Ajax-loader

Marik Miklós könyvei a rukkolán


Marik Miklós - Helyünk ​a Világmindenségben
"A ​kínaiak már az időszámításunk előtti harmadik évezredben jól ismerték a Nap és a Hold járását. Különös jelentőséget tulajdonítottak a napfogyatkozásnak, mert a Nap elsötétedését baljós jelnek tekintették...Egy feljegyzés szerint egy napon két udvari csillagász elmulasztotta a napfogyatkozást előre bejelenteni, minek következtében a császár lefejezte őket." "Szinte biztosak vagyunk abban, hogy a Metagalaxisban a Földön kívül is léteznek értelmes lények, akik civilizációt alkotnak, azonban a nagy távolság miatt jelenleg lehetetlennek tűnik velük a kapcsolatfelvétel...Az a feladat vár tehát ránk, hogy még jobban megismerjük a világot, és olyan módszereket dolgozzunk ki, melyek segítségével esetleg a Földön kívüli értelmes lényeket is fel tudjuk kutatni." A könyv a csillagászat történetének legérdekesebb epizódjait, az égbolton való tájékozódás módszereit, majd a Világmindenség szerkezetét tárgyalja. Szól az Univerzum keletkezéséről, jelenéről és jövőjéről, a Naprendszer történetéről, valamint az emberiség helyéről és szerepéről a Kozmoszban.

Ifj. Gazda István - Marik Miklós - Csillagászattörténeti ​ABC
Ez ​a kötet tudománytörténeti mű. Felépítése megegyezik a - Tankönyvkiadó gondozásában megjelent - Fizikatörténeti és Kémiatörténeti ABC-ével. Áttekintést ad a csillagászati világképek fejlődéstörténetéről és ezen belül a hazai csillagászat fejlődéséről is. A csillagászati szakirodalomban előforduló legfontosabb fogalmak történeti alapjait külön fejezet mutatja be. Ezt teszi teljessé a szakcsillagászok adatait tartalmazó tudóslexikon és a több száz magyar nyelvű csillagászattörténeti könyvet, cikket bemutató bibliográfia. A könyv elsősorban a középiskolai tanárok, tanárjelöltek és diákok számára készült, de minden - csillagászat iránt érdeklődő - olvasó találhat benne újdonságot.

Gábris Gyula - Marik Miklós - Szabó József - Csillagászati ​földrajz
A ​Csillagászati földrajz egyetemi-főiskolai tankönyve több mint egy évtized alatt hat kiadást ért meg, ami önmagában is bizonyítja fontosságát és sikerét. Természetes, hogy tudományunk napjainkban megfigyelhető gyors fejlődése könyvünk ismeretanyagát is érintette, jóllehet egyes fejezeteit különböző mértékben. Bizonyos, klasszikusnak nevezhető részek - pl. a szférikus csillagászat - ezért könyvünkben nem, vagy alig változtak, de az asztrofizika, az űrkutatás eredményei, a közelebbi vagy távoli környezetünkre vonatkozó számos új információ megkövetelte több fejezet, pl. a Naprendszer bolygóiról, holdjairól írtak alapos átdolgozását.

Kollekciók