Ajax-loader

Öveges József könyvei a rukkolán


Öveges József - Játékos ​fizikai kísérletek
Ez ​a könyv megtanít arra, hogy a mindennapi élet használati tárgyainak felhasználásával hogyan végezhetünk igen érdekes kísérleteket. Nem lesz szükségünk semmiféle szerszámra, semmiféle különleges ügyességre. Kísérleteink közben sok természeti jelenséget ismerünk és értünk meg, ráadásul megtanulunk olyan fontos fizikai törvényeket is, amelyek alkalmazásával lépten-nyomon találkozunk a technikában.

Öveges József - Kis ​fizika II.
Könyvünk ​tárgya az elektromosság és az atomfizika. Célunk most is az, hogy az olvasó világosan lássa, értse a gyakorlati élettel szorosan összefüggő, alapvető tudásanyagot. Kezdettől fogva az elektronokkal magyarázzuk és tesszük szemléletessé az elektromos jelenségeket. Könnyen elvégezhető, egyszerű kísérleteket közlünk ott, ahol ez megkönnyíti a megértést. Ebben a kötetben is sok számítással találkozunk, ceruzával a kezünkben feltétlenül számítsuk át őket! Csak az az ismeret méltó a tudás nevére, amit alkalmazni is tudunk. Az alkalmazással együtt mélyül, tudatosul és maradandóvá válik az ismeret.

Öveges József - Tudomány, technika,élet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - Sugárözönben ​élünk
Nem ​könnyű feladat népszerűen, élvezetesen, könnyen, érthetően, és mégis tudományos igénnyel ismertetni a modern fizika bonyolult jelenségeit. Öveges professzor azonban ezt is oly módon oldja meg, hogy könyvének olvasói világos képet kapnak olyan nehéz fogalmakról is, mint atombontás vagy a relativitás elmélete. Az anyagot sok érdekes példa és jól megmagyarázott illusztráció teszi szemléletessé.

Öveges József - Játékos ​kísérletek az elektronnal
Nem ​bánja meg, aki nemcsak elolvassa, hanem el is végzi a kísérleteket, amelyeket Öveges professzor ebben a - sajnos utolsó - könyvében ajánl fiatal olvasóinak.

Öveges József - Túl ​a rádióhullámokon - A fény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - A ​legújabb kor fizikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - Rajzos ​atomfizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - Klasszikus ​fizika
A ​fizika közismert népszerűsítője, Öveges József írta ezt a könyvet, amely az úgynevezett klasszikus fizikát; a mechanikát, a hangtant, a fénytant és a hőtant tartalmazza. A szerző módszere kiválóan alkalmas arra, hogy mindenki számára érthetővé tegye ezt a korunkban annyira fontos tudományt. A mindennapi élet gyakran tapasztalt jelenségeiből kiindulva mutat rá a jelenségek okára, elemzi azokat, beszél a gyakorlati alkalmazásokról és számos példával teszi szemléletessé mondanivalóját. A magyarázó ábrák mindenek előtt elősegítik a szöveg megértését. Ezt a kötetet követi majd a II. rész, amely a modern fizikával foglalkozik.

Öveges József - Kis ​fizika I-II.
Ebben ​a könyvben a fizika tudományába vezetjük be az olvasót. Az érdekes fizika azoknak szól, akik tudni akarják azt, hogy mi is az a fizika, mennyiben segített bennünket a természet megismerésében, a természeti erők felhasználásában, hol és hogyan könnyítette meg az ember munkáját, miként segít bennünket a hétköznapokban. A megszerzett ismereteket azonnal hasznosítjuk, alkalmazzuk.is.

Öveges József - Atombomba
Olvasása ​élményt jelent az Ön életében. Nemcsak tárgya lélekzetállítóan nagyszerű, hanem annak feldolgozásmódja is annyira vonzó és újszerű, hogy olvasását nem lehet abbahagyni. Az emberiség életébe még aligha nyúlt bele olyan forradalmian a tudomány, mint ma az atomok világának ismerete. A legújabb tudományágnak, az atomfizikának legérdekesebb és legrejtettebb zugaiba vezet. - Mégis a mesefilm egyszerűségével érdekességével és tisztaságával tárja fel előttünk az atommag szerkezetének és az atomenergiának titkait. A háttérből pedig egy fenyegető világvége apokaliptikus lovasai viharzó száguldásának robaját halljuk. - Ez a könyv meggyőző példája annak, hogy az igazi tudomány egyszerű és látszólagos rejtelmei több izgalmat sűrítenek magukba, mint a legérdekesebb regény.

Öveges József - Kísérletezzünk ​és gondolkozzunk! I.
A ​könyvben ismertetett fizikai kísérleteket bárki elvégezheti különösebb kézügyesség vagy fizikai előképzettség nélkül is. Mindenkinek örömet szereznek majd a rendkívül egyszerű kísérletek, melyekből megismerhetik a természeti jelenségeket, illetve az azokban rejlő törvényszerűségeket. A kísérletek témái: az erő, a rugalmas ütközés, a mozgások, a munkavégzés és energia, a közegellenállás, a fajsúly és sűrűség, a felhajtóerő, a felületi feszültség, a fénytan és hőtan törvényszerűségei, a mágnesesség, az elektromosság és a radioaktivitás stb. - A könyv használhatóságát elősegíti, hogy a kísérleteket több mint 300 érdekes, jól érthető ábra illusztrálja. Az első kiadás 1960-ban jelent meg. A második kiadást a szerző az elmúlt két évtizednek megfelelően korszerűsítette.

Öveges József - Érdekes ​fizika
A ​könyv nem elvontan, hanem a mindennapi életből általánosan ismert tények és jelenségek tükrében tárgyalja a fizikát. Olyan tudást ad, amely lépten-nyomon elősegíti a jelenségek megértését. Megtanít a tudás alkalmazására, ezáltal átérezzük szellemi erőnk és alkotóképességünk örömét.

Öveges József - Időjóslás ​és időhatározás
Lehetséges-e ​az időjóslás? Hányszor veri tönkre az előző napon oly nagy igyekezettel, a mamák és élelmiszerek mozgósításával gondosan előkészített kirándulást a másnapi eső?! Hány izgalmas terv fúl sárba, vízbe a nagy táborban?! Mennyi csalódástól, kellemetlenségtől óvhatnók meg magunkat, ha csak homályosan is a jövőbe láthatnánk! Pedig az idő nem is olyan kiszámíthatatlan. Nagyon udvariasan viselkedik. Néha napokkal, máskor csak órákkal előbb figyelmeztet bennünket, de mindenkor hozzánk küldi követeit, hogy értesitsen: mi készül a közel jövőben. Csak meg kell őket ismernünk, érteni kell nyelvüket és egy kis gyakorlatot kell szereznünk a velük való társalkodásban. A felhők alakja, vonulásuk iránya és sebessége, a szél iránya és ereje, a légkörben észlelhető hang-, fény- és hőtünemények mindannyian a bekövetkező változás előhirnökei lehetnek. Hiszen nem is képzelhető, hogy a szép derült, nyugodt idő pillanatnyilag forduljon esős, szeles, hidegre. Az átmenet lassu s mielőtt nyakunkba szakadna az eső, sok-sok jellel figyelmeztet: jövök! Minél tartósabb és gyökeresebb időjárás változás köszönt ránk, annál hosszabb az átmeneti időszak, melyben futáraival bejelenti a változást. Aki érti az időjárás nyelvét, azt soha vagy csak nagyon ritkán érheti meglepetés. Nem kell barometer, sem költséges műszerek, csak jó szem, megfigyelő tehetség és egy kis józan itélő, következtetőképesség. Aki ezekkel rendelkezik, annak 100 eset közül 90-ben helyhez kötött időjárási jóslata be fog válni. Jósolhatunk időt, mert törvények szabályozzák az időjárást is. Igaz, hogy e törvényszerűségek ismerete még hiányos ahhoz, minden részletre kiterjedően vagy hosszu időre tudjunk előrejelezni; de elegendő ahhoz, hogy nagy valószinűséggel általános képet alkossunk az eljövendőkről. E kis füzet második része tartalmazza az időjóslási szabályokat. Ámde lehetetlenség ezeket helyesen alkalmazni tudni, lehetetlenség mindegyiknek csak a megillető fontosságot tulajdonitani, ha nem tudjuk, milyen jogon hozzuk őket összefüggésbe azokkal a jelenségekkel, melyek bekövetkeztét a szabály alapján várjuk. Ezért az első részben röviden mintegy az időjárás szerkezetét mutatjuk be. Ennek ismerete alapján magatok is alkothattok uj időjóslási szabályokat vagy ha ismeretlennel találkoztok, annak értékéről itéletet tudtok mondani.

Öveges József - Fizika ​VII.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - A ​fegyverek fizikája
"A ​fegyverek fizikája" mindenkihez szól, felnőtthöz, fiatalhoz egyaránt. Korszerű, mindenkit érdeklő ás valamennyiünk létét közelről érintő tudományos ismereteket akar életközelbe hozni úgy, hogy az olvasó minden különösebb előképzettség nélkül is megértse azokat. De ne csak megértse, hanem további gondolkodásra késztesse, örömét lelje abban, hogy az élvezetes úton szerzett tudását a könyvben felvetett problémákra alkalmazni tudja.

Öveges József - Az ​élő fizika
"Ez ​a könyv olyan tudást nyújt, amelyek segítségével a mindennapi élet jelenségeiben felmerülő miértekre adhatjuk meg a választ. A mindig az élet jelenségeihez, a tapasztalatainkhoz fűződő érdekes kérdések végigvezetnek bennünket a fizika főbb részein. Miközben a kérdésekre megkeressük a választ, néhány könnyen elvégezhető kísérlettel is megismerkedünk, amelyekkel a kérdéses jelenséget előidézhetjük és tanulmányozhatjuk. Ily módon alapvető törvényszerűségekhez jutunk, amelyeket alkalmazunk." - Öveges József

Öveges József - Kísérletek ​könyve
A ​fizika legérdekesebb jelensége, hogy az anyagok legkisebb részecskéi, az atomok állandó mozgásban vannak. Összeütköznek, lökdösik egymást. Nem kell hozzá drága mikroszkóp, hogy mindenki otthon, az asztalon, egy pohár vízben megláthassa, hogyan nyüzsögnek, billegnek, mint fénylő csillagok a láthatatlan vízmolekulák által lökdösött alumínium festék részecskéi. Felejthetetlen látvány... S még 500 hasonlóan egyszerű fogás a természet, a fizika jelenségeinek tanulmányozásához, megtanulásához. E könyv segítségével önmaga lehet a saját házitanítója - fizikából. Óradíj nélkül, követve a recepteket, elsajátíthatja a fizika alapfogalmait.

Öveges József - Színes ​atomfizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - Kísérletezzünk ​és gondolkodjunk!
Azt ​gondolnánk, hogy a bonyolultnak és elvontnak tűnő jelenségek előidézésére és tanulmányozására komoly műszerekre van szükség. De hiszen a természetnek sincsenek polaroid lemezei, mégis sarkított fényt szór mindenfelé! Utánozzuk mi is a természetet! Ehhez ad segítséget könyvünk mintegy ötszáz fizikai kísérlete, mely mindenkihez szól, aki gyönyörködni szeretne ezek egyszerűségében és a bennük megnyilvánuló jelenségek nagyszerűségében.

Öveges József - Színes ​fizikai kisérletek a "semmiből"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - Az ​elektronok nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - Kísérletezzünk ​és gondolkozzunk II.
Az ​Öveges-sorozat köteteinek az a célja, hogy az olvasó könnyen, házilag is elvégezhető kísérletek segítségével sajátítson el hasznos fizikai ismereteket. A második kötet ezúttal a fénytan és a hőtan rejtelmeibe avatja be az érdeklődő kedvű gyereket és felnőttet. A kísérletek elvégzését több mint száz felújított ábra segíti.

Öveges József - Nagy ​Öveges Könyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - Kis ​atomfizika
E ​könyv íróját, a kereken negyedszáz ismeretterjesztő mű szerzőjét, a rádió- és televízióműsorok gyakori és a közönség körében népszerű vendégét minden bizonnyal nem kell bemutatnunk az olvasónak. Mostani könyvében századunk egyik legnagyobb vívmányának, az atomfizikának a fejlődését és legáltalánosabb érdeklődésre számot tartó tényeit ismerteti, az anyag, elektromosság, energia atomos voltára utaló legegyszerűbb tapasztalati jelenségektől az atommagra, meghasadásra és fúzióra vonatkozó elméleti ismeretekig, s a gyakorlati felhasználás számos eszközéig. (Természetszerűen bemutatja a radioaktív izotópok alkalmazásának módszereit, a magfizikai kutatás óriás-berendezéseit, az atom- és hidrogénbombát, valamint a hasadó- és fúziós reaktorokat is stb.) Ismeretterjesztő módszerének közismert erényei, a _fokozatosság_ és a köznapi eszközökre és érzékletes összevetésekre támaszkodó _szemléletesség_ ez esetben is biztosítja, hogy könyve nem csupán tanulságos, de egyúttal élvezetes olvasmányul is szolgál majd mindazok számára, akik ha csak elvi fokon is, de meg akarnak ismerkedni az atomfizikával.

Öveges József - Az ​elektromosságtan és az élet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - Tanulságos ​kísérletek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Öveges József - Elektrotechnika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók