Ajax-loader

Pála Károly könyvei a rukkolán


Bánki István - Forgács Anna - Pála Károly - Irodalmi ​szöveggyűjtemény a 9. osztály számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arató László - Pála Károly - A ​szöveg vonzásában II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Györgyi - Forgács Anna - Pála Károly - Irodalom ​a szakiskolák 9-10. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arató László - Pála Károly - A ​szöveg vonzásában I.
Arató ​László és Pála Károly kitűnő könyvsorozatot indított meg. Egy olyan irodalomtudományi megalapozottságú olvasási stratégiát tanítanak meg, amely érdekes, modern, és bár a világ bármely fejlett irodalomtanítási rendszerében beválna, mégis lehetővé teszi a magyar irodalomtól elvárt nemzeti identitás új szemléletű, modern olvasói elsajátítását is. (Bókay Antal)

Arató László - Pála Károly - A ​szöveg vonzásában III.
A ​történetiség nem azonos a kronológiával, noha természetesen a kronologikus rendszerezés is szükséges. A mű és keletkezési kora közötti összefüggés feltárásánál nem kevésbé fontos a művek egymással, illetve a mai befogadóval folytatott párbeszéde. Az egy tanítási egységbe rendezett régebbi és újabb alkotások elősegítik egymás értelmezését, mintegy bevilágítják egymást. A tudat könyvtárában nem kronologikus rendben sorakoznak a könyvek, s gyakran a későbbiek "szemüvegén" át olvassuk a korábbiakat. A szöveggyűjtemény fejezetei - Anakreón feltámadásai, Horatius noster - a mi Horatiusunk, Magyar ódák, Anekdotikus epikai hagyományok - egy-egy műfaji-tematikus konvenció alakulását, korok és művek párbeszédét, hagyomány és újítás kölcsönviszonyát tárják elénk.

Arató László - Pála Károly - Beavatás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánki István - Forgács Anna - Pála Károly - Irodalom ​a 9. osztály számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók