Ajax-loader

Hadrovics László könyvei a rukkolán


Hadrovics László - Szerbhorvát-magyar ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hadrovics László - Gáldi László - Magyar-orosz ​szótár
Magyar-orosz ​kisszótár, több mint 22 000 címszót és kb. 4000 szószerkezetet tartalmaz.

Hadrovics László - Gáldi László - Magyar-orosz ​kéziszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hadrovics László - A ​magyar huszita Biblia német és cseh rokonsága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hadrovics László - Magyar ​frazeológia
Az ​irodalmi nyelvek legtöbbjének van frazeológiai szótára, de kevés az olyan mű, amely a frazeológiát a maga szerves összefüggéseiben tekinti át. Ilyen mű eddig a magyarban sem volt. A régebbi kutatók, mint Csefkó Gyula, Kertész Manó, Tolnai Vilmos és korunkban főleg O. Nagy Gábor a frazeológiának inkább csak azokkal az elemeivel foglalkoztak, amelyek megértéséhez művelődéstörténeti magyarázat kellett. Ez azonban a frazeológiának csak egy kis része. A jelen munka megkísérli az egész frazeológiát összefogni, vagyis a grammatikai kapcsolatokból származó és a stilisztikai eredetű frazémák kialakulását mint egységes történeti folyamatot értelmezni, és a fejlődés mozgató erőit bemutatni. Így a konkrét fogalmi síkról az elvontra való átmenet mellett állandóan utal az eufemizmus, a tabu, a folklorizáló alakváltoztatás és a hanghatárok (mint az összecsengés) formáló erejére. Az összefoglaló törzsszöveghez néhány részletesebben kidolgozott szólásmagyarázat csatlakozik. A munka nagyarányú önálló anyaggyűjtésen alapul, de felhasználja a szakirodalmat is. - A mellékelt tartalomjegyzék képet ad az anyag terjedelméről, rendszerezéséről és a részletek kidolgozásáról.

Hadrovics László - Magyar-szerbhorvát ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hadrovics László - Nyomárkay István - Horvát-magyar ​kisszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hadrovics László - Nyomárkay István - Magyar-horvát ​kisszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hadrovics László - Wellmann Imre - Parasztmozgalmak ​a 18. században
A ​magyar feudalizmus történetén szinte megszakítatlan láncként húzódik végig a parasztküzdelmek meg-megújuló sorozata. A paraszti ellenállás az az erő, mely az úri kizsákmányolást megállítja azon a határon, ahol már a jobbágygazdaság további fennmaradása forog veszélyben.

Hadrovics László - Gáldi László - Orosz-magyar ​szótár
I-II. ​kötet, 1981-es kiadás

Hadrovics László - Gáldi László - Magyar-orosz ​szótár I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hadrovics László - Gáldi László - Orosz-magyar ​szótár (kisszótár)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók