Ajax-loader

Szakács Eszter könyvei a rukkolán


Szakács Eszter - A ​nulladik zsebuniverzum
Újabb ​letehetetlen könyv a fantasy nagymesterétől, itt a Griff­lovasok-trilógia befejező része! A Skóciában élő Rufusnak egy nap fenekestül felfordul az élete, amikor valaki hazáig követi, és ő nem sokkal később egy idegen zsebuniverzumban találja magát. Az Avalonon megismerkedik Gwennel, aki lovagnak készül. Miután gyilkos fenevadak támadnak rájuk, együtt indulnak útnak, hogy a nagy varázslót, Merlint megmentsék egy végzetes átoktól. Ajo egy jégkorszaki zsebuniverzumban él a titokzatos Nép utolsó Őrzőjeként, és a görög istenek világába, az Olümposzra kell átkelnie, hogy hírt vigyen a Moiráknak egy minden világot fenyegető veszélyről. Hogyan fonódik össze Rufus és Ajo sorsa? Milyen kalandok vezetik el őket és segítőiket egymáshoz? És vajon le tudják-e közösen győzni a világ újbóli elpusztítására készülő Ahrimán követét? Tarts velük a nulladik zsebuniverzumba, repülj együtt harmadszor is a grifflovasokkal!

Szakács Eszter - Babilon
Egy ​felejthetetlen fantasy, ami még a Percy Jackson-rajongókat is meg fogja lepni! A Korfu szigetén élő León régi grifflovas családból származik, és minden vágya, hogy ő is hős grifflovassá váljon. Ám amikor a Moirák nem őt, hanem az unokatestvérét választják egy olümposzi griff párjául, León nem törődik bele a görög sorsistennők döntésébe: az első váratlan lehetőségre lecsap, hogy kezébe vegye és újraírja a sorsát! Ehhez át kell kelnie egy másik világba, a Babilonra, hogy egy vad griffet keressen magának, ám az új világ váratlan meglepetéseket tartogat számára. A megpróbáltatások során Leónnak rá kell ébrednie, hogy rajta kívül talán senki nem képes megállítani Ahrimánt, az emberiség ősi ellenségét, aki alig egy évvel a Második Kapuháború után ismét megpróbálja elpusztítani a Földet és a zsebuniverzumokat. Kapcsolódj be a grifflovas hősök világába egy teljesen új kalanddal és új szereplőkkel, kísérd el Leónt a Babilonra!

Szakács Eszter - A ​Szelek Tornya
A ​vakáció utolsó napján a vagány Mira felmászik a környékükön évek óta elhagyatottan álló építkezési terület darujára, hogy megszabaduljon az őt üldöző osztálytársaitól. Fent, az irányítófülke ablakán át megpillant egy másik, ismeretlen világot. A kitörő viharban azonban megcsúszik és lezuhan, de egy griff megmenti az életét. A lány apja egészen eddig titkolta előle, hogy születésekor a Moirák titkos feladatra választották ki Mirát: kapuőre lesz az Olümposz nevű bolygónak, ahol a görög istenek élnek napjainkban. A kapuőrök mindig egy párból állnak: griffből és grifflovasból, akik ugyanazon percben születtek. Telepatikus kapcsolat köti össze őket, de ez a kapcsolat a tizenötödik születésnapjukon jön csak létre. Ekkor kezdik el tanulmányaikat az Olümposzon, ahol fel­készítik őket leendő feladatukra, ami nem kisebb, mint a világ bonyolult rendjének megőrzése. Az új iskola mellett Mirának a föl­di dolgait is el kell rendeznie, és meg kell fejtenie a család múltját átszövő titkokat...

Szakács Eszter - Halak ​kertje
Az ​1993. év Gérecz Attila-dí­jas első kötete! „Valódi élete: költészete. Mivel költő. Ha pedig jó költő, olyan mint egy természeti jelenség.”

Szakács Eszter - Villámhajigáló ​Diabáz
Kalliszté ​szigete egyetlen térképen se található. Varázslatos hely ez, ahol különös lények élnek együtt az emberekkel: kentaurok és küklopszok, faunok és nimfák, szfinxek és szirének, nem is beszélve a régi görög istenekről... A sorsistennők, a Moirák, minden gyermeknek valami csodálatos képességet ajándékoznak - ám ezek nem mindig hasznosak, és főleg nem kellemesek. A sziget lakóival számos izgalmas és humoros kaland esik meg. Zeusz palotájába például turistautakat szerveznek, és megtudjuk, miként indult be Dr. Aszklépiosz állatkórháza. De mi történik, amikor ellopják Hermész szárnyas sapkáját? Szeretik-e a sárkányok az ánizspálinkát és a rebarbarás süteményt? Kikből lesznek Kalliszté első kísértetei? Megjavulhat-e egy gonosz boszorkány? A klasszikus görög mitológiát háttérként használó mesékből minderre, és sok másra is fény derül. A könyvet Molnár Jacqueline illusztrációi díszítik.

Szakács Eszter - Kallantyú ​meséi
Tudjátok, ​kicsoda Kallantyú? Még nem? Ő egy xinxis. És hogy mi a csoda az a xinxis? Szabó T. Anna kitalálta, Szakács Eszter továbbgondolta, sőt, mesebeli főhőssé léptette elő, Gyöngyösi Adrienn pedig megrajzolta, így hát kijelenthetjük: xinxisek márpedig vannak. „A xinxisek arra születtek, hogy egész nap ajtókat nyissanak és csukjanak, és különösen odavannak a rézből készült kilincsekért. Minden házban lakik egy láthatatlan xinxis, aki nyitja és csukja az ajtókat.” A mi xinxisünket Kallantyúnak hívják, és egy békés falu paplakjában őrzi a kilincseket. Na de persze az élet nem unalmas Kallantyúval és barátaival! Hogy kicsoda-micsoda a krampács és a mufurc? Hogyan lehet egyszerre telelni és nyaralni? Mi lehet a titokzatos feketelyuk-kapszula? Hogyan menti meg Kallantyú az egész csecsemőosztályt?

Szakács Eszter - Saudade
Szakács ​Eszter újabb verseskötete legalább akkora élményt fog okozni a klasszikus hagyományokból táplálkozó, plasztikus képekben gondolkodó, tiszta költészet kedvelőinek, mint korábbi verseskönyvei. A kötet címe egy portugál kifejezés, mely - miként a költőnő egy internetes nyilatkozatában maga is utal rá - a portugál néplélek legfőbb kifejezője. A valójában lefordíthatatlan, eredetileg 'nosztalgikus vágyakozás' jelentésű szó a fado, a portugál dal alaphangulatát jelöli. Melankolikus vágyódás valami elveszett dolog vagy személy után. Pontosan ez utóbbi adja meg Szakács Eszter kötetének alaptónusát is. A mediterrán táj haikuszerű vagy impresszionisztikus pillanatképekbe sűrített elemei, akárcsak a tenger morajlását idéző szabad versek monológjai, a rendre visszatérő motívumok: a tükör, az álom, az ébredés - az itt-lét és a másutt-lét, illetve nem-lét egyidejűségének feszültségét hordozzák. Az örökre elveszített társ hiányának fájdalmát. Szakács Eszter versei szigorúan tárgyszerűek, sőt élményszerűek, a költő nem bonyolódik metafizikai elmélkedésekbe, ám lágy ecsetvonásokkal festett képei, mesteri hasonlatai, az emberi tudat mélyebb rétegeibe alászálló, az antik mítoszok történeteiből merítő gazdag asszociációi az emberi élet legsúlyosabb kérdéseire fókuszálnak. A létbe zárt ember kétségbeesett kísérlete ez, hogy szembenézzen a hiánnyal, a személytelen tárgyi világban, a természet vak erőiben testet öltő halállal. Hogy megnevezze, hogy a megelevenített emlékek éteri koloritjával lefesse, megszemélyesítse azt, akinek nemléte saját itt- és most-létét is meghatározza. Miként a címadó vers záró soraiban olvasható: Minden olyan más lett, mint lett volna veled:/ mint a hold, dajkáltam idegen éveket,/ s a csillagot és embert itató folyó,/ a nemes út hozott egészen eddig,/ hol ezután téged várlak, s kibuggyanó/ bizonyosságával nem a vért és a semmit A halál közelségének misztikus-fájdalmas élményét költői magaslatokban megfogalmazó színvonalas kötet jó szívvel ajánlható minden versszerető olvasónak.

Szakács Eszter - Vízre ​írt
Szakács ​verseiben a megfigyeléseket rögzítő közlés folyamatosan kiegészül valami e világon túli megragadására tett kísérlettel, így az apró dolgok tárgyszerűsége keveredik egy pontosan nem meghatározható, zsigeri hiány kifejeződésével, mely a versek állandó magjává lesz. Finoman eldolgozott illesztési pontok mentén egymás mellé kerül a külvilág pontos, szinte neutrális megfigyelése és az általános hiány megjelenítése, létrehozva a nemlétezőben való létezés a létezőben való nemlétezés paradoxonát. "Nem érezzük soha szűknek Szakács Eszter költői világát, noha a szűkösség és a magány szorításából keletkezik. Kötetről kötetre jut följebb és beljebb." (Várady Szabolcs)

Szakács Eszter - Füstmágus
Nauni ​még csak tizenhét éves, de már súlyos teher nyomja a vállát. A szülei halála és a családi ház leégése után rá marad a feladat, hogy három kisöccséről és saját magáról gondoskodjon. A főváros melletti nekropoliszban húzzák meg magukat, és a lány ébredező varázserejét próbálgatva, lopásból tartja fenn kis családját és a melléjük szegődő barátokat, köztük egy renegát szfinxet. Legfontosabb feladata mégis az, hogy legkisebb, örökbe fogadott öccsét, Juját, akit Széth tiltott egyházának vörös papjai keresnek, elrejtse és megvédje. Az egyiptomi alvilág ura súlyos feladatokat bíz Naunira: ki kell derítenie a kis trónörökösnő elrablásának körülményeit, és meg kell állítania a pusztítás istenét. De mielőtt nekiláthatna a lehetetlennek tűnő feladatoknak, Széth főpapnője rájuk talál, és a kis csapatnak menekülnie kell... Szakács Eszter legújabb fantasy regénye egy újabb zsebuniverzumba, az Uaszetre repíti el az olvasót. Ha szeretted a Grifflovasok trilógiát, a Füstmágus a te könyved!

Szakács Eszter - Másik ​hely, másik idő
Szakács ​Eszter harmadik kötete már címében jelzi a könyv egészére jellemző kettősséget: az „itt és most” pozíciójában megszólaló lírai én folyton egy „másik hely, másik idő” viszonyában éli meg, rögzíti és értelmezi tapasztalatait. A „versbeli én az egyedül-lét egzisztenciális tapasztalatát részben a volt és/vagy vágyott és/vagy képzelt szerelem tartós elérhetetlenségének körülírásában, részben egyfajta metafizikai bizonytalanság érzékeltetésében összegzi.

Szakács Eszter - Tulipánháború
Tettre ​készen vág neki bármilyen feladatnak, akár a koronákat kell elvinni a tisztítóba, akár a királylányt kell megmenteni a loncsos fenevadtól. Kard ugyan nincs az oldalára kötve, de mindig kieszel valamit. Felső-Petúniában mindenki megtalálja a helyét: a virágrabló szörnyeteg jegyszedőként dolgozik a Botanikus Kertben, Emma, a béka, híres énekesnő lesz, a lidércek pedig a repülőtéri kifutópályán világítanak. Végül Habakuk királyfi is megtalálja a párját, még ha a világra szóló lakodalommal várni is kell pár évet. Szakács Eszter meséskönyvében egy mindennapi kisfiú oldja meg játékosan a királyság mesés gondjait. A gömbölyű, gondoskodó Rozi királynét, a kötögető Milán királyt, Samut, a bolondos varázslóinast, és a sok-sok mókás lényt Takács Mari színes rajzai teszik még szerethetőbbé.

Szakács Eszter - Süllyedő ​Atlantiszom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szakács Eszter - Álombeszéd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók