Ajax-loader

Mészáros András könyvei a rukkolán


Mikes György - Mészáros András - Szép ​lehetsz...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros András - A ​farkas álma
Átruházható-e ​a bűn, megvásárolható-e az élet? Tönkretehet-e valakit a dicsőség, mit érez egy művész, ha megpillant egy angyalt? Ellopható-e a szerelem, a sors vagy éppen Michael arkangyal kardja? Be lehet-e csapni a Kaszást? Megakadályozhat egy gitárost a saját halála abban, hogy eljusson a próbára? A kötetbe gyűjtött misztikus, tudományos-fantasztikus és horror novellák olykor sokkolóak, néha meglepőek vagy éppen humorosak. Mégis minden történetben akad egy közös pont: olyan kérdéseket feszeget, amelyek eddig nem jutottak eszünkbe… vagy féltünk azokat megkérdezni.

Mikes György - Mészáros András - Hogy ​mik vannak!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros András - A ​transzcendencia lehelete
A ​transzcendencia lehelete filozófia- és irodalomtörténetre alapozott esszémű, amelyben az elemzések egyetlen kiemelt problémára irányulnak, ez pedig a szerelem időisége. A műben egymás mellé kerül az irodalom két alapvető témája: a szerelem és az idő.A kötet végigvezet bennünket az európai gondolkodáson, bemutatva azt, hogyan jelenik meg a szerelem témája az egyes filozófusoknál és irodalmároknál. Ugyanekkor a testiség és az elszellemiesített kapcsolat pólusai köré rendezve csoportosítja a kultúrtörténet nagy szerelmi történeteit, közben pedig szociológiai leírását adja mindannak, amit szerelmi eseménynek nevezünk. Amit ezúton kapunk, az nem a szerelem enciklopédiája, hanem olvasmányosan megírt, filozófiatörténetileg megalapozott elmélkedés a szerelem paradoxonairól.

Mészáros András - Kételkedők ​breviáriuma
Egy ​filozófus egyedi olvasónaplója: Az irodalmi-filozófiai lexikont idéző kötet huszonkilenc, kazuistának nevezett címszava a jezsuita morálfilozófiai tanulmányok hagyományát megújítva, széles irodalmi és filozófiai műveltséganyag bevonásával, ugyanakkor könnyed stílusban elemzi a szépirodalmi művekből származó, kázusoknak kinevezett eseteket.

Mészáros András - A ​filozófia Magyarországon
A ​magyar művelődéstörténetből mind ez idáig hiányzott a magyar(országi) filozófiai kultúra történetének feldolgozása. A filozófia Magyarországon ilyen szempontból is hézagpótló mű lehet. Mészáros András könyve első ízben próbálja meg felvázolni a magyar filozófia történetének a kezdetektől a 19. század végéig tartó szakaszát — nem csupán a szakmabeliek számára érthető nyelven. A kötetet mind terjedelme, mind stílusa igen alkalmassá teszi arra, hogy a magyar filozófia történetének oktatásához tankönyvként szolgáljon: szerkezetileg jól áttekinthető, terjedelmileg könnyen kezelhető, stílusában pedig különösebb szakfilozófiai előképzettség nélkül is élvezhető.

Mészáros András - Idő ​által homályosan
Mészáros ​András tanulmánykötete annak a gondolatnak a kifejtése, mely szerint a hagyományos ontológiák a létfogalomra alapozódnak, a modernitás azonban (mind egzisztenciájában, mind szemléletében) feloldódott az időben. Azaz ontológiai szempontból megszűnt az eredeti szubsztanciális egység, s a lét struktúráját az idő jeleníti meg, szemléleti szempontból pedig az eredeti probléma hermeneutikává vált. A filozófiai ontológia kérdései mellett természetesen a művészet ontológiai kérdései is helyet kapnak a könyvben.

Máté György - Mészáros András - Ki ​lehet bírni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros András - A ​felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona
E ​hiánypótló filozófiatörténeti munka kettős célnak próbál megfelelni. Az egyik: meghatározni az iskolai filozófia jellegét, mibenlétét, funkcióit és művelődéstörténeti szerepét. A másik: feltérképezni és bemutatni azokat az felső-magyarországi intézményeket és filozófiatanárokat, amelyek és akik négy évszázadon keresztül biztosították az európai gondolkodás jelenlétét Magyarországon. A szlovákiai és egyetemes magyar művelődéstörténet szemszögéből egy nagyon fontos és feldolgozatlan terület került így reflektorfénybe.

Mészáros András - Tolvaj ​Jamie
A ​22. század végén egy fiatal tolvaj meggondolatlanul belekeveredik a világot irányító hatalmak játszmájába. Rádöbben, hogy mekkora ára van a Gépi Intelligenciák, a poszthumánok és a társadalom vezetői között fennálló törékeny békének. Kénytelen szembesülni vele, hogy ezt az árat az emberiség évtizedek óta nyögi – és most rajta a sor. Útja során nem csupán a Dzsinnek és az ifritek figyelik árgus szemekkel minden lépését, de meg kell küzdenie Missouri farkasaival és a saját lelkiismeretével is. elérkezik arra pontra, amikor el kell döntenie, mekkora áldozatot hajlandó meghozni az emberiségért és azokért, akiket mindennél jobban szeret. Vajon képes egy tolvaj a mérleg nyelvét a megfelelő irányba billenteni, és lerántani a leplet a háttérben húzódó, sötét rejtélyekről? Meddig megy el egy férfi, hogy megmentse azt, akit a legjobban szeret?

Kollekciók