Ajax-loader

Benjámin László könyvei a rukkolán


Benjámin László - Írom ​ráadásnak
Benjámin ​László 1915-ben született Budapesten. Első verseskönyve - A csillag nem jött - 1939-ben jelent meg. A háború alatt egyik szervezője volt a munkásírók csoportjának. Szerkesztője volt az Új Hang és a Csillag című folyóiratoknak, 1950-ben Kossuth-díjat kapott. Az Írom ráadásnak című kötetben legsikerültebb verseit tárja olvasói elé.

Benjámin László - Tengerek ​fogságában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benjámin László - Sziklarajzok
Emlékszem ​a halálra, és megemlékezem a halottakról. Amíg jelen vagyok, az élet képeit, az élet szavait vésem a város köveibe, az élők emlékezetébe. A földbe kapart, szétszórt csontokhoz, a fogatlan koponyához, ami leszek-ahhoz a jövőhöz nincs közöm. Szándékaimat-hogy velem ne temessék-én akarom hétköznapokra váltani. Jelenidőben. Terheimet senki vállára ne rakjam! A jó rendért, a jó vadászatért. , magunkért s a még eztán születőkért kerestem a bajtársi kezeket, szólítottam a rokon szenvedélyeket, gyűjtöttem fejemre a gyűlölet, s nem azért, hogy a sötétben ne féljek.

Benjámin László - Világ ​füstje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benjámin László - Tűzzel, ​késsel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benjámin László - Összegyűjtött ​versek
"...úgy ​gondolom, voltaképpen egész életemben egyetlen, folytatásos verset írtam, önmagammal feleselve, vissza-visszatérve korábbi dolgokra, tíz vagy még több év távolából is cáfolom, bírálom vagy esetleg igazolom magamat. Talán az a pontosabb kifejezés, hogy egyetlen ciklust írtam eddig: minden versem, legalábbis a jó versek, összetartoznak, kiegészítik, magyarázzák egymást; ezért szoktam egyébként könyveimben időrendben elhelyezni a verseket, úgy érzem, más csoportosításban az egésznek a folyamatosságát törném meg. Némelyek szerint egyhúrú költő vagyok; valaki, akinek a véleményére sokat adtam, azt mondta egyszer, hogy nem engedek ágakat kinőni magamon. Lehet, hogy igazuk van, bár én azt hiszem, hogy verseimben több van annál, ami úgy első látásra kivehető belőlük. Korhoz kötöttségük, politikai töltésük mellett vagy mögött, közvetve vagy közvetlenül nem kevés szó esik bennük az emberi élet és a tárgyi világ állandóbb s talán rejtettebb mozzanatairól. Én legalábbis így gondolom. De a felületen is, ah más nem, kirajzolódik az az egykori munkásmozgalmi ember, aki mindig kritikával nézte önmagát s többnyire a kort is, és aki a szocialista gondolkodású, erkölcsű emberek egy vagy talán több nemzedékének kifejezője tudott lenni. Van ebben a hosszú ciklusban tehát mindenki számára első látásra felfogható kor- és személyiségtörténet, így aztán e tekintetben nincsenek különösképpen hiányérzeteim." _Jelenkor, 1981. október_

Benjámin László - Vidám ​ABC
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benjámin László - Kassák Lajos - Garai Gábor - Simon Lajos - 77 ​vers Leninről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benjámin László - Tüzet ​akartam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benjámin László - Ötödik ​évszak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benjámin László - Egyetlen ​élet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benjámin László - Kis ​magyar antológia
Irodalmi ​karikatúrák

Kollekciók