Ajax-loader

Julius Mader könyvei a rukkolán


Julius Mader - Lesben ​a bérgyilkosok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Julius Mader - Haramiák ​kincse
A ​kiváló német publicistának eddig megjelent könyveit is nagy érdeklődéssel fogadta az olvasóközönség. Legújabb könyvében a hitleri banditizmus eddig kevésbé ismert ténykedésével foglalkozik: hogyan harácsoltak össze a nácik temérdek vagyont. A rabolt értékeket az összeomlás idején külföldön helyezték biztonságba, hogy a háború után Nyugat-Németországban revansista célokat, illetve a nácizmus feltámasztását, háborús bűnösök mentését szolgálhassák. A szerző bemutatja a Himmlerféle biztonsági szolgálat és az SD pénzhamisító tevékenységét, a pénzhamisítás módszereit, kinek milyen szerep jutott "papírfegyverek" gyártásában és terjesztésében. A könyv további részében megtudunk egyet s mást a Toplitz-tó titkairól, ahová a náci főkolomposok a háború végén féltve őrzött titkaikat süllyesztették (iratokat, hamispénzt, értékeket stb.). A tóba süllyesztett ládákat csak részben tudták kiemelni. Miért? Milyen erők akadályozzák meg a titok teljes feltárását és mi célból? És hová lettek a már kiemelt ládák? S mi van a mai pénzhamisító akciókkal? Érdekes, izgalmas, nagyrészt ismeretlen adaokra derül fény Mader legújabb könyvében, amely méltán tarthat igényt nagy érdeklődésre.

Julius Mader - Gerhard Stuchlik - Horst Pehnert - Dr. ​Sorge jelenti Tokióból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Julius Mader - A ​Sorge-sztori
Dr. ​Richard Sorge, a szovjet „mesterkém” a második világháború egyik legeredményesebb hírszerzője volt. Tevékenységéről, nagy horderejű jelentéseiről sok könyv íródott, de a személyét körülvevő rejtelmek soha nem oszlottak el teljesen. Hozzájárult ehhez, hogy a szovjetek sem hoztak mindent nyilvánosságra vele kapcsolatban. Mader, a keletnémet újságíró a nyolcvanas évek elején hozzáférhetett korábban publikálatlan szovjet dokumentumokhoz is, melyeket felhasznált a Sorgéról szóló, és tevékenységét ezen okmányok fényében bemutató könyve megírásához.

Julius Mader - Huntsville ​titka
Huntsville... ​Vajon miért vették körül az amerikaiak a titokzatosság fátylával ezt a nemrég még jelentéktelen kisvárost, amelynek csendjét évekkel ezelőtt építkezések zaja, rakétamotorok üvöltése verte fel? Itt rendezkedett be, itt folytatja veszedelmes tevékenységét Wernher von Braun, a német "rakétabáró", aki a háború után amerikai szolgálatba szegődött. Róla szól a neves német publicistának ez az érdekfeszítő és tanulságos könyve. Leleplezi a porosz nemesi család sarját, a hitleri "csodafegyver", a hírhedt V-2 rakéta "atyját", s megdöbbentő képet nyújt szédítő karrierjének hátteréről. Nagyban növeli a könyv értékét, hogy a szerző adatai szemtanúk közlésein és első kézből származó forrásokon alapulnak.

Julius Mader - Albrecht Charisius - Nem ​titok többé
A ​neves keletnémet szerzők gazdag forrásanyag birtokában mutatják be az olvasóknak az imperialista titkosszolgálatok működését, szervezését. Elsősorban az amerikai és a nyugatnémet titkosszolgálat igazi arculatát leplezik le, s egyúttal ráirányítják a figyelmet arra is, milyen aknamunkát folytatnak ezek a kémszervezetek a világ - elsősorban a szocialista tábor országai ellen. Ebben a nagyon időszerű, igen bő - főleg nemzetközi forrásokból származó - tényanyagra épülő könyvben a szerzők viszonylag átfogó képet adnak az imperialista titkosszolgálatokról, létrejöttük történelmi okairól, tevékenységük jellemző vonásairól. Ezután részletesen beavatják az olvasót a nyugatnémet kémügynöki hálózat - a Szövetségi Hírszerző Szolgálat és a Bundeswehr titkosszolgálata - rejtelmeibe: megismertetnek e kémszervezetek felépítésével, a kémkedés hallatlanul változatos módszereivel, a legkorszerűbb titkosszolgálati felszerelésekkel, egyes ügynökök "bevetési" eseteivel. A számos vázlattal és fényképpel illusztrált könyv tudományos igénnyel, de nagyon élvezetes, közérthető formában írja meg ezt a kétségkívül sokak érdeklődését felkeltő témát.

Julius Mader - A ​sebhelyes gyilkos nyomában
Ki ​volt Otto Skorzeny? Ezt próbálta meg bemutatni még a híres-hírhedt kommandós parancsnok életében Julius Mader, az egykori NDK prominens riportregény-írója. Könyvének jónéhány állítása vitatható; még szembetűnőbb az ellentét, ha összevetjük állításait Skorzeny emlékirataival vagy Charles Whiting könyvével.

Kollekciók