Ajax-loader

Dr. Mohácsy Károly könyvei a rukkolán


Dr. Mohácsy Károly - Irodalom 9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Abaffy Lászlóné - Irodalmi ​olvasókönyv 6.
A ​hatodik osztályosoknak készült Irodalmi olvasókönyv is az "Olvasni jó!" gondolat jegyében készült. Ebben az évfolyamban is a könyvek, az olvasás megszerettetését s az irodalmi szövegek pontos, jó megértését tekintjük a legfontosabb feladatnak. A kerettantervhez igazodó irodalmi anyag gerincét magyar írók elbeszélései, magyar mondák, néphagyományon alapuló színes történetek alkotják. Az irodalmi alkotásokkal való tüzetes foglalkozást nem csupán tanulási tevékenységnek tekintjük, hanem a műveltséget gyarapító, a viselkedést, a magatartást pallérozó szórakozásnak, érdekes foglalatosságnak is.

Dr. Mohácsy Károly - Vasy Géza - Irodalom ​IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Vasy Géza - Kiegészítő ​füzet az irodalom tankönyvhöz IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Vasy Géza - Irodalom ​12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​III.
Ezt ​a könyvet is jó barátnak, útitársnak szántuk, sőt a mindennapi életben eligazító kalauznak is, hiszen a III. osztályos tananyagban olyan kiemelkedően nagy irodalmi alkotások szerepelnek, melyek az emberi lét és a társadalmi-közösségi élet legmélyebb, ma is időszerű filozófiai és erkölcsi kérdéseit érintik. A „tankönyv" kb. 110 év, az 1830-tól 1942-ig, Móricz Zsigmond haláláig terjedő korszak irodalmáról nyújt képet. Ennek az időszaknak bonyolult, valóságos gazdagságát szeretnénk megmutatni. A világirodalom - s ezen belül a magyar irodalom is - szinte kimeríthetetlen. Ezért a tankönyv csak indítást adhat; a további ismerkedés, újabb kincsek felkutatása és örömteli felfedezése már kinek-kinek a saját egyéni lehetősége. Néhány olvasmánynak szánt fejezettel megpróbáltuk érzékeltetni, hogy milyen sokszínű, változatos, érdekes lehetett az adott időszak művészi-irodalmi élete. Ezeket a fejezeteket azért érdemes elolvasni, mert az itt érintett írókkal nap mint nap találkozik a művelt s művelődni kívánó ember. A XIX. századi irodalom egy részével már tavaly megismerkedtetek. Az idei évben szereplő írók részben Vörösmarty, Petőfi, Arany és Jókai, részben majd a negyedikes anyagban tanulandó József Attila és Radnóti kortársai voltak. A múlt század történelmi-társadalmi-politikai eseményei, problémái tehát már nem ismeretlenek számotokra. Remélhetőleg ez megkönnyíti a tájékozódást, a tanulást.

Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​I.
Külső ​formájában megváltozott s az újabb követelményekhez igazított tankönyvünk a középiskolák 9. évfolyama számára készült. Az irodalom elméletébe és történeti múltjába szeretnénk segítségével bevezetni az ifjú olvasóinkat.

Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​ráadás 11.
A ​kötet szövegei a tankönyv vonatkozó részeit egészítik ki. Főként műelemzéseket tartalmaznak, de olvashatók pályakép-részletek, korstílust bemutató szövegek.

Dr. Mohácsy Károly - Színes ​irodalom 11.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Kiegészítő ​füzet az irodalom tankönyvhöz III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Abaffy Lászlóné - Irodalmi ​olvasókönyv 7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Abaffy Lászlóné - Irodalom ​7.
A ​13-14 éveseknek szánt, 7. osztályos könyv pedagógiai szándéka, célja az olvasás megszerettetése, a szövegértés elmélyítése, az irodalomról való beszéd fokozatos kialakítása s a legalapvetőbb elméleti fogalmak megtanítása

Vasy Géza - Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​ráadás 12.
A ​kötet szabadon választható anyagrészekkel és témákkal gazdagítja a modern irodalom tanítását. Az önművelést kislexikon és ajánló bibliográfia segíti.

Dr. Mohácsy Károly - Abaffy Lászlóné - Irodalmi ​olvasókönyv 8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​- Kiegészítő tankönyv a gimnázium I. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Színes ​irodalom 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Színes ​irodalom 9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Irodalom ​ráadás 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Abaffy Lászlóné - Irodalmi ​olvasókönyv 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Mohácsy Károly - Vasy Géza - Színes ​irodalom 12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók