Ajax-loader

Horn Péter könyvei a rukkolán


Dr. Békési László - Horn Péter - Zsilinszky Sándor - Akvarisztika
A biológiai ismeretek terjedésével örvendetesen megnövekedett az akvaristák tábora. Közülük is egyre többen vannak, akik szakismeretek megszerzése után szándékoznak e szép hobbival foglalkozni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy e négy kiadásban is rendkívül népszerű könyv igen rövid idő alatt elfogyott, s az olvasók továbbra is igénylik. Ennek az igénynek a kielégítése tette szükségessé - viszonylag rövid idő alatt - az új, változatlan kiadás megjelentetését. A szerzők az akvárium berendezésével és gondozásával, a technikai segédeszközökkel, az akváriumban végbemenő fontosabb kémiai és biológiai jelenségekkel, az akváriumban végbemenő fontosabb kémiai és biológiai jelenségekkel, az akvárium növényeivel, a halak biológiájával ismertetik meg az olvasót, majd a leggyakrabban előforduló halbetegségekkel foglalkoznak, kitérve a gyógykezelés eredményes módszereire is. Az élvezetes stílusú, népszerű szakkönyv nélkülözhetetlen segítője mindazoknak, akik akvarisztikával kívánják eltölteni a szabad idejüket.

Horn Péter - Zsilinszky Sándor - Akvarisztika2
A szerzők az akvárium berendezésével és gondozásával, a technikai segédeszközökkel, az akváriumban végbemenő fontosabb kémiai és biológia jelenségekkel, az akvárium növényeivel, a halak biológiájával ismertetik meg az oolvasót, majd a leggyakrabban előforduló halbetegségekkel foglalkoznak, kitérve a gyógykezelés eredményes módszereire is. Az élvezetes stílusú népszerű könyv nélkülözhetetlen segítője mindazoknak, akik akvarisztikával kívánják tölteni a szabadidejüket

Horn Péter - Zsilinszky János - Akvarisztika
A szerzők az akvárium berendezésével és gondozásával, a technikai segédeszközökkel, az akváriumban végbemenő fontosabb kémiai és bilológiai jelenségekkel , az akvárium növényeivel, a halak biológiájával, betegségeivel és azok gyógymúdjaival foglalkozik

Biszkup Ferenc - Dr. Guoth János - Horn Péter - Haszongalamb-tenyésztés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holdas Sándor - Perényi Miklós - Biszkup Ferenc - Horn Péter - Hústermelés ​kisállatokkal a háztájiban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horn Péter - A ​baromfitenyésztők kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horn Péter - Zsilinszky Sándor - Akvarisztika
Könyvünk ​az akvárium berendezésével és gondozásával, a technikai segédeszközökkel, az akváriumban végbemenő fontosabb kémiai és biológiai jelenségekkel, az akvárium növényeivel, a halak biológiájával, tartásával és tenyésztésével ismerteti meg az olvasót, majd a leggyakrabban előforduló halbetegségekkel foglalkozik, kitérve a gyógykezelés eredményes módszereire is. A legnépszerűbb halakat színes fényképeken mutatja be.

Horn Péter - Zsilinszky Sándor - Új ​akvarisztika
A ​mai értelemben vett modern akvarisztika múltja Magyarországon kb. 50-60 évre tehető. Ez idő alatt több akvarisztikával foglalkozó szakkönyv jelent meg hazánkban. Az akvarisztika iránt érdeklődők nagy részének véleménye szerint azonban ezek az írások megközelítően sem tudták a széles skálájú gyakorlati tapasztalatok átadásának kívánalmát teljesíteni. E könyv terjedelménél fogva sem léphet fel a teljesség igényével, a szerzőknek nem is volt céljuk enciklopédikus, lexikális jellegű művet írni. Korunkban Afrika, Ázsia és Dél-Amerika őserdei vizeiből évről évre tucatszám kerülnek elő a számunkra, de olykor a tudomány számára is ismeretlen halfajok. Ebből következik, hogy ma már a nagy enciklopédiák, Axelrod, Frey, Innes, Sterba stb. szakmunkái is hiányosak. E könyv a legismertebb halcsaládoknak azokkal a fajaival foglalkozik, melyek hazánkban az akvaristák számára gyakorlatilag hozzáférhetők. Ahogyan örül a természetkedvelő ember tavasszal az új rügyek fakadásának, ahogyan vetélkedtek egykor egy-egy új tulipánfajta kinemesítéséért, úgy örül a ma természetrajongója, az akvarista, ha medencéjében sok új kis életet sikerül létrehívnia. A megújulás bölcsőjének elkészítéséhez s a benne növekvő kedvencek ápolásához vezérfonal e mű akár a kezdő, akár a tapasztalt akvaristák számára. Az akvarisztika szélesebb körű elterjedése, a díszhalak intenzívebb tenyésztése nálunk csak a felszabadulást követő időszakban indult rohamos fejlődésnek. A szép sikerek mellett nagy hiányosság, hogy az akvaristák többsége nem képes, és nem is törekszik új tenyészváltozatok előállítására. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy tenyésztőink nagy része nem rendelkezik az örökléstani és tenyésztési alapfogalmak ismeretével. Az Örökléstani alapfogalmak és az Új tenyészváltozatok kitenyésztésének módszertani kérdései című fejezetek hivatottak a kísérletező, új utakat kereső akvarisztika alapjainak lerakására. Külön ki kell emelni, hogy a könyv e témákat nemcsak alaposan, de közérthető módon ismerteti. A trópusi díszhalak szaporításának módszereit a hazai és külföldi szakirodalomban jól-rosszul már leírták. Ha meggondoljuk, a lelőhely vízkémiai és klimatikus tényezőinek ismeretében ez nem is olyan nagy feladat. Mégis van valami, amit a legtöbb szakkönyv nem tud adni, s ami e könyvben megvan. Ez a többlet a rendkívül éles megfigyelőképességen alapuló és egészen kivételes akvarista érzékkel párosult gyakorlati tapasztalat. Az ennek alapján adott sok követendő tanács, „recept" az a mindeddig hiába várt érték, melyet most e könyv nyújt a kezdő vagy gyakorló akvarista olvasónak. Meggyőződésem, hogy e szakkönyv nélkülözhetetlen segítője lesz mindazoknak, akik az akvarisztika szép tudományával, hobbijával kívánják eltölteni szabad idejüket. Őszintén remélem, hogy e művet olvasva látókörük kitágul, szakismereteik gazdagodnak, és szilárd alapot kapnak további sikerek eléréséhez, hazánk akvarista kultúrájának növeléséhez.

Kollekciók