Ajax-loader

Tímár Eszter könyvei a rukkolán


Tímár Eszter - Listening
A ​könyv a SKILLS című sorozatunk legújabb kötete. Célja a hallás utáni megértés készségének középhaladó/haladó szintű fejlesztése, ám ez minden esetben a többi nyelvi készség (írás, olvasás, beszéd) integrálásával történik A hallgatásra szánt szövegek a könyvhöz tartozó 90 perces hangkazettán találhatók. (kazetta mellékelve)

Kereszturi Eszter - Tímár Eszter - Gyakorlókönyv ​az angol írásbeli nyelvvizsgákhoz
A ​könyv a magyar és a nemzetközi (pl. Pitman, Cambridge, Trinity) nyelvvizsgák teszttípusaival ismerteti meg a nyelvtanulókat (feleletválasztás, mondattranszformációs feladatok, cloze tesztek, 25-ből 20, hibajavítás), miközben szisztematikusan átismétli az angol nyelvtan nagy témaköreit. A szerzők külön fejezetben szedik csokorba azokat a nyelvkönyvekben gyakran elhanyagolt területeket is, mint a szóképzés, a prepozíciók használata vagy a szövegkohéziót szolgáló eszközök. A kötetet magyarázatokkal bővített megoldási kulcs és gyakorlást segítő tanácsok teszik teljessé, így a gyakorlókönyv a vizsgák előtti intenzív felkészülési szakaszban önálló ismétlésre, önellenőrzésre is alkalmas. A gyűjtemény hasznos segédeszköz lehet az OKTV-re, az érettségi és a felvételi vizsgákra történő készülés során is.

Holló Dorottya - Kontráné Hegybíró Edit - Tímár Eszter - A ​krétától a videóig
A ​három szerző - nyelvtanárként és a módszertan elismert szakembereként - olyan kézikönyvet nyújt át az olvasónak, amelyet a gyakorló nyelvtanár éppoly haszonnal forgathat, mint az egyetemek, főiskolák nyelvszakos hallgatója. A kézikönyv sorra veszi a nyelvóra legfontosabb "kellékeit": a tantermet, az óratervet, a tankönyvet, és a nyelvtanítás kérdésköreit: egyebek közt szó esik az alapkészségek, a nyelvtan, a kiejtés és a lexika tanításáról, az értékelésről és a hibajavításról. A szerzők elsődlegesen korszerű szemléletmód kialakítására (vagy megerősítésére) törekszenek, valamint annak az eszközrendszernek a bemutatására, amelynek segítségével bármely nyelv igénye tanára sikeresen tudja megvalósítani elképzeléseit. Olyan ismereteket közölnek, amelyek segítik a tanári tájékozódást és a döntéseket. Mindamellett számtalan gyakorlati ötletet, tanácsot is adnak. "Széles szakmai érdeklődésre számító, valós igényeket kielégítő és jól használható munkának tartom." (Enyedi Ágnes vezető tanár) "Kitűnően megírt, magas színvonalú és hézagpótló alkotás..." (Lukács Józsefné vezető tanár) "Pontosan ilyen kézikönyvre van szükségük a pályakezdő nyelvtanároknak!" (Dr. Medgyes Péter egyetemi tanár)

Tímár Eszter - Words, ​Words, Words
Elsősorban ​azoknak a nyelvtanulóknak ajánljuk, akik különböző egynyelvű vagy kétnyelvű nyelvvizsgákra vagy az érettségire készülnek, és a megmérettetés előtt rendszerezni szeretnék szókincsüket. A könyv 13 fejezetben, tematikus csoportokba rendezve közli az érettségi és a nyelvvizsgák leggyakoribb témaköreinek szóanyagát. A napjaink modern, korszerű szókincsét tartalmazó gyűjteményt számos kiegészítő anyag teszi színessé és sokoldalúan felhasználhatóvá:. - autentikus szövegek (újságcikkek, viccek, anekdoták) az olvasási készség fejlesztéséhez,. - rajzok és fotók a képleírás gyakorlásához,. - kérdések és szempontok egy-egy téma szóbeli kifejtéséhez,. - témaötletek esszéíráshoz,. - ellenörző feladatok megoldási kulccsal.. . A kiadvány egyéni és csoportos tanulásra is kiválóan alkalmas.

Tímár Eszter - Angolul ​közép- és felsőfokon
Dr. ​Timár Eszter teszt-és feladatgyűjteménye a magyar közép- és felsőfokú, valamint a nemzetközi nyelvvizsgákra készülőknek nyújt segítséget. A hagyományos teszteken és feleletválasztós kérdéseken kívül sok olyan feladat szerepel a könyvben, ahol mondatátalakítással, hiányzó szavak pótlásával vagy szóképzéssel a tanulóknak maguknak kell a helyes formát megtalálni. A könyv második részében fordítási és szövegértési feladatok kaptak helyet. A vizsga szóbeli részéhez 40 színes fénykép és a hozzájuk kapcsolódó irányított kérdések jelenthetnek segítséget.

Kollekciók