Ajax-loader

Christopher Knight könyvei a rukkolán


Christopher Knight - Alan Butler - Who ​Built the Moon?
The ​moon has confounded scientists for many years. It does not obey the known rules of astrophysics and there is no theory of its origin that explains the known facts - in fact it should not really be there. When researching the ancient system of geometry and measurement used in the Stone Age that they discovered in their previous book, "Civilization One", the authors discovered to their great surprise that the system also works perfectly on the Moon! On further investigation, they found a consistent sequence of beautiful integer numbers when looking at every major aspect of the Moon - no pattern emerges for any other planet or moon in the solar system. For example, the Moon revolves at exactly one hundredth of the speed that the Earth turns on its axis; the Moon is exactly 400 times smaller than the Sun and is precisely 400 times closer to the Earth. They also discovered that the Moon possesses little or no heavy metals and has no core, in fact many specialists suspect that the Moon is hollow. If our Moon did not exist - nor would we. Experts are now agreed that higher life only developed on Earth because the Moon is exactly what it is and where it is! When all of the facts are dispassionately reviewed, it becomes unreasonable to cling to the idea that the Moon is a natural object. The only question that remains is who built it? "Thought-provoking" - "Daily Mail".

Christopher Knight - Robert Lomas - A ​második messiás
Csaknem ​hét és fél évszázadon keresztül óriási tisztelet övezett egy anyagdarabot, mivel az a keresztrefeszített Krisztus képét hordozta magán, azonban egy 1988-ban elvégzett vizsgálat eredményei kimutatták, miszerint a lepel 1260-nál korábbról nem származhat. Az új bizonyíték egyértelműen igazolja, hogy bár a lepel nem hamis... a rajta látható kép nem Jézus Krisztusé. Christopher Knight és Robert Lomas pontosan megállapították, hol és mikor keletkezett a lepel, és megnevezték a vele kapcsolatban álló embereket. A legmodernebb tudományos módszerek alkalmazásával megmagyarázzák azokat a különös molekuláris folyamatokat, amelyek ezt az egyedülálló változást előidézték a leplen. A lepel háttereként szolgáló történet Jézus keresztrefeszítésével kezdődik, amikor, ahogyan azt az írók mondják, a titkos tanításait követők illegalitásba kényszerültek. A jeruzsálemi templom i. sz. 70-ben történt lerombolását és a zsidó nép lemészárlását követően Jeruzsálem füstölgő városából sikerült néhány főpapnak elmenekülnie, akik elindultak Európa felé, hogy ott várják ki a visszatérés pillanatát, ahogyan azt János apostol megjövendölte. Pontosan ezer évvel később vérbeli leszármazottaik meg is jelentek a szent városban, hogy visszaköveteljék ősi örökségüket és létrehozzák a templom papjainak új rendjét... a templomos lovagok rendjét. A romok alatt rábukkantak az elveszett tanításokra, és kifinomult, rejtett jelentésű Tarot kártyákat terveztek titkos kultuszuk védelmére. Titkukat azonban nem őrizhették örökké, és 1307-ben elfogták őket. Utolsó vezetőjüket Jézus keresztrefeszítésének bizarr paródiájaként végezték ki, és szenvedése lassan materializálódott a halotti leplen, amelybe később becsavarták. Amint a fekete halál végigsöpört Európán, az egyház léte legmélyebb pontjára süllyedt, és a régi idők óta jövendölt új megváltó gondolata egyre jobban megragadta az emberek elméjét. Kialakult bennük egy új megváltó, a Második Messiás képe. A lepel titkának megoldása mellett e könyv egy sokkal mélyebb rejtélyt is feltár: mégpedig azt, hogyan kapcsolódik ez a középkori lelet Jézushoz. Az őrzői megpróbálták elrejteni e nagy titkot a világtól, de még saját rendtársaiktól is. A bizonyítékot azonban elmulasztották elpusztítani... és ez a szabadkőművesség elfeledett rituáléiban lapul.

Christopher Knight - Alan Butler - Szupercivilizáció ​- A történelem előtti idők szupertudománya
Döbbenetes ​felfedezések egy mindeddig ismeretlen civilizációról, mely időben megelőzi az ókori egyiptomiakat, messzemenő következtetésekkel - egy jó csapat tolmácsolásában, melynek tagja A Hiram-kulcs című bestseller társszerzője. Ez a rendkívüli történet arról szól, hogy hogyan vezetett el a "megalitikus yard" - egy ősi hosszúság-mértékegység - rejtélyének megfejtésére irányuló kutatás egy kényszerítő erejű bizonyíték felfedezéséhez, mely arra mutat, hogy létezett egy ismeretlen, magasan fejlett kultúra, mely megelőzte a legkorábbi ismert civilizációkat, a sumerokét és egyiptomiakét. Léteznie kellett egy Szupercivilizációnak. Knight és Butler felfedi egy csodálatosan összehangolt mérési rendszer titkait, mely mindörökre elveszett volna a világ számára. Következtetéseik szemben állnak mindazzal, amit modern világunk eredetéről tudni véltünk - de a bizonyíték tagadhatatlan. Az e felfedezésekből eredő következtetések messze túlmutatnak egy történelem előtti "szupertudomány" felfedezésének elképesztő voltán; nagy tervre utalnak, aminek teológiai következményei messzire ágazóak lesznek.

Christopher Knight - Robert Lomas - A ​múlt üzenete
A ​régészet ismeretei szerint ebben a korai időszakban a világon sehol nem létezett egyetlen hasonló méretű épület sem. Olyan pedig bizonyosan nem, amiről tudnánk, hogy kristályból építették. Ki vonhatná ezt kétségbe? Henoch "hatalmas, kristályokból épült háznak" írja le az épületet, ahová elvitték, melynek "falai kristálymozaikkal borított padlóhoz voltak hasonlatosak". Mindeddig nem találkoztunk még egyetlen fehér kvarckristállyal borított épülettel sem, különösen olyannal nem, ami Henoch látogatását alapul véve a megfelelő helyen és időben állt volna. Ráadásul a mozaikkal borított padlóhoz hasonló falak leírása is pontos, mivel a kvarcot általában víz kerekítette fekete kövek tarkítják, gyémánt alakzatot alkotva az egész felszínen... Félelemmel vegyes tisztelettel folytattuk a lelőhely feltárását. Valóban lehetséges, hogy ez az a hely, amiről a zsidó legendák ősi alakja írt, majdnem 2000 évvel Mózes születése előtt? Lehetséges, hogy a tudomány és az írás egy fejlett, történelem előtti civilizáció kebelén, a brit szigeteken alakult ki? Lehetséges, hogy a Holt-tengeri tekercsek írásos bizonyítéka Nyugat-Európa megalitikus történelmét örökíti meg, és egy olyan gépezet terveit tárja elénk, ami egy globális katasztrófát követően képes lehetett újjáépíteni a civilizációt? Lehetséges, hogy Jézus és testvére, Jakab megalitikus csillagászattal foglalkoztak? A legújabb felfedezések új, teljességgel váratlan magyarázattal szolgálnak civilizációnk eredetére. A körülbelül 10 000 évvel ezelőtti hirtelen felvirágzás elméletét megingatni látszanak egy régebbi civilizáció folyamatosan feltárás alatt lévő leletei. Christopher Knight és Robert Lomas A múlt üzenetében meggyőző új bizonyítékokkal támasztja alá, hogy bolygónk összeütközött egy hét, hegy méretű darabból álló üstökössel, s a becsapódást követő szökőársorozat végigsöpört a Földön. A vezető geológusok legújabb eredményeit és saját szenzációs régészeti felfedezéseiket egymás mellé téve megmutatják, hogyan emelkedett fel egy civilizáció, és hogyan építhetett ki egy csillagvizsgálókból álló nemzetközi hálózatot, ami pontos naptárakat készített, meg tudta mérni bolygónk átmérőjét, és több évre előre képes volt megjósolni az üstökösök érkezését. A szerzők rávilágítanak, hogy ez volt a valódi rendeltetése Nyugat-Európa nagy kőemlékeinek, melyek jóval az egyiptomi piramisok előtt épültek. Továbbá megmutatják, hogy Henoch könyve - mely régóta részét képezte a szabadkőművesség ősi hagyományának, hogy aztán a Holt-tengeri tekercsek között kerüljön újra napvilágra - pontos utasításokat tartalmaz annak a gépezetnek a megépítéséhez, aminek az elpusztult világ újjáépítése volt a feladata. Knight és Lomas a tudományos tényekre és az őskori technológia saját maguk általi, a mai módszereknél sok szempontból kifinomultabb módon történő rekonstrukciójára támaszkodva olyan felfedezéseket tár elénk, amik megváltoztatják az emberiség távoli múltjáról alkotott nézeteinket - és talán segítenek jövőnk jobb megértésében. Christopher Knight reklámismeretekből és grafikatervezésből szerzett diplomát. Mindig is érdekelték a társadalmi viselkedésmódok és hiedelemrendszerek, illetve több évet dolgozott piackutató pszichológusként, főleg új termékek bevezetésével és marketingjével foglalkozva. Jelenleg egy marketinggel és reklámmal foglalkozó vállalat elnöke. Robert Lomas kitüntetéssel szerezte meg villamosmérnöki diplomáját, később pedig a szilárdtest-fizika és a kristályszerkezetek terén végzet kutatásaival érte el a PhD fokozatot. Ezután elektronikus fegyverrendszereken dolgozott, de mindig is élénken érdeklődött a csillagászati megfigyelések és a tudománytörténet iránt. Jelenleg a Bradford Egyetem Információs Rendszerek Intézetének előadója.

Christopher Knight - Robert Lomas - Hiram ​könyve
Amikor ​Christopher Knight és Robert Lomas (mindketten szabadkőművesek) személyes indíttatásból rendjük ősi rítusainak eredete után kezdtek kutatni, nem is hitték volna, hogy foglalkozniuk kell majd az őskori csillagászattal vagy a kereszténység kialakulásával. Tizennégy évvel később a Hiram könyvében foglalták össze megállapításaikat. A mű a legújabb régészeti felfedezéseken, a Biblián és a szabadkőműves rítusok korai változatain alapuló új, drámai bizonyítékokat tár olvasói elé. A szerzők fáradságot nem kímélve újjáépítették a szabadkőművesség rítusaiban megőrződött, ám rég szétszóródott és elfeledett történetet. A rekonstruált legendának a ?Szabadkőműves szövetség? címet adták, mivel a Bibliáéval párhuzamos történetet beszél el, s olyan eseményeket ír le, amikről a Biblia nem tesz említést ? például a csillagászat titkos tudományát, melyről a szerzők bebizonyítják, hogy kódolva ott rejlik a Bibliában is. A könyv arra a megdöbbentő végkövetkeztetésre jut, hogy a távoli múltban már megváltoztatta a világot egy azóta elfeledett tudomány, és megváltoztathatja ismét: - Valóban rituális gyermekáldozatokat mutattak be Izrael első királyai, köztük Dávid és Salamon? - A híres jeruzsálemi templomot a Vénusz imádatának szentelték? - Jézus születését már sokkal korábban előre elrendelték a csillagászati események? Vagy ő maga tervezte életét és cselekedeteit a csillagok és bolygók mozgásának megfelelően? A Hiram könyve mindent megváltoztat, amit a Bibliáról és a szabadkőművességről tudni véltünk

Christopher Knight - Robert Lomas - A ​Hiram-kulcs
A ​Hiram-kulcs egy olyan könyv, amely az alapjáig meg fogja rázni a keresztény világot. Amikor Christopher Knight és Robert Lomas, mindketten szabadkőművesek, elhatározták, hogy megkeresik a szabadkőművesség gyökereit, fogalmuk sem volt, hogy hamarosan Jézus Krisztus és az eredeti jeruzsálemi templom igaz történetét fogják bogozgatni. Ahogy egy teljesen új kép kezdett összeállni Jézusról és az ő ultrazsidó szektájáról, az írók arra az ellentmondásos következtetésre jutottak, hogy a modern szabadkőművesség kulcsrituáléit ez a szekta gyakorolta, mint közösségükbe való felvételi szertartásokat. Aprólékosan kielemezve és összehasonlítva egymással az egyiptomi feljegyzéseket, az Ó- és az Újszövetséget, régi keresztény és rabbinikus szövegeket, a Holt-tengeri tekercseket és a szabadkőművesség rituáléit, az íróknak sikerült rekonstruálniuk Jézus és testvére, Jakab feledésbe merült történetét, akik azért küzdöttek, hogy megalkossák a "Mennyek országát" a földön, szabadkőműves rituálék alkalmazásával. Eszerint a keresztény egyház megalapítása pusztán politikai találmány volt, amelynek nagyon kevés köze van ahhoz az emberhez, akit mi "Krisztusnak" nevezünk. A korai keresztények legértékesebb irattekercseiket elásták Heródes temploma alá, nem sokkal azelőtt, hogy i. sz. 70-ben a rómaiak velük együtt a városukat is elpusztították volna. A világ számára több mint ezer évig elveszett tekercseket a hirhedt templomos lovagok rendjének tagjai ásták ki titokban, és a bennük szereplő tanításokat és rituálékat sajátjukká fogadták. A könyv akkor ér az izgalom tetőfokára, amikor az írók megfejtik a szabadkőműves rituálékban elrejtett pontos adatokat, amelyekről kiderül, hogy Jézus irattekercsei végső nyughelyéhez adják meg a kulcsot. Ez a hely nem más, mint egy csodálatos szentély, amely pontos mása a Heródes által emeltetett templomnak, és amelyet a templomosok leszármazottai és az első szabadkőművesek építettek több mint 500 évvel ezelőtt. Jézus valódi tanításai túlélték az évezredeket, és várják, hogy kiássák őket!

Kollekciók