Ajax-loader

Kerékgyártó György könyvei a rukkolán


Kerékgyártó György - Makroökonómia
A ​makroökonómia a nemzetgazdaság egészével foglalkozik. A nemzetgazdaság szereplői a háztartások, a vállalatok, a kormányzat, a háztartásokat segítő non-profit intézmények, az üzleti vállalkozások és a külföld. A kormányzat a fiskális és a monetáris politika eszközeivel képes befolyásolni a makrogazdasági folyamatokat, de mozgástere, cselekvési lehetőségei nagyon behatároltak. Ha csökkenti az inflációs rátát, nő a munkanélküliség, ha csökkennek az árak, lelassul a gazdasági növekedés üteme. A leendő mérnökök és a műszaki menedzserek, akik számára ez a tankönyv készült, nemcsak műszaki, hanem egyuttal gazdasági szakemberek is lesznek, ezért ismerniük kell azt a makrogazdasági környezetet, amelyben a vállalatuk tevékenykedik. Fontos, hogy a kormányzat gazdaságpolitikai intézkedéseit értsék, értékelni, elemezni tudják, és ennek alapján képesek legyenek vállalatuk üzleti, fejlesztési terveinek, cselekvési programjainak meghatározására. Ezért a makroökonómia a szakmai felkészültségük szerves részét képezi.

Kerékgyártó György - Fitria
Mostanáig ​úgy éreztem (hozzáteszem: mondták is), túl sok minden érdekel, képtelen vagyok bármiben is elmélyedni. Már tudom, ennek az ellenkezője igaz. Egyetlen dolog foglalkoztat: az a közös gondolkodás, amelyet itt jó pár ezer éve gyakorlunk, s amelynek eredményei számtalan, egymást látszólag kizáró területen mutatkoznak. Ez a könyv afféle jelzés, hogy a brain stormingba - híva, hívatlanul - én is beszálltam. A Fekete Zongora kereste azt a művet, amely második kiadványa lehet. Több kézirat közül azért döntött végül Kerékgyártó György regénye mellett, mert lényegesen különbözik a mainapság olvasható első kötetektől. Az elbeszélt történet fikció, tere "a Budapest nevű város", ideje pedig a jelen, illetve az alig múlt. Kivételes atmoszférateremtő erő, komoly mesterségbeli tudás és nagy érzékenység jellemzi ezt a művet. Az olvasónak tartalmas időtöltést, a szerzőnek sikert kíván a Fekete Zongora.

Kerékgyártó György - Hegyi ​szakaszok szobakerékpáron
Ádvent ​első vasárnapján Guido atyának az a határozott benyomása támadt, hogy Isten eltűnt. Persze, tudta, hogy ostobaság, ISten nem tűnik el csak úgy, egyáltalán nem tűnik el - de mégis. Pedig kereste mindenütt: a szobában, az ágy alatt, a szekrényben, a templomkert végében, később a perselyben, a tabernákulumban meg az oltáron. Nem találta. Aznap még a püspök úrral is beszélt telefonon. Nem említette a dolgot, titkon abban reménykedett, a püspök úr megvigasztalja, de aggódjék, megvan az Isten, most épp nála ebédezik, de az esti szentmisére visszatér. A püspök úr nem volt jókedvében. Bizonyos elszámolásokat emlegetett, és rövid szentenciákkal támasztotta alá amúgy lesújtó véleményét a plébánia működéséről. Guido atya egészen kétségbeesett. Mit mond a híveknek, ha Isten karácsonyig sem kerül elő?

Kerékgyártó György - Mikroökonómia ​mérnököknek és műszaki menedzsereknek
A ​tankönyv elsődleges célja a közgazdasági gondolkodásmód megismertetése és készség szintű elsajátíttatása. A mikroökonómia egy rendszerszemléletű módszert ad hallgatóinknak arra, hogyan kell gazdasági problémákat felvetni és megoldani. Az elméleti tételeket igyekeztünk a való életből vett példákkal alátámasztani és rámutatni az elméleti modellek és a gazdasági valóság kapcsolatára. Mivel a tankönyv leendő mérnökök és műszaki menedzserek számára készült, súlyt helyeztünk arra, hogy a gazdasági események és folyamatok technikai-technológiai összefüggéseire is rámutassunk, mivel ugyanannak a valóságnak két oldaláról van szó.

Kerékgyártó György - Szűcs József - Nagyon ​komoly zenei kalauz
Van-e ​humor a komolyzenében? Hát persze: Haydn szimfóniái, a vígoperák... és néha a tenoristák is nagyon röhejesek tudnak lenni... meg a zongoristák is viccesek, amikor ujjukra csapódik a billentyűfedél... Nos, íme a könyv, amely kívülállóknak és bennfenteseknek egyaránt bebizonyítja: nincs a komolyzenének olyan területe, ahol ne lenne jelen a humor. Vagy, ha eddig nem is volt, mostantól lesz. A létező összes zenészvicc: tematizálva, hangszerek, előadók, műfajok szerinti bontásban, karmestertől a basszusgitárosig, brácsástól a dobosig. (És nem maradtak ki a villanykörték sem.) Nagy zeneszerzők életrajzai: Machiavelli, Baumgartner Zsolt, Matula bácsi, Regös Bendegúz és még sokan mások... Zenei limerikek: nagyon fontos információk komponistákról, művekről, operahősökről, előadókról - öt sorban, rímekbe szedve. Ál-zenei lexikon: zenetörténet szócikkekben; reális tartalom, irreális megfogalmazásban.

Kollekciók