Ajax-loader

Elsa Triolet könyvei a rukkolán


Elsa Triolet - A ​romfelügyelő
"… ​Kitaláltam a hősömet, Antonin Blond-t, s miután kitaláltam, beleszerettem a saját játékomba, és hinni kezdtem a létezésében. Feledtem álnevet és fikciót, és megírtam Antonin Blond életrajzát, mintha a magamé lett volna… Úgy mutatom be tehát önöknek ezt az Antonin Blond romfelügyelőt, mint második énemet. Ha úgy tetszik, elolvassák majd magányának történetét. A magány csapás, kínozza az embereket. Fel kellene venni ellene a harcot, mint valami járvány ellen. Milyen eszközökkel? Antonin Blond majdnem talált rá néhány eszközt… Majd ő beszél róla…"

Veadandp0185
elérhető
1

Elsa Triolet - Sohanapján
A ​francia kritka Triolet legjobb írásának tartja. A modern regényirodalom tengernyi ötlettel kápráztatja el olvasóit – Elsa Triolet új ötlete ezúttal az, hogy a szatíra szórakoztató fordulataiban bővelkedő regényének főhőse a regény kezdetekor már néhány perce halott, s a történet egy részét ő mondja el. Régis Lalande, az író, akinek valóságos és posztumusz élete példázza a Sohanapján alapgondolatát: azt, hogy valóság és valóság nem azonos, hogy mindnyájan szüntelenül optikai csalódások áldozatai vagyunk az elmúlt pillanat, egymás szándékának megítélése dolgában.

Elsa Triolet - Az ​emlékmű
Triolet ​regénye egy képzeletbeli népi demokráciában játszódik a XX.kongresszus előtti időkben.Hőse egy fiatal,kommunista szobrász,aki sokáig keresi művészetének kifejezési formáit,s végül művészethez nem értők káros befolyása alá alá esik művészi hitvallása.Megalkotja élete főművét,s ráeszmélve,hogy elárulta a művészetet,öngyilkos lesz.

Elsa Triolet - Az ​avignoni szerelmesek / Sohanapján
Az ​avignoni szerelmesek ... lég, víz, föld szerelmet álmod... Őrült Avignon, szent város, ördögi város, a csodák és a varázslatok, s Szent Szűz és Venus, a démonok városa, ahol a máglyák tüze és az éjszakai népünnepélyek lángjai világítanak... A torkosság bűne, a nemtörődömség, a legszebb asszonyok, elragadó félvilági nők, nagyvilági férfiak... S lám, a szerelemnek szárnya nő, ez a szent, az örök szerelem... Mennyi a halhatataln szerelmespár ennek a szerelemvárosnak az utcáin... Most ők mindent elvettek tőlünk... Még a szerelmi álmainkat is... A világon már csak elszakított párok élnek, csupa megtépett, csupa szívet tépő szerelem... Falainkon az ő zászlaik, tereinken a hódító katonák... - tűnődik Petrarcát idézve 1942 szörnyű és heroikus francia karácsonyán a két avignoni szerelmes, akit az ellenállás sodort egymás mellé... Sohanapján A francia kritka Triolet legjobb írásának tartja. A modern regényirodalom tengernyi ötlettel kápráztatja el olvasóit - Elsa Triolet új ötlete ezúttal az, hogy a szatíra szórakoztató fordulataiban bővelkedő regényének főhőse a regény kezdetekor már néhány perce halott, s a történet egy részét ő mondja el. Régis Lalande, az író, akinek valóságos és posztumusz élete példázza a Sohanapján alapgondolatát: azt, hogy valóság és valóság nem azonos, hogy mindnyájan szüntelenül optikai csalódások áldozatai vagyunk az elmúlt pillanat, egymás szándékának megítélése dolgában.

Elsa Triolet - Idegenek ​Párizsban
A ​neves francia írónő művészien ábrázolja a hontalanok életét, az állandóan gyötrő, a legboldogabb pillanatokat is megmérgező honvágyat.

Elsa Triolet - A ​fehér ló
A ​kiváló francia írónő ezúttal új oldaláról mutatkozik be a magyar közönségnek: A fehér ló nagyszabású, nagylélegzetű regény, vérbeli romantika, és mégis összetéveszthetetlenül huszadik századi írás.

Elsa Triolet - Senki ​sem szeret...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elsa Triolet - Fegyveres ​kísértetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elsa Triolet - Hajnalban ​elhallgat a csalogány
Elsa ​Triolet utolsó regénye. S nyilvánvalóan, hogy utolsónak is szánta az írónő. A lét természetes vége, a belenyugvó és tárgyilagos halálvárás, a szép és fájdalmas öregkor: a költészetnek ebben a gyéren lakott szférájában zengenek Triolet életművének legtisztább hangjai. Álom és való, múlt és jelen foltjait olvasztja diszkrét és szűrt, okosan komponált kis zeneművé a megtisztító, rendező, összegező emlékezet. Egy éjszakányi emlékezet, s aztán: hajnalban elhallgat a csalogány. Még ugyanabban az esztendőben meghalt Elsa Triolet.

Elsa Triolet - Művész ​a viharban
Megragadó ​kép a letiprott, német igában nyögő Franciaországból egy festő sorsán keresztül. Ez a tehetséges festő dúsgazdag barátai fényűző délfranciaországi villájában tengeti tespedt életét a regény indulásakor, felőrölve tehetségét, munkaerejét, életkedvét. Hosszú az út, míg eljut a partizánság izzó talaján lüktető, de tetterővel, alkotóvággyal teli új életig. Könnyű és súlyos kalandokon esik át Alexis Slavsky, a regény hőse, álomszerű s egyben érzéki szerelmek hálójában vergődik, amilyen furcsa, bohém és mégis vérig sajgó szerelmek csak Páris árnyékában teremnek. Közben megismerjük a negyvenes évek egész Franciaországát vékony örömeivel, bujkáló veszedelmeivel, emigránsaival, bujdosóival, Gestapó-kémeivel, feketepiacosaival, az egész rothadással, míg végül a festővel együtt a francia nép is megtalálja igazi útját a pratizánság s az újra feltámadt öntudat és törhetetlen szabadságvágy hatalmas érzésében. Mindezt Elsa Triolet varázslatosan könnyed és lebilincselő, lírai szépségekkel, csipkefinom költészettel és mégis fojtott drámaisággal tele művészete lenyűgöző hatással vetíti az olvasó elé.

Kollekciók