Ajax-loader

Alex Haley könyvei a rukkolán


Alex Haley - The ​Autobiography of Malcolm X
From ​hustling, drug addiction and armed violence in America's black ghettos Malcolm X turned, in a dramatic prison conversion, to the puritanical fervour of the Black Muslims. As their spokesman he became identified in the white press as a terrifying teacher of race hatred; but to his direct audience, the oppressed American blacks, he brought hope and self-respect. This autobiography (written with Alex Haley) reveals his quick-witted integrity, usually obscured by batteries of frenzied headlines, and the fierce idealism which led him to reject both liberal hypocrisies and black racialism.

Alex Haley - Wurzeln
Diese ​einzigartige Familiensaga der schwarzen Amerikaner – die Geschichte von Kunta Kinte, der als Sklave aus Afrika verschleppt wurde, und den sechs nachfolgenden afro-amerikanischen Generationen - ging als Buch und Fernsehfilm um die ganze Welt. Doch "Roots" (Wurzeln) - das ist inzwischen mehr als ein Bestseller. Der Roman wurde zum Inbegriff eines Mythos. "Seit "Onkel Toms Hütte" hat kein Buch über die Sklaverei in Amerika solches Aufsehen erregt und so viele Diskussionen ausgelöst wie "Roots"." (Münchner Merkur) Begonnen hatte alles mit den Geschichten, die Großmutter Cynthia dem kleinen Alex Haley in Henning, Tennessee, erzählte, von ihren Großeltern und deren Großeltern - und noch weiter zurück bis hin zu jenem Mann am Anfang der amerikanischen Überlieferung, den man in der Familie nur den "Afrikaner" nannte. Von jenseits des Ozeans stamme er her, aus einem afrikanischen Dorf unweit eines Flusses namens "Kamby Bolongo", und als er eines Tages auf der Suche gewesen sei nach einem geeigneten Stück Holz für seine Trommel, da hätten ihn vier Männer überfallen, in Ketten gelegt und auf ein für die amerikanischen Kolonien bestimmtes Sklavenschiff verschleppt. Diese Erzählungen haben Alex Haley nie losgelassen, und viele Jahre später, nun schon ein renommierter Schriftsteller, begann er, der Sache mit dem Urvater nachzugehen in einer mühsamen und zeitraubenden Suche nach Beweisen für die Erzählungen seiner Großmutter. Nach zwölf Jahren endlich und vielen Reisen in das Gebiet am Gambia-Fluß gelang es ihm, den "Afrikaner" - Kunta Kinte - zu identifizieren und den Ursprung seiner Familie zu finden. Juffure heißt das Dorf im westafrikanischen Gambia, aus dem im Jahre 1767 der siebzehnjährige Kunta auf der "Lord Ligonier" nach Maryland verschleppt und dort an einen Plantagenbesitzer aus Virginia verkauft worden war. Indem Alex Haley als erster schwarzer amerikanischer Schriftsteller seine Abstammung bis zu den Wurzeln zurückverfolgt, erzählt er zugleich den 25 Millionen schwarzer Amerikaner die Geschichte ihrer Herkunft. Ihnen gibt er mit seinem Buch ihre Identität wieder, und uns allen schlägt er eines der düstersten und dramatischsten Kapitel der Menschheitsgeschichte auf.

Alex Haley - Csendes ​éj
A ​Gyökerek és a Királynő írója ebben a könyvében egy ifjú rabszolgatartó metamorfózisát tárja az olvasó elé, aki szenvedélyesen hisz abban, hogy minden fekete rabszolgát megillet a szabadság joga. E regényben Haley azoknak állít emléket, akiknek bátorsága és önfeláldozása lehetővé tette a "Földalatti Vasútvonal" munkáját, a négerek felszabadítását.

Alex Haley - Roots
The ​extraordinary account of Alex Haley's own twelwe-year search for his family's origins. Tracing his ancestry through six generations - slaves and freedman, farmers and blacksmiths, lawyers and architects - back to Africa, he discovered a sixteen-year-old youth, Kunta Kinte. It was this young man, who had been torn from his homeland and in torment and anguish brought to the slave markets of the New World, who held the key to Haley's deep and distant past.

Alex Haley - Gyökerek
1767-ben ​a nyugat-afrikai Gambia egy Dzsuffure nevű falucskájából fehér rabszolgavadászok elrabolnak egy Kunta Kinte nevű tizenhét éves mandinka törzsbéli fiatalembert. Milliók sorsában osztozik - minden amerikai néger ősapja rabszolga-kereskedők hajóin vitorlázott át Amerikában, ahol adták-vették őket, mint a barmot; nemigen akadt olyan rabszolga, aki mindkét szülőjét ismerte, nemhogy ősei életéről tudott volna. Alex Haley családja alighanem páratlan kivétel. Az író elhalványult családi hagyományok, egy-egy, nemzedékek során féltve megőrzött és szájról szájra adott afrikai szó és mitikus őse, az afrikai sugárzó erejű emléke nyomán nekivágott a történelem dzsungelének, hogy ösvényt vágjon benne magának, vissza őseihez. Alex Haleynek sikerült a szinte lehetetlen. Tízesztendei nyomozás után ott állt Dzsuffuréban egy ősöreg néger, a falu évszázados szájhagyományának ismerője előtt, aki végeérhetetlenül sorolta neki ősei nemzedékeit: "Akkortájt, mikor megjöttek a Király katonái, Kunta, a legidősebb fiú elindult az erdőre fát vágni... és senki nem látta többé... Megállt bennem a lélek - írta Haley -, mozdulni se bírtam. Ez az öreg, aki egész életét ebben az isten háta mögötti afrikai faluban élte le, semmiképp nem tudhatja, hogy szóról szóra azt mondta, amit kisfiú koromban oly sokszor hallottam Tennessee-ben, nagyanyám henningi verandáján!... Az afrikai, aki "Kin-té"-nek nevezte magát, "kó"-nak hívta a gitárt, "Kambi Bolongó"-nak a virginiai folyót; és elrabolták, mikor dobnak való fát vágott a faluja közelében! ...Lelki szemeim előtt, mint a vetítővászon, elmosódottan megelevenedett, amit fajtám millióinak sorsáról olvastam. Ezreket raboltak el egyenkint, mint ősömet, Kuntát, de összehasonlíthatatlanul többen voltak, akik éjnek idején, sikoltozva ébredtek a fölgyújtott, rabszolgavadászoktól körülvett falvakban. Az életben maradt, munkaképesnek látszó foglyokat nyakuknál fogva egymáshoz szíjazták, és hosszú, nemegyszer mérföldes menetoszlopba sorakoztatták. Elképzeltem, hányan haltak meg a tengerparthoz vezető gyötrelmes menetben, s hány embert, már lépni is gyöngét hagytak hátra, hogy nyomorultul elpusztuljon. Aki elért a tengerpartra, azt megborotválták, bezsírozták, megvizsgálták minden létező testnyílását, legtöbbjét tüzes bélyeggel is megjelölték. Elképzeltem, hogyan ütlegelték, vonszolták őket a csónakok felé; hallani véltem sikolyaikat, látni, hogy tíz körömmel kapaszkodnak az anyaföldbe, s hogy végül már a part homokját harapják, végsőkig, kétségbeesetten ragaszkodva Afrikához. Lepergett előttem, hogyan tuszkolják le őket, ütlegek és szidalmak közepette a bűzös hajóűrbe, hogyan láncolnak oda minden embert a priccséhez, olyan sűrűn, hogy sokszor még hanyatt sem fértek el, csak oldalt, mint a dobozban az élükre állított kanalak... Hadd mondjam el; férfi létemre nem szégyenlem: valahol mélyen zokogás támadt bennem, kúszott egyre följebb, míg ki nem tört; kezem arcomra tapasztottam, és hangosan bömböltem, ahogy kicsi gyerek korom óta még soha. Elsirattam én akkor a történelem minden döbbenetes kegyetlenségét, embernek ember ellen elkövetett valamennyi gaztettét, az emberiségnek ezt a legnagyobb szégyenét..." Haley könyve a szabadnak született afrikai ősapa s az ő leszármazottainak, rabszolganemzedékeknek története; egy amerikai néger család hőskölteménye - tényekből, dokumentumokból, történelmi adatokból, családi emlékezetből szőtt olvasmány.

Alex Haley - Malcolm ​X önéletrajz
"Gyanakodva ​és eleve elfogultan kezdtem olvasni Malcolm X önéletrajzát. A négy éve meggyilkolt amerikai néger - a nemzetközi és honi sajtóhírek egyező véleménye szerint - kétes figurának rémlett. Néger fajvédő; a fehér elnyomással szemben a fehérek gyűlöletének apadhatatlan szavú hirdetője; a rossz hírű Fekete Muzulmánok egyik vezető személyisége... A magam és feltételezhetően a mások gyanakvását az önéletrajz megragadó, szenvedélyes őszintesége oszlatja el... Malcolm X állításainak, érvelésének hitelét a világ túlsó feléről nem ellenőrizhetjük, de önéletrajza a rendkívüli személyiség önfeltárásának, önelemzésének azt a gátlástalan nyíltságát, valódi vagy megtoldott, de mindenképpen átélt, magatartássá hitelesített őszinteségét jeleníti meg, amely Ágoston és Rousseau óta a nagy önéletírás eltéveszthetetlen sajátja. Őszinteségét sorsa érteti meg; ellentétekből s az ellentétek tagadásából egybeállt létezése. Malcolm X azért lehetett önéletírásra méltó, önéletrajzával jelennek-jövőnek példát adó személyiséggé, mert pályája az amerikai négerség szociológiai érvényű mintáját egy rendhagyó életút romantikus látszatú színpompájában valósította meg." (Sükösd Mihály előszavából)

Alex Haley - Királynő
Minden ​generáció életében akad egy-egy könyv, amely szinte világítótoronyként kiemelkedve társai közül gazdagítja életünket. Ilyen könyv volt milliók számára szerte a világon Alex Haley műve, a Gyökerek. A Gyökerek szerzőjének új könyve, a Királynő a Haley család apai ágának kalandos, izgalmas, századokon át ívelő története, ismét egy csemege a családregények szerelmesei számára, melyben a hősök sorsának hátterében ott kavarog a színes, amerikai történelem. Írországtól az amerikai Délig a történelem zajlik előttünk. A félelem ösvénye, a manassasi csatamező, a rabszolgaság szenvedései és a szabadság megpróbáltatásai rajzolódnak ki a Haleytől megszokott történelmi érzékkel, a részletek finom kidolgozásával. Haley utolsó műve nagyszabású családregény, a Királynő a nagy, klasszikus amerikai regények egyik kiemelkedő darabja.

Kollekciók