Ajax-loader

Lovik Károly könyvei a rukkolán


Lovik Károly - A ​kertelő agár
Lovik ​Károly mindent tud a körülötte nyüzsgő világról, a lovat és agarat futtató dzsentriről, a katonatisztről, az istállótulajdonosról, a mágnásról, a hivatal bástyái mögött magát elsáncoló és utóvédharcait vívó, birtokot elmulató-elkártyázó, tőzsdéző és panamázó vidéki nemesúrról. A romantikus szerelmek után a fél világot becserkésző ködlovagot éppen olyan jól ismeri, mint az érdekházasságba kapaszkodó aranyifjút, a dúsgazdag pesti polgárt éppúgy, mint a polgárosodásra kész, okos és számító nemesifjút. És jól ismeri a ragyogó asszonyokat, az unatkozó, a beletörődő, a lázadó, az érzelmesen epekedő, a számítóan csábító nőket is mind, akik e férfiak bűvös körében élnek. Stíluskészsége, ötletessége a szerkesztésben, gazdag képzelőtehetsége a századelő egyik legkiválóbb novellistájává teszi. Nagy tehetsége, finom iróniája, fölényes tartózkodása megmentette attól, hogy Mikszáth epigonja legyen; kitaposatlan utakon jár, melyek azután Móricz és Krúdy útjaiba torkolltak. A kötetet vadásznovellák, kastélyokban, kúriákban játszódó szerelmi történetek alkotják.

Lovik Károly - Egy ​elkésett lovag
- ​Őszinte legyek? Minden nőnek kell, hogy egy ilyen lovagja legyen, ez talán fontosabb, mint a mindennapi kenyér vagy az esteli imádság. Egy férfi, aki megjelenjen álmaiban, s akivel hajnalig elbeszélgessen, mialatt kint őszi eső kopog, egy férfi, akitől féljen, aki a végzetet jelentse a szemében, s aki képzeletében mégis gyöngéden hordozza őt karján! Igen, hogy is mondjam? Egy férfi aki minden gazságra képes legyen érette, akiről tudjuk, hogy sohase lehet a miénk, hogy más asszonyok ablaka alatt járkál, mialatt mi álmatlan éjszakákon érte sírunk és még az óra ketyegését is leállítjuk, mert minden nesz fáj a lelkünknek. Egy férfi, akihez hajnalban titokzatos leveleket írunk, amelyeket azonban sohase küldünk el, ej! Szóval egy férfi, aki álmaink hőse legyen! Lovik Károly

Lovik Károly - A ​lovassport története
Lovik ​Károly Európa szerte ismert lótenyésztő, a magyar lovassport első, nemzetközi tekintélyű szakírója, aki angliai szaklapokban is publikált. Író, újságíró, versenylovak és vadászkutyák avatott szakembere volt. A tizenkilencedik, huszadik század fordulóján nem igen akadt angol lord, aki Mr. Charles Lovik nevét ne hallotta volna. Mindezek mellett Lovik Károly Puskin, Turgenyev és Csehov első magyar szakavatott értelmezője, Oscar Wilde fordítója, a magyar novella egyik legnagyobb formaművésze volt, nem mellesleg szólva kifogástalan úriember.

Lovik Károly - Őszi ​rózsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lovik Károly - A ​keresztúton
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lovik Károly - A ​leányvári boszorkány
Diákok, ​verekedés, csínytevések, szerelem, elválás, újra egymásra találás, becsület, hűség, barátság, korhelyek, mulatságok, ifjúság, életöröm és mindenek felett Selmecbánya és az Akadámia.

Lovik Károly - Asszonyfej
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lovik Károly - A ​kertelő agár / Az aranypolgár
Kettős ​életű írónak nevezték kortársai a fiatalon elhunyt Lovik Károlyt (1874-1915): nem is ok nékül, hiszen a kitűnő írót harmincéves korára az ország egyik legnagyobb lótenyésztési szakértőjeként is számon tartják. Stíluskészsége, ötletessége a szerkesztésben, gazdag képzelőereje a századelő egyik legkiválóbb novellistájává teszi. Mindent tud a körülötte nyüzsgő világról, különösen a lovat és agarat futtató dzsentriról, s legjobb regényében, A kertelő agár-ban éppen ezt a világot ábrázolja. Regényremeklésének hibátlan szerkezete, stílusának tömörsége és pontossága Csehovot idézi: lírai, hangulatos természetfestő elemei pedig Turge-nyelvre emlékeztetnek. Az aranypolgárban bolondos, különc figurákat vonultat föl, akik egymást és önmagukat gyötrő gonoszkodásaikban is gyermeteg lények: a szórakoztató történet az egymásba fonódó múltnak és jelennek költői lendületű megjelenítése is. Lovik Károly finom iróniája, fölényes tartózkodása új színt jelent a századelő magyar irodalmában: kitaposatlan utakon járt, melyek azután Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula útjaiba torkollnak.

Lovik Károly - A ​préda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lovik Károly - Az ​aranypolgár
LOVIK ​KÁROLY (1874 - 1915) a századforduló jelentős írója, akit azonban kortársai lóversenyszakértőként tartottak számon, lótenyésztési szakmunkái még angolul is megjelentek. Írt regényeket (nagyszabású történelmi regénye váratlan, rejtélyes halála miatt félbemaradt), de ő inkább novellistának nevezte magát. Az aranypolgár című műve egyetlen vidám regénye, amely a kedves történeten túl megörökíti az 1860-as évek fővárosi életét, sőt az egykori pesti nyelvezetet is.

Lovik Károly - Árnyéktánc
Lovik ​Károly (1874--1915) a magyar századforduló-századelő egyik legkülönösebb alakja. Már tizenkilenc esztendősen fővárosi napilapoknak ír tárcákat, 1896-tól pedig Kiss József legendás hírű lapjának, a _Hét_nek a novellistája. Kora ifjúságától vonzzák a lovak, felnőtt korára európai hírű lótenyésztővé válik, cikkei, tanulmányai nemzetközi feltűnést keltenek. Mindennek következményeként nincsenek anyagi gondjai, sokat utazik, a kor azon kevesei közé tartozik, akik bejárták szinte egész Európát. Széles látókörű, valóban európéer író és szakember volt, s amit büszkén hangoztatott, független. Világok határán élt, legjobb műveiben sok mindent megelőlegezett a modern próza lehetséges irányaiból. Lovagjai, gavallérjai a valóságos tértől és időtől elszakadva utaznak és emlékeznek, gyermekhősei megrettennek a felnőtté válástól, s a mesék birodalmába húzódnak vissza. S mind-mind a századelő nagy létélményét, szecessziós érzését hordozzák: a teljesség elvesztését.

Kollekciók