Ajax-loader

Giacomo Leopardi könyvei a rukkolán


Giacomo Leopardi - Giacomo ​Leopardi összes lyrai versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Giacomo Leopardi - Alfred de Musset - Leopardi ​és Musset
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Giacomo Leopardi - Magános ​élet
___Leopardi ​az olasz nemzet klasszikus költője, a múlt századi világirodalom egyik legjelentősebb lírikusa, akit mindmáig csak alig-alig ismert a magyar olvasóközönség. A múlt század első negyedére esik működése; első költői remekművei az osztrák elnyomás ellen szítják a nemzeti önérzetet, a forradalom lángját. A kor Byron kora, színpadiasan világfájdalmas, és ennek legőszintébb, legpuritánabb filozófiai mélységeket kifejező költője ő, s ami éppilyen lényeges, pesszimizmusa jóra, nagyra, nemesre sarkall. ___A fordítás Rába György munkája, aki a nagy költőhöz méltóan végezte feladatát; fordításai nemesen szépek, nagyigényűek, a legfinomabb árnyalatokat is érzékeltetők.

Giacomo Leopardi - Rövid ​erkölcsi írások
Az ​olasz romantika legkiválóbbja, Giacomo Leopardi elsősorban a Canti költőjeként ismert nálunk, noha kimagasló prózaíró is volt. Prózai fő műve a Rövid erkölcsi írások. Leopardi ebben is gondolkodásának nagy dilemmájával küzd: hogy ti. civilizáció és természet állandó és a történelem folyamán egyre éleződő szembenállásának tudatában és azt elismerve, vajon van-e még lehetőség arra, hogy a totális élet levegőhöz jusson egy megszentségtelenített, minden eszményt és értéket radikálisan szétmállasztó korban? A válasz mi is lehetne más, határozott negáció, ha már, miként a nyitó darab sugallja, az egész emberi nem története lényegében nem más, mint a boldogság utáni reménytelen szomjúhozásunk története. Így válik ennek a könyvnek a tulajdonképpeni főszereplőjévé a boldogság, no meg az egykor volt édenből mindörökre kiűzetett, boldogtalanságától szenvedő modern ember. A Rövid erkölcsi írások teljes, kommentárral ellátott fordítását most először veheti kézbe a hazai olvasó. Ezt a kötetet, melyet Ördögh Éva gondozott, egyúttal méltó tisztelgésnek szánjuk a szerző születésének kétszázadik évfordulójára. Ördögh Éva, a József Attila Tudományegyetem Olasz Tanszékének docense, nemzetközileg elismert Leopardi-kutató. Fordításában olvasható a szerző Gondolatok című aforizmagyűjteménye. Emellett folyamatosan publikál az olasz filozófiatörténet egyes alakjairól, mindenekelőtt Gentile és Vico filozófiájáról.

Giacomo Leopardi - Versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Giacomo Leopardi - Canti
Giacomo ​Leopardi è ritenuto il maggior poeta dell’Ottocento italiano e una delle più importanti figure della letteratura mondiale, e la profondità della sua riflessione sull’esistenza e sulla condizione umana ne fa anche un filosofo di notevole spessore. La straordinaria qualità lirica della sua poesia lo ha reso un protagonista centrale nel panorama letterario e culturale europeo e internazionale, con ricadute che vanno molto oltre la sua epoca. Troviamo qui alcune delle poesie più belle, più conosciute ed amate della letteratura italiana, come L'infinito, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, La sera del dì di festa, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia... Nel libro la biografia di Giacomo Leopardi, e note critiche sulla sua poetica, sul pessimismo Leopardiano e sulle sue opere.

Giacomo Leopardi - Gondolatok ​/ Pensieri
Giacomo ​Leopardi (1798-1837), az olasz romantika legnagyobb szerzője éles szemű kritikusa volt a modern kornak. Hamar szembesülnie kellett azzal, hogy olyan társadalomban él, ahol az értékek ellehetetlenültek, „az erényesség a tökfejek öröksége”, s az értékek képviselői, paradox módon, az élet vesztesei. Hát szükségesnek látta, hogy legkedvesebb szerzője, Machiavelli útmutatásai alapján megszülessen az _élni tudás kódexe,_ amely végre a nevükön nevezve a dolgokat, kimondja a valósághoz hűen, hogyan éljenek az emberek, és hogyan viselkedjenek a többiekkel szemben, ha boldogulni akarnak. A _Gondolatok,_ amely egy száztizenegy darabból álló prózagyűjtemény, ennek az írói programnak a megvalósítása; lényegbevágó, olykor kíméletlen látlelet a modern társadalomról, az emberi kapcsolatok igazi mozgatórugóiról. A fordítás Ördögh Éva munkája, aki jegyzetekkel is ellátta a szöveget, bevezető tanulmánya pedig értelmezi az író sajátos machiavellizmusát. Mivel a kiadvány kétnyelvű, az olaszul tudó olvasók bizonnyal élvezettel fedezik majd fel Leopardi művében a modern olasz próza egyik remekét. Ördögh Éva, a József Attila Tudományegyetem Olasz Tanszékének docense kiváló Leopardi-kutató. Az olasz szerző születésének kétszázadik évfordulójára jelentetett meg témába vágó köteteket. Fordításában olvasható Leopardi prózai fő műve, a _Rövid erkölcsi írások_ (Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 1998) és szerkesztői munkáját dicséri egy olasz nyelvű tanulmánykötet _Leopardi visto dagli ungheresi_ címmel (Szeged, JATEpress, 1998).

Kollekciók