Ajax-loader

Fitz Jenő könyvei a rukkolán


Fitz Jenő - Székesfehérvár ​és környéke - Gorsium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fitz Jenő - Császár László - Papp Imre - Székesfehérvár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fitz Jenő - Tác ​- Gorsium - Herculia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fitz Jenő - Székesfehérvár ​and Vicinity with Lake Velence and Gorsium
A ​Székesfehérvárt és környékének nevezetesebb településeit, kirándulóhelyeit bemutató - javított és bővített kiadású - kötet bevezetésként a történelmi múltat foglalja össze, különös tekintettel az egyes korok ránk hagyományozta művészeti emlékekre. A szerző avatottan, a szöveges magyarázatokat számos térképvázlattal, ábrával és színes fotóval szemléltetve kalauzolja olvasóját a Belváros déli és északi részének műemlékei között. Ezt követően a környék nevezetességeit, többek között Gorsium római kori maradványait, a Velence-tavat, a martonvásári kastélyi, a váli Vajda János Emlékmúzeumot, a lovasberényi Cziráky-kastélyt, Csákvárt, Bodajkot, Csókakő várának romjait mutatja be. A Közhasznú információk című fejezet a települések alfabetikus rendjében - a közlekedés, szállás-étkezési, sportolási, szórakozási és autójavítási lehetőségekről tájékoztat.

Fitz Jenő - Régészeti ​kutatások Fejér megyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fitz Jenő - Török ​erődítések Fejér megyében II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

F. Petres Éva - Fitz Jenő - Fejér ​megye rövid története I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fitz Jenő - Pannonia ​születése
Új ​szemléletben, a legfrissebb kutatási eredmények felhasználásával mutatja be Pannonia provincia létrejöttét, ami a korábbi nézetekkel ellentétben nem egy alkalommal (Kr. e. 12–9 között) zajlott le, hanem egy hosszabb folyamat eredménye.

Fitz Jenő - Gonda Istvánné - Kabáczy Szilárd - Radetzky Jenő - Tóth Gyula - Zách Sándor - Székesfehérvár
Székesfehérvár, ​történelmünk hajdani koronázó városa az utóbbi években nemcsak sok új létesítménnyel gazdagodott, hanem a régészeti feltárások nyomán eddig ismeretlen történelmi emlékek és műemlékmaradványok is kerültek elő. A városmonográfiai-kötet második, átdolgozott kiadása tehát a jelenlegi helyzet alapján veszi sorra séták keretében Székesfehérvár látnivalóit, s a város földrajzi környezetének, történelmének, kulturális és gazdasági életének ismertetésével mintegy összefoglalja mindazt, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy fejlődését a legrégibb időktől napjainkig értő szemmel tekinthessük át. Külön fejezet foglalkozik Székesfehérvár környékének távolabbi látnivalóival: a Velencei-tóval, Táccal, Martonvásárral, a Bakony és Vértes vidékével. A "Gyakorlati útmutató" pedig azokat a legfontosabb adatokat tartalmazza, amelyek a turisták számára nélkülözhetetlenek. A kötetet 152 fénykép és egy színes várostérkép-melléklet egészíti ki.

Fitz Jenő - Végvári ​harcok Fejér megyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fitz Jenő - A ​sárkeszi Mithraeum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fitz Jenő - Gorsium ​- Herculia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fitz Jenő - A ​székesfehérvári középkori bazilika
Alba ​Regia városáról A középkori magyar állam történetében oly fontos szerepet betöltő Alba Regia a Bakony-Vértes-Budai hegység déli lejtői és az alföldi jellegű Mezőföld találkozási sávjában fekszik. Ott, ahol a Győr felől húzódó móri árok véget ér. Itt, a hegyek felől jövő patakok régen mocsárrá szélesedtek és így a Velencei-tó, valamint a Sárvíz egységes és összefüggő vízrendszert alkotott. Ennek közepén félszigetszerű löszplató foglal helyet. Rajta hosszan elnyúló dombocskák. E dombok némelyike az őskorban is lakott volt. A római korban észak-déli irányú útvonal szelte át a későbbi város területét, mellett kisebb települést ismerünk. Az idők folyamán egyre fontosabbá váló út 4 km-re délre metszette a város alatt a nyugat-keleti irányú másik főútvonalat. Ezen útcsomópont körül kerültek elő a népvándorláskori avarok és honfoglaló magyarok temetői. Géza fejedelem (972-997) és István király (997-1038) a fejedelmi Árpád-törzs ősi szállásterületének közepén, a mai Belvárosba helyezték át stratégiai okokból Pannonia legfontosabb nemzetközi szárazföldi útcsomópontját. Itt alakították ki az új pogány-keresztény fejedelemség egyik központját, amely később a feudális magyar állam legelőkelőbb városává fejlődött. A város neve és idegennyelvű fordításai történeti szerepét és növekvő jelentőségét jelzik. a városban lévő és a királyi államhatalmat jelképező trónszékről a XI-XII. századtól kezdve Székesfehérvár-rá voltozó város egyrészt a királyi család, s ezen keresztül a magyar állam reprezentatív tevékenységeinek színhelyévé vált.

Fitz Jenő - Székesfehérvár ​und Umgebung: Velence-See, Gorsium
A ​Székesfehérvárt és környékének nevezetesebb településeit, kirándulóhelyeit bemutató német nyelvű - javított és bővített kiadású - kötet bevezetésként a történelmi múltat foglalja össze, különös tekintettel az egyes korok ránk hagyományozta művészeti emlékekre. A második rész tartalmazza a voltaképpeni városnéző programokat. A szerző avatottan, a szöveges magyarázatokat számos térképvázlattal, ábrával és színes fotóval szemléltetve kalauzolja olvasóját a Belváros déli és északi részének műemlékei között (Középkori Romkert, a karmelita templom a Maulbertsch-festményekkel, a Szent István-székesegyház stb.), majd a Felsőváros és a Palotaváros látnivalóit (István Király Múzeum, az 1872-74 között épült Vörösmarty Színház, a Rác-templom stb.) ismerteti. Ezt követően a környék nevezetességeit, többek között Gorsium római kori maradványait, a Velencei-tavat, a martonvásári kastélyt, a váli Vajda János Emlékmúzeumot, a lovasberényi Cziráky-kastélyt, Csákvárt, Bodajkot, Csókakő várának romjait mutatja be. A Közhasznú információk című fejezet (amelyet Árkayné Gombás Edit irányításával a székesfehérvári Tourinform munkatársai állítottak össze) - a települések alfabetikus rendjében - a közlekedés, szállás-étkezési, sportolási, szórakozási és autójavítási lehetőségekről tájékoztat. Hely- és tárgymutató zárja a németül tudó, külföldi turistáknak ajánlott útikönyvet.

Fitz Jenő - Ezüstök ​a homokból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fitz Jenő - Pannonok ​évszázada
Fontos ​korszakváltás a Római Birodalom történetében a II. és a III. század fordulója, pontosabban 193. Az évekig tartó polgárháború kezdete ez s egyúttal a pannoniaiak csillagának emelkedése is. A háborút a volt pannoniai helytartó, Septimius Severus, a csaták javarészét a pannoniai és Duna-vidéki légiók nyerték meg. "

Fitz Jenő - Gorsium ​- Herculia - Tác
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fitz Jenő - Török ​erődítések Fejér megyében I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók