Ajax-loader

Németh Amadé könyvei a rukkolán


Németh Amadé - Operakalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Amadé - Georges ​Bizet élete és művei
Ha ​hűek akarunk lenni az igazsághoz, Georges Bizet is az egy-, legfeljebb kétműves zeneszerzők közé tartozik. A Carmen mindenütt a legismertebb és a legkedveltebb művek, az operatörténet legnagyobb sikerdarabjainak egyike; az Arles-i lány kísérőzenéjéből készült két zenekari szvit is integráns része a koncertprogramoknak, rádióműsoroknak. De mit ismer a közönség – általában – e két művön kívül Bizet-től? Hébe-hóba egy-egy operaáriát a Gyöngyhalászokból vagy a Dzsamiléből, minden szökőévben egyszer a C-dúr szimfóniát, még ritkábban a Gyermekjátékokat – ennyit hallhatunk a mester darabjai közül. Pedig többet érdemelne. Például megérdemelte volna, hogy már régebben is akadjon magyar zeneíró, aki monográfiát ír róla, s ne csak halálának századik évfordulója legyen az alkalom, mikor ez az első magyar szakmunka életét és munkásságát a közönség elé viszi. Igen, Németh Amadé könyve az első Bizet-monográfia. A nagy késedelmet kiegyenlíti a mű alapossága. Első részében a mester életútját kíséri végig, bő idézetekkel Bizet leveleiből és írásaiból, a kortársak visszaemlékezéseiből és a korabeli kritikákból. A második része az életművet tárgyalja, igen alaposan és minden fontos műre – operákra, szimfonikus alkotásokra, zongoradarabokra és dalokra – kiterjedően.

Németh Amadé - Carl ​Maria Weber
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Amadé - Gustav ​Mahler életének krónikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Amadé - A ​magyar operett története
A ​magyar operett története"A magyar operett története" szerzőjének utolsó, poshthumus műve. Németh Amadé (Nagybánya, 1922- Balatonudvari, 2001) egész életét a zene töltötte be. A Magyar Állami Operaház örökös karigazgatójaként és karmestereként végigvezényelte az elmúlt fél évszázadot Budapesten és a belgiumi Gentben. Zeneszerzőként írt négy operát, egy balettet és egy operettet, zenetudósként pedig több mint húsz könyvet. Könyvei elsősorban az opera történetéről szólnak, különösen Erkel Ferenc és a magyar opera históriájáról, de az Operaritkaságok című könyvében a ritkán játszott, mégis értékes operák ismertetését vállalta magára. Magyar operetteket is bemutatott mind Magyarországon, mind Belgiumban. Utolsó könyve a magyar operett világhírű szerzőinek állít emléket. Emlékezzünk rá ezzel a könyvvel.

Németh Amadé - Operahősök ​lexikona
A ​szerző, Németh Amadé 18. könyvét tartja a kezében a Kedves Olvasó. Rendhagyó kötet, s egyben valamiféle összegzése is az eddigieknek. Közel 500 ismert opera több ezer szereplőjét sorolja fel benne ábécé sorrendben. Jobbára operahősöket, az operák legfontosabb szereplőivel ismerteti meg az olvasót. Ezen kívül egy-egy mű kevésbé fontos mellékszereplőiről is szó esik benne. A könyv használatát megkönnyítendő, az operahősök betűrendes mutatója énekszólamuk rövidítését is tartalmazza: az Sz. rövidítés szopránt, az Ms. mezzoszopránt, a Ten. tenort, a Br. baritont, a B. pedig basszust jelent. E könyvhöz tartozik még a Mutató, mely tartalmazza a zeneszerzők nevét, születési és halálozási évszámot. Megadja még a zeneszerző nemzetiségét, a művek bemutatási évét és helyét is.

Németh Amadé - A ​magyar opera története a kezdetektől az Operaház megnyitásáig
Hogyan ​született meg a 18. századi iskoladrámák, "érzékenyjátékok", népszínművek, verbunkosok, csárdások, németes dalok, népies műdalok, valamint a 19. századi olasz és francia minták: Bellini-, Donizetti-, Verdi-, Meyerbeer-hatások ötvözetéből a magyar opera műfaja s annak a sajátos zenei nyelve? Melyek voltak a zenei és társadalmi-politikai feltételei Erkel nagy hatású karnagyi és kiemelkedő operaszerzői munkásságának? Vannak-e erényei a kottatárakban, könyvtárakban porosodó elfelejtett partitúráknak? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a könyv szerzője, aki operakalauz-szerű ismertetőjében a kezdetektől az Operaház megnyitásáig (1884) keletkezett és előadott negyvenegy opera szövegét, zenéjét, részletes tartalmát, szereposztását és a korabeli jellemző sajtókritikákat mutatja be egy-egy rövid értékelő kommentárral. Konyvének függelékében a zeneszerzők és szövegírók legfontosabb életrajzi adatairól és a témához kapcsolódó szakirodalomról is tájékoztat. A kiadványt az operakedvelő és történelmi múltunk e korszaka iránt érdeklódó olvasóközönség legszélesebb rétegének ajánljuk.

Németh Amadé - Erkel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Amadé - Hangszerek ​és zenekarok kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Amadé - Erkel ​Ferenc életének krónikája
Bármily ​különös, de az igazi Erkel-portré vonásai úgy aránylanak a regények és filmek ábrázolta arcképhez, mint a jó fotó az idealizált festményhez. Mert a közismert Erkel-kép oly mértékben hangsúlyozza a mester pozitív vonásait, hogy valósággal Jókai-hős vált belőle. Egyetlen magyar muzsikus sem akarja kisebbíteni Erkel jelentőségét. Korszakos fontosságú volt zeneszerzői tevékenysége, nagy művész volt a karmester, érdemekben gazdag a Zeneakadémia igazgató, a Filharmonikusok alapítója és a kórus-mozgalom vezetője. Ám a sok pozitívum mellett számos negatív vonás is található az objektíven megrajzolt Erkel-portrén. Emberi magatartásának voltak gyengeségei, érthetetlen különcségei. Az operavezetőt is terhelik mulasztások és a zeneszerzőről tudjuk, hogy a Bánktól kezdve valóságos műhelyt alakított ki muzsikusfiaiból, akiknek jelentős részük van a későbbi operák megírásában. Németh Amadé krónikája a korabeli dokumentumok tükrében mindezt megmutatja. Nyomatékosan emeli ki Erkel nagy érdemeit, de nem hallgatja el a hibákat sem. Így ez a könyv talán az első objektív, a történeti igazsághoz hű Erkel-életrajz.

Németh Amadé - Operaritkaságok
Ez ​a könyv mindazoknak szól, akik szeretik az operát, és többet szeretnének tudni e sokat vitatott, sokszor elparentált, mégis élénken viruló műfajról, mint egy átlagos operalátogató. Rádióhallgatók és hanglemezbarátok is haszonnal forgathatják. Nem operakalauz, nem operatörténet és nem operaesztétika, bár érinti a műfaj történetének fontosabb állomásait, felvet és megválaszol esztétikai kérdéseket, sőt operatartalmakat is közöl, de nem a megszokott módon. A kötet első része időrendi áttekintés, kronológia, a jelentősebb művek felsorolása a zeneszerzők és szövegírók nevének első megjelenésekor rövid életrajzi vázlattal. Az eddig bemutatott mintegy harmincötezer operából úgy emeltük ki a kronológiába felvett műveket, hogy azokon keresztül feltáruljon az opera fejlődése is. A teljesség igényéről természetesen szó sem lehetett. A kötet második részében kb. 250 opera tömör, lényegre törő ismertetése található rövid értékeléssel és kottapéldákkal.

Kollekciók