Ajax-loader

Z. Orbán Erzsébet könyvei a rukkolán


Z. Orbán Erzsébet - Kémia I.
Ez a tankönyv a humán irányultságú diákoknak írt kémiakönyvek első tagja. Az első két kötetet az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak ajánljuk, illetve az egész sorozat használható a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok humán érdeklődésű, kémiával nem kiemelten foglalkozó osztályaiban.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​- a szakközépiskolák számára 9-10
A ​munkafüzet a szakgimnáziumok számára készült tankönyv (MS-2691) kapcsolódó kiadványa. Változatos feladattípusaival segíti a tananyag megértését, begyakorlását.

Z. Orbán Erzsébet - Atomok, ​ionok, molekulák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​III.
Részlet ​a könyvből: "Földünkön a természetben megismert és a mesterségesen előállított anyagok atomokból állnak. Az anyagoknak két nagy csoportját különböztetjük meg: a kémiai elemeket és a vegyületeket. A kémiai elemek közé tartoznak az azonos rendszámú atomokból felépülő anyagok, mint például a hidrogén, az oxigén, a vas, a réz, a szén, az alumínium. A vegyületeket különböző rendszámú atomok alkotják. Vegyület például a víz, a hidrogén-klorid, a metán. A természetben az anyagok egy része önállóan, úgymond elemi állapotban fordul elő. Így találhatóak meg például a nemesgázok, az oxigén, a nitrogén, az arany, a higany. Többnyire azonban az elemek vegyületeikben lelhetőek fel, mint például a vas a vas-oxidban, az alumínium az alumínium-oxidban vagy a réz a réz-szulfidban. Vegyületéből az elemi állapotú anyagot kémiai úton nyerik ki."

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia 7. osztály
Anyagok és tulajdonságok. Kémiai jelölések és mennyiségek. Anyagok felépítése: atomok, molekulák és ionok. A legfontosabb anyagcsoportok és reakciók.

Z. Orbán Erzsébet - Kémiai ​feladatok a beszámolókhoz és a vizsgákhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Jalsovszky István - Dr. Szereday Éva - Máté Jánosné - Z. Orbán Erzsébet - Kémiai ​feladatbank
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Orbán Erzsébet - Témazáró ​feladatlapok a Kémia I. tankönyvhöz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Orbán Erzsébet - Házi ​feladatok a Kémia I. tankönyvhöz
Az ​alapmű, a Kémia I. (az ÚK nem ismertette) 13 éves humán érdeklődésű diákok számára készült. Ennek a tankönyvnek a használatát segíti elő a házi feladatok gyűjteménye, amelyek Az anyagok csoportosítása és felépítése című témától indulva, a tanmenetet követve sorakoznak a kötetben, egészen az atomok szerkezetéig. Minden leckéhez több feladatot talál a diák, melyek megoldását magában a könyvben lehet elvégezni, ezért – inkább magánhasználatra való, de iskolai könyvtárakban célszerű elhelyzeni. Tanárnak és diáknak egyaránt hasznos segédlet.

Z. Orbán Erzsébet - Házi ​feladatok a Kémia II. tankönyvhöz
Az ​alapmű, a Kémia II. (az ÚK nem ismertette) 14 éves humán érdeklődésű diákok számára készült. Ennek a tankönyvnek a használatát segíti elő a házi feladatok gyűjteménye, amelyek Az anyagok csoportosítása és felépítése című témától indulva, a tanmenetet követve sorakoznak a kötetben, egészen az atomok szerkezetéig. Minden leckéhez több feladatot talál a diák, melyek megoldását magában a könyvben lehet elvégezni, ezért – inkább magánhasználatra való, de iskolai könyvtárakban célszerű elhelyzeni. Tanárnak és diáknak egyaránt hasznos segédlet.

Z. Orbán Erzsébet - Témazáró ​feladatlapok a Kémia II. tankönyvhöz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​IV.
A ​Z. Orbán-sorozat negyedik kötete a szerves kémia. A tananyag tárgyalása rendkívül logikus, tiszta szerkezetet követ, a diákok a könyv megtanulása után jól el tudnak majd igazodni a szerves vegyületek csoportjai között. A leckék érintik ugyan a molekulaszerkezetet és az elnevezést, de nem vesznek el a részletekben, inkább - a sorozat hagyományainak megfelelően - a gyakorlati szempontokat érvényesítik. Nézzünk erre néhány példát! A szénhidrogénekkel kapcsolatban a kőolajfinomítás és a benzin jellemzői a hangsúlyosak; az alkoholoknál az etil- és a metil-alkohol összehasonlítása, az alkoholszonda; a karbonsavaknál az ecet, a zsírsavak, szappanok, mosószerek; az észtereknél a zsírok. A nagy molekulákat alkotó vegyületek közül például a szénhidrátokkal kapcsolatban szó esik a fotoszintézisről, a gyümölcsök és a méz cukortartalmáról, a vércukorszintről, az anyatej laktózáról, a magvak és a burgonya keményítőtartalmáról. A műanyagok tárgyalása kifejezetten hangsúlyos, hiszen mindennapi életünk tárgyai ma már jórészt műanyagok.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​I. munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​IV. munkafüzet
Humán ​érdeklődésű középiskolai osztályok számára készült, a mindennapi élettel szoros kapcsolatot tartó, megszokott tananyagú és logikájú kémiakönyvek.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​II. munkafüzet
A ​14 éves diákok számára készült Kémia II. tankönyv munkafüzete, amelynek használata segíti a rendszeres órai munkát. Minden leckéhez egy oldalnyi feladatot találunk. Megoldásával tisztázhatjuk a legfontosabb fogalmakat, és gyakorolhatjuk a tanultakat. A kérdések egy része egyszerű, számonkérő jellegű, nagyobb része viszont megfigyelésre, alkalmazásra, gondolkodásra késztet, rendszerez vagy éppen új összefüggéseket láttat meg. A szerző nagy tanítási tapasztalatú, jó didaktikai érzékkel válogatta össze az év folyamán egyre nehezedő feladatokat, ezért érdemes ezt a kis füzetet is használni.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​III. munkafüzet
A ​15 éves diákok számára készült Kémia III. tankönyv munkafüzete, amelynek használata segíti a rendszeres órai munkát. Minden leckéhez egy oldalnyi feladatot találunk. Megoldásával tisztázhatjuk a legfontosabb fogalmakat, és gyakorolhatjuk a tanultakat. A kérdések egy része egyszerű, számonkérő jellegű, nagyobb része viszont megfigyelésre, alkalmazásra, gondolkodásra késztet, rendszerez vagy éppen új összefüggéseket láttat meg. A szerző nagy tanítási tapasztalatú, jó didaktikai érzékkel válogatta össze az év folyamán egyre nehezedő feladatokat, ezért érdemes ezt a kis füzetet is használni.

Z. Orbán Erzsébet - Wajand Judit - Általános ​kémia 9.
Minden ​változik! Az anyagból, annak részecskéiből új anyagok születnek, elenyésznek, majd ismét újjászületnek. Hányszor és ki tudja hányféle alakban "él" egy anyagi részecske: évmilliókig holt kőzetbe zárva, vagy néhány hónapig egy színpompás virágsziromban... Majd ismét vándorútra kel, újabb és újabb elemekben és a vegyületekben munkálkodó hatóerőkkel, nyomon követhetjük a közöttük végbemenő változásokat, ezek törvényszerűségeit, a külső beavatkozás lehetőségeit. Napjainkban az emberiségnek több nyersanyagra van szüksége, mint amennyit a természet adni tud. A kémiai kutatások biztosítják a jövő számára az új nyersanyagokat, készítményeket. A vegyipar az általános kémia tudására épül, de az általános kémia területén járunk, akkor is, amikor bekapcsoljuk elemmel működő készülékeinket vagy védekezünk a korrózió ellen. Ebben a könyvben rövid áttekintést adunk az anyagszerkezet és az általános kémia legfontosabb területeiről. Reméljük, hogy a „mindennapi” példák, kísérletek segítségével sikerül meggyőzően bemutatnunk a kémia hasznosságát, érdekességét és szépségét.

Kollekciók