibliográfia, valamint mutatók egészítik ki. Megjelent 2002-ben.

Szabó Júlia - Kazimir ​Malevics
Kazimir ​Malevics 1915-ben festett műve, a Fekete négyzet határkő volt a festészet történetében. Végleges szakítása az európai képzőművészet évezredes ábrázoló-mimetikus előadásmódjával és alap, amelyre egy végletesen új - bár szintén évezredes hagyományokkal rendelkező - irányzat, a szuprematizmus felépülhetett. A forradalmi orosz szellemiség e szülötte, a századelő avantgarde törekvései közül a legradikálisabb nem kevesebbre vállalkozott, mint a dolgok lényegének, a világ szerkezetének legtökéletesebb képét kifejezni a vászon vagy a papír síkján elhelyezett szabályos mértani formákkal. Szabó Júlia tanulmánya széles áttekintést nyújtva követi Malevics életútját a parasztművészet, a futurizmus, a kubizmus hatásainak feldogozásától saját önálló művészi programjának kidolgozásáig és az érvényesítésért folytatott kitartó munkálkodásának végéig. A szöveget 50 kép illusztrálja.

Szabó Júlia - Magyar ​rajzművészet 1890-1919
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Júlia - A ​mitikus és a történeti táj
Szabó ​Júlia tanulmánykötete a XIX-XX. századi képzőművészet egyik sajátos műfaját, a tájfestészetet tárgyalja ikonológiai és műfajtörténeti szempontok szerint. Az első tanulmány az antik romok jelentéseit kutatja a XIX. századi magyar festészet történetében - az egyetemes művészeti párhuzamokra és az írott forrásokra utalva. A második egy évezredek óta különös, misztikus tisztelettel övezett fa, a cédrus jelenlétével foglalkozik az eurázsiai kultúrkörben. A harmadik tanulmány a történeti tájfestészet korszakait tekinti át, a negyedik pedig egy transzcendens motívum, a „lélekvirág” egyetemes és magyar írott-ábrázolt emlékeit elemzi.

Beke László - Passuth Krisztina - Szabó Júlia - A ​másik Péri László / Der andere László Péri
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marosi Ernő - Mezei Ottó - Szabó Júlia - Pataki Gábor - Nagy Ildikó - Passuth Krisztina - Lossonczy ​Tamás / Lossonczy Ibolya
Az ​album Lossonczy Tamás és néhány éve elhunyt felesége, Lossonczy Ibolya szobrászművész alkotásait mutatja be, mindkettejük művészetét igen jól ismerő szerzők (Marosi Ernő, Passuth Krisztina, Szabó Júlia, Nagy Ildikó, Pataki Gábor) tanulmányainak kíséretében. Lossonczy Tamás a második világháború utáni magyar absztrakció kiemelkedő jelentőségű alkotója, a valamikori Európai Iskola művészcsoport alapító tagja. Az idős mester ma is aktívan dolgozik. A könyv legújabb munkáiból válogat; az elemzések során kirajzolódnak ezek összefüggései a rendkívül gazdag életmű korábbi alkotásaival, szemléletesen végigkövethetők az évek során vissza-visszatérő, a vizuális és szellemi kapcsolatot egyaránt megalapozó problémák. Lossonczy Ibolya számban szerény, de igényességüket tekintve jelentős, különös érzékenységgel megalkotott szobrai és pasztellképei a magyar nonfiguratív művészet eleddig kevésbé ismert, új felfedezéseket ígérő művei.

Majoros Valéria - Szabó Júlia - A ​Magyar Tudományos Akadémia és a művészetek a XIX. században / The Hungarian Academy of Sciences and the fine arts in the nineteenth century
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Júlia - Kandinszkij
A ​művészetek kezdete óta párhuzamosságok ismerhetők fel a festészet és a zene kifejezésmódja között. A megfelelések elméleti kidolgozása és a következtetések levonása azonban a XX. század első évtizedéig, Vaszilij Kandinszkij fellépéséig váratott magára. Az ő tiszta színharmóniákból és színakkordokból alkotott kompozíciói az első tényleges absztrakt festmények. Szabó Júlia tanulmánya Kandinszkij munkásságában követi nyomon az európai művészet nagy fordulatát, amelynek során eljutott a képi ábrázolástól a képalkotásig. A szöveget a világhírű művészről és válogatott alkotásairól készült 60 reprodukció - közöttük 7 színes nyomat - illusztrálja.

Szabó Júlia - A ​XIX. század festészete Magyarországon
"Az ​ecset is hatalom, mely lelkeket igáz, s a véső is emeltyűvé válhatik kezünkben hírre és nagyságra, mint régebben a kard, melynek forgatásához oly jól értett a magyar. Most is hadjáratot tervezünk; hódítás a czélunk: - azon szellemi látókör magaslata..., melyre küzdelem nélkül feljutni lehetetlen. Az új küzdtéren legyen első győzelmünk az Akadémia palotájának művészi fölékesítése." Eötvös József: Az Akadémia megnyitásakor, 1965

Szabó Júlia - A ​magyar aktivizmus művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Júlia - Henri ​Rousseau
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Júlia - Varga ​Imre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Júlia - A ​magyar aktivizmus története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Júlia - Magyar ​rajzművészet 1849-1890
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók