Ajax-loader

Paul Tillich könyvei a rukkolán


Paul Tillich - Rendszeres ​teológia
Paul ​Tillich (1896¯1965) századunk egyik legkiválóbb és maradandó hatású teológusa ebben a nagy átfogó műben summázta szerteágazó és gazdag munkásságát. Tillich a német romantika hagyományát ötvözi a fenomenológia és a mélylélektan felismeréseivel. Teológiai célkitűzése, hogy korunk összefüggéseiben választ adjon a létezés nagy kérdéseire. A könyv öt nagy kérdés-felelet csoport köré rendeződik: ész és kijelentés, lét és Isten, emberi létezés és Krisztus, az élet kétértelműségei és a lélek, a történelem értelme és Isten Országa. Tillich, aki a "határok teológusának" nevezte magát, e témakörök szerint közvetít a filozófia és a teológia, a vallás és a kultúra, a szent és a szekuláris között. Korunk kiemelkedő teológusainak fő művei közül Tilliché az első, mely magyar fordításban is olvasható.

Paul Tillich - Létbátorság
Tillich ​a _Létbátorság_ című könyvében a modern ember szorongásának fenomenológiáját vázolja fel, de nem csak arra vállalkozik, hogy ezt a jelenséget vegye szemügyre, hanem egyben magának a szorongásnak a kontextusát is - és ez a kontextus a bátorság. Elmélkedései megmaradnak az akadémikusság keretein belül, a "művelt olvasónak", nem kizárólag a szakgondolkodónak szólnak. Idoszerűsége töretlen, különösen mifelénk, ahol az egzisztenciális szorongás szerkezetileg új dimenziói rajzolódtak/rajzolódnak föl, mélyebbek, összetettebbek, történetileg másak, mint a nyugati társadalmakban élő embernél, de gyökerükben mégsem különbözők. Közülünk is, most is, sokakat megszólít.

Paul Tillich - Dynamics ​of Faith
One ​of the greatest books ever written on the subject, _Dynamics of Faith_ is a primer in the philosophy of religion. Paul Tillich, a leading theologian of the twentieth century, explores the idea of faith in all its dimensions, while defining the concept in the process.

Kollekciók