Ajax-loader

Dr. Pálhegyi Ferenc könyvei a rukkolán


Dr. Pálhegyi Ferenc - Keresztyén ​házasság
Hívő ​emberek házasságában az a nagyszerű, hogy együtt gyalogolhatunk az Ígéret Földje felé. Végigjárhatjuk a pusztát keserűen és lázadozva, mint a régi zsidók, de ha látjuk, hogy előttünk megy az Úr felhő- vagy tűzoszlopa, akkor nem csüggedünk el. A házasság hasonlít a cipzárhoz: az egyik félnek csak a másikkal együtt van értelme. Ez a "cipzár" időközben könnyen szétnyílik. Szeretnél tartós, mindig "jól záró" kapcsolatot?

Dr. Pálhegyi Ferenc - A ​menekülő ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Öregedés ​és halál / Újjászületés és feltámadás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Életünk ​iránytűje
Azok ​az előadások, amelyek anyagából ez a könyv készüt, 1996 tavaszán - vagyis tizenkét éve - hangzottak el Budapesten a Ráday Kollégiumban. Könyvem első kiadása három évvel később jelent meg. Népünk életében azóta sok minden történt: kormányok és irányzatok váltották egymást, remények ébredtek és elhamvadtak. Vajon időszerű-e még ennek a könyvnek a mondanivalója? Átnéztem a szöveget és megállapítottam: a bibliai etika útmutatására napjainkban legalább olyan mértékben szükség van, mint egy évtizeddel ezelőtt. Amit akkor elmondtam, majd leírtam, ma is vállalom. Ma talán néhány kérdésben élesebben fogalmaznék, mint annak idején, főleg az igazság-hazugság és a párkapcsolati témákban. Könyvemmel nem új eszméket szándékozom hirdetni, hanem Isten üzenetét igyekszem korunk embere számára érthetőbbé és befogadhatóbbá tenni.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Van-e ​keresztyén pedagógia?
A ​Sola Scriptura főiskoláról Az oktatás alapszemlélete A főiskola a "sola Scriptura" (egyedül a Szentírás) elv alapján álló bibliatudomány művelését és fejlesztését tekinti hivatásnak. A Biblia eszmei tartalmának feltárása korrekt magyarázati elvek alapján, belső gondolati összefüggések, valamint a megfelelő nyelvi, történelmi, régészeti információk keretében - ez az a megközelítés, amely a főiskolán folyó oktatást jellemzi. A levelező tagozatos Biblia-oktató szak felekezeti vagy világnézeti hovatartozástól függetlenül nyitott mindazok számára, akik főiskolai szintű ismereteket kívánnak szerezni a Bibliáról és ezt továbbadni iskolai oktatás, bibliaköri foglalkozás vagy bibliai ismeretterjesztő előadás keretében. A lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása alapelv. A tanárok természetesen a saját személyes meggyőződésük alapján tanítanak, de a tanítás sohasem agitatív, hanem ismeretközlő jellegű. A vizsgákon nem kérik számon a hallgatóktól a tananyaggal való személyes azonosulást. A főiskola története A főiskola kezdetei 1976-ig nyúlnak vissza. A jelenlegihez hasonló formában 1986 óta folyik az oktatás. Államilag elismert intézménnyé lett és újjászerveződött a főiskola 1992-ben. Ebben az évben a nappali tagozatos lelkészképző szakon is megkezdődött az oktatás.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Emberkép ​és társkapcsolat
Korunk ​közgondolkodása, szelleme, kultúrája leginkább azáltal befolyásolja énképünket - és ezzel személyes életstílusunkat - hogy valamilyen emberképet tartalmaz. A társkapcsolat minden ember számára fontos dolog. Ennek kapcsán ugyanis nem csupán arról van szó, hogy valakivel megismerkedünk, hanem ez azt jelenti, hogy életközösséget vállalunk vele.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Őrjárat ​az etika körül
Isten ​erkölcsi mércét helyezett belénk, amikor megteremtett. De mi azt mondtuk: - nincs rá szükségünk! Mi akarjuk eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. A Kígyó elhitette velünk, hogy a "jó és rossz tudásának gyümölcs" a magunk istenévé tesz bennünket. Emiatt döntéseinket és kapcsolatainkat nem a Teremtőtől származó szeretet-mércéhez igazítjuk, hanem önös érdekeinkhez. Ahelyett, hogy szolgálnánk egymásnak, manipulálni próbáljuk egymást. Magunkkal túlságosan elfoglalva, nem értjük és nem látjuk egymást,...

Dr. Pálhegyi Ferenc - Utazzunk ​együtt!
Valóban ​meg kell-e házasodni? Ez a kérdés napjainkban még élesebben merül fel, mint valaha... Isten azonban házasságra teremtette az embert... A népszerű pszichológus szerző útmutatást ad a társkeresőknek és mindazoknak, akiket foglalkoztat ez a kérdés.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Körkép ​Korkép Kórkép
Értő ​és szakavatott kézzel megírt tükör korunkról, a ma emberének küzdelmeiről és útkereséséről.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Utak ​és útvesztők a társkapcsolatokban
Ez ​a könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyek az utolsó néhány évben a Biblia és Családban, a Biblia és Gyülekezetben, valamint az evangélikus Híd Magazinban megjelentek. Nemcsak házaspároknak szól, hanem gyakorlatilag minden embernek, hiszen emberi kapcsolataink mindannyiunknak vannak. Mindenféle emberi relációban megtörténhet a bántás és megbántódás, minden esetben szükség van az empátiára, stb. Helyes, helytelen döntések, hozzáállások. Családosoknak, egyedülállóknak, férfiaknak, nőknek.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Személyiséglélektani ​kalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Pedagógiai ​kalauz
Útmutató ​a család-orientált pedagógiai gondolkodáshoz. " Arra a kérdésre, hogy mi a nevelés, akkor adhatunk jó választ, ha tudjuk : kicsoda a gyermek."

Dr. Pálhegyi Ferenc - Házassági ​karambolok
A ​jól ismert lelkigondozó legújabb könyvében a házasság során felmerülő konfliktusok okait és a megoldás lehetséges módjait vizsgálja a tőle megszokott könnyed, ám rendkívül lényegretörő stílusban. Gaál Éva rajzai és a szerző magyarázatai által mindannyian könnyen magunkra ismerhetünk, és viselkedésünk csapdáiból megtalálhatjuk a szabaduláshoz vezető utat. Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik boldog és kiegyensúlyozott keresztyén házasságra törekednek, vagy ha már ilyenben élnek, mindenképpen szeretnék azt olyannak megőrizni.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Szex ​és szerelem
Mire ​szánta Isten a szexualitást és a szerelmet? És mivé vált?... Tartalom: Szex és szerelem Mi a szerelem? Mit mond róla a tudomány? Freud és követői Valóban állatok vagyunk? Az én-közlés szükséglete A szerelem személyes! Projekció és csőlátás Mit tanít a Biblia a szerelemről és a szexről? Kérdések és válaszok Meddig lehet elmenni? Miért nem? Szabad-e egy lánynak és egy fiúnak...? Mi a helyzet a flörttel? Mennyi idős korban ajánlott elkezdeni? Hány éves kortól ajánlja Ön? Szeretkezés vagy szakítás? Még nem házasodtak össze...? Az agapé létezhet örökké? Mi van akkor, ha "nem találnak"? Mi a paráznaság? Miért kell összeházasodni? Miért válik hamarabb nemileg éretté egy mai fiatal? A homoszexualitás Lány vagyok és szeretek egy fiút Szeretek egy lányt, de egy másikba vagyok szerelmes Ön honnan tudta meg...? Milyen irányba változhat a kapcsolat...? Viszonzatlan szerelem Szerelmes vagyok, de nem akarok Hogyan győződhet meg valaki, hogy ki lesz a párja? Mit tegyen aki tudja, hogy bűnös, de nem érzi? A többnejűségről

Bagdy Emőke - Tari Annamária - Alpár Zsuzsa - Haraszti László - F. Várkonyi Zsuzsa - Józsa Zsuzsanna - Hajduska Marianna - Polcz Alaine - Dr. Pálhegyi Ferenc - Belső Nóra - Párkapcsolatok
A ​Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai Napok évente megrendezett, országos, pszichológiai témájú tudományos és kulturális rendezvény. Célja a pszichológiai kultúra megismertetése, elfogadtatása és népszerűsítése. Tanulmánykötetünkben a Pszinapszis Párkapcsolatok témakörében elhangzott előadásait adjuk közre. Talán nincs is még egy téma, mellyel annyit foglalkozunk, mint a párkapcsolattal. Ennek rejtelmeit fedezheti fel az Olvasó az elmúlt néhány év előadóinak segítségével. A nők és férfiak igényeitől indulva a kapcsolati játszmákon keresztül a kríziseket és a zsákutcákat is érintve a viharálló párkapcsolat titkához érkezhetünk el. Mint könyvünkben is olvasható, a férfi női viszony a boldog pillanatokon túl sokszor nehézségekkel terhes. Ezekkel érdemes foglalkozni, hogy felülkerekedve rajtuk elérhessük az együtt-LÉT állapotát.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Házunk ​népe
Ez ​a könyv főleg azok számára készült, akiknek szívügyük a párkapcsolat, a házasság és a gyermeknevelés. Látva a szemlélet és a gyakorlat alakulását (nem fejlődését!) ezeken a területeken, az a meggyőződés szilárdult meg bennem, hogy népünk sorsa - jövője, fennmaradása - azon múlik, hogy megállíthatók-e a jelenleg megfigyelhető tendenciák. Az látható ugyanis, hogy egyre csökken az egymás iránti elköteleződés és felelősségvállalás az emberi kapcsolatokban, ezzel együtt pedig növekszik a szabadosság és a felelősség elhárítása.

Dr. Pálhegyi Ferenc - Bruno Schwengeler - Mennyit ​érek? / Egészséges önértékelés
A ​helyes önértékelés az egészséges személyiség tartópillére. Hazug értékmérők az ember elbizonytalanodásához és a csökkentértékűségi érzés kialakulásához vezetnek. Az önbecsülés nem olyasmi, amit bebeszélhetünk magunknak. Függ mások megítélésétől, a saját lelkiismeretünktől, önmagunkra vonatkozó helyes vagy helytelen látásunktól. A könyvből megtudhatjuk, mi az értékünk, hogyan juthatunk el egészséges önértékelésre és önbecsülésre.A kötet első, Dr. Pálhegyi Ferenc által írt részét Gaál Éva illusztrációi díszítik.

Kollekciók