Ajax-loader

Fodor János könyvei a rukkolán


Fodor János - rajnoha lászló - Villanyszerelésről magánépítkezőknek
nincs fülszöveg

Fodor_j%c3%a1nos_-_cseveg%c3%a9s
elérhető
1

Fodor János - Csevegés
A ​népszerűvé vált televíziós műsor riportere, Fodor János újból beszélgetést kezdeményez a képernyőről már ismert, s egyébként is közkedveltségnek örvendő riportalanyaival: számos neves színművésszel (Cserhalmi György, Garas Dezső, Temessy Hédi, Psota Irén, Bodnár Erika és mások), Gregor József énekessel és egy-két extravagáns személyiséggel (a 60-as évek exkluzív bárhölgye, a magát nővé operáltató férfi stb.) beszélget. Felkészülten, imponáló lelkiismeretességgel kérdez, láthatóan előzetesen igen alaposan megismerkedett interjúalanyaival - kritikák, nyilatkozatok révén, melyekből gyakorta idéz is. Előítéletek nélkül, nyitottan fordul hozzájuk, s az olvasó is érzékelteti azt a bölcs empátiát, amelynek hatására megnyílnak a beszélgetőtársak. Legtöbbször vallomássá kerekedik egy-egy csevegés, s az olvasó megrázó életmozzanatokról is hallhat. Az interjúgyűjtemény legmegrendítőbb vallomása éppen egy komikus szájából hangzik el; Kabos László beszél mautthauseni emlékeiről. Egy-egy fekete-fehér kép is készült a kérdezettekről, Dunai Tamásról, Csákányi Lászlóról, Tábori Nóráról és a többiekről. ; Dalszövegek szerepelnek a kötet végén; létezik ugyanis a kötetnek egy exkluzív kiadása is (kazettával vagy CD-lemezzel együtt jelenik meg) - hiányzik azonban belőle a tartalomjegyzék. - Minden érdeklődőnek ajánlható, aki szeret olvasni a híres emberekről.

Fodor János - Szántó Miklós - Épületek ​villanyszerelése
Az ​Ipari Szakkönyvtár könyvei mindenekelőtt a szakmunkásoknak készülnek. A gyakorlati szakembereknek szükséges ismereteket foglalják össze azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a munkát, elősegítsék az ésszerű, gyors és jó minőségű termelést, a korszerű technika helyes alkalmazását, a munkaeszközök és munkamódszerek tökéletesítését, ezeken keresztül a szakmunkások magasabb szakmai felkészültségét. Az Ipari Szakkönyvtár kötetei tehát a lakatosok, esztergályosok, bádogosok, kovácsok, kohászok, kőművesek, villanyszerelők, asztalosok, víz-, gáz-, központifűtés- és felvonószerelők, ácsok, burkolók, hegesztők, híradástechnikai ipari, műszeripari, vegyipari, élelmiszeripar, textilipari, bőripari, műanyagipari stb. dolgozók részére készülnek. Ott óhajtanak lenni munkahelyeiken és otthonaikban, hogy segítségükre legyenek a gyakorlati, a szakmai problémák megoldásában. Hasznos és megbecsült, különösebb fáradtságot nem igénylő olvasmányok kívánnak lenni az otthoni időtöltés alkalmával. Munka közben pedig emlékeztetőként, "utánnéző"-ként kérnek helyet a polcon vagy munkapad sarkán.

Fodor János - Bernády ​György
Fodor ​János történész, jelenleg egyetemi tanársegéd a Babeș‒Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán működő Magyar Történeti Intézetben. Számos történelmi tanulmány szerzője, szerkesztője.A szerző a több évtizedes Bernády-kutatás és a korabeli közélet tudományos vizsgálatának eredményeit felhasználva, elsősorban e jellegzetes századfordulós közéleti szereplő, Marosvásárhely legendás polgármesterének politikai tevékenységét elemzi. A kötet névmutatót, valamint szisztematikus bibliográfiát tartalmaz; gazdag, releváns képanyag illusztrálja.

Rábai Imre - Székely Jenő - Fodor János - Horváth Attila - Matematikai ​feladatok I-II.
Az ​egyetemi-főiskolai felvétel vizsgák tapasztalatai bizonyítják, hogy azok a diákok, akik a középiskolában tanult tételek mellett csupán néhány típuspéldát visznek magukkal a felvételi vizsgára, ritkán szerepelnek sikeresen. Ennek nem az az oka, hogy a felvételi vizsga anyaga bővebb, mint a középiskolai tananyag, mert a kettő természetesen nem tér el egymástól. A sikertelenség oka leginkább abban keresendő, hogy azoktól, akik matematikából felvételiznek, nem csupán a tételes tudást kérik számon a bizottság tagjai, hanem azt is, hogyan tudják a középiskolában tanultakat feladatmegoldásokban önállóan alkalmazni. Az egyetemi és főiskolai írásbeli és szóbeli matematika felvételi vizsgákon tehát elsősorban feladatok helyes megoldásával kell a jelentkezőknek bizonyítaniok, hogy rendelkeznek a tanulmányok megkezdéséhez és bíztató folytatásához szükséges matematikai ismeretekkel és jártassággal; a felvételi vizsga nem más, mint ezeknek az ismereteknek és jártasságoknak az ellenőrzése.

Kollekciók