Ajax-loader

Leonyid Leonov könyvei a rukkolán


Missing--book
elérhető
0

Leonyid Leonov - A tolvaj
A Vagányok, tolvajok, kasszafúrók közt él Mityka Veksin, aki még nem is olyan rég a polgárháborúban küzdött minden ember szabadságáért, boldogságáért. A szeszélyesen kanyargó, csillámló tajtékban fürdő Kugyoma vadregényes partjáról indult el. Ott szövődött az a szerelem is, amely elkíséri a NEP korszak Moszkvájának alvilági lebujaiba. Miért züllött le Mitya? Milyen drámai fordulópontok jelzik sorsa további alakulását? Mindezt egy kockás felöltőjű író, Firszov keresi, kutatja, boncolgatja s írja meg a regényben.

Leonyid Leonov - Mr. ​Mackinley menekülése
"A ​kellőképp előkészített Mr. MacKinleyt a fal egyik kerek nyílásába helyezik, hatalmas franciakulcsokkal meghúzzák az anyacsavarokat, és nemsokára minden simán belemerült a váltakozó sűrűsödéstől és ritkulástól hullámszerű, kellemesen villózó valamibe, amelyet bűvösen átsuhanó görbék és szikrák pásztáznak, akár az oszcillográf ernyőjén..." A Boulden és Társa Szalvatóriumában, a Himalája mélyén - potom tízezer dollárért - több mint kétszáz esztendőre lehet atombiztos férőhelyet bérelni kockázatmentesen (sőt: fiatalító!) "alvókúrára". Leonov filmtörténete szellemesen mutatja be egy amerikai átlagpolgár érzéseit a világháborútól rettegő modern életben.

Leonyid Leonov - Az ​üstökös
Leonov ​hőse, Szkutarevszkij professzor - akit minden élménye a régi világhoz köt, s akit nem segít, támogat az otthon, a szűkebb környezet sem abban, hogy új utakra induljon a tudományos megismerésben - végül mégis magára talál, s megéri, amiért élni érdemes: tudja, hogy munkája hasznos. Leonov sziporkázó gondolatai és stílusötletekkel teli regénye a mára megvalósult "tudományos fantasztikum" világába, a harmincas évek Szibériájába viszi el az olvasót.

Leonyid Leonov - Orosz ​erdő
___Az ​orosz erdő, "a zöld barát", a szovjetországnak ez a hallatlanul nagy értékű kincse a főszereplője Leonov klasszikusan zárt, lírát és epikát ötvöző monumentális regényének. Az erdőért harcol Vihrov professzor, s azért, hogy új tartalmat nyerjen az ember és a természet örök barátsága. Ügyes, ravasz és látszólag szintén az igazságért síkraszálló ellenfelekkel kell megküzdenie: Gracianszkij professzor és „forgodox" csoportja kis híján győzedelmeskedik . . . ___A két tudós párviadalának akaratlanul is fontos részvevőjévé válik Vihrov lánya, Polja, aki nyomban a Honvédő Háború kezdetén partizánfeladata teljesítése közben életveszélyes kalandba bonyolódik. Leonov a múlt és jelen síkján bontja ki a mindvégig feszülten izgalmas történetet. A háború, ez a nagy történelmi próbatétel tesz pontot a viták, konfliktusok végére, s hozza meg az igazság diadalát nemcsak a két világ, hanem a szemben álló felek csatájában is.

Leonyid Leonov - A ​csavargó
Egy ​késői téli estén, hosszas és meddő élelemkeresés után, céltalanul indult hazafelé, s váratlanul találkozott egy emberrel, aki a hóna alatt lófejet cipelt. Fjodor Andrejicsnek földbe gyökerezett a lába arra a gondolatra, hogy hátha a sors rendelése szerint végül is ő lesz a fent említett fej boldog birtokosa. Páratlan szökkenéssel, nehezen fújtatva és hadonászva odaugrott a váratlanul megjelenő emberhez, hogy futtában felajánljon neki a fejért vagy másfél-két milliót. Ám az ugrás parabolája szemlátomást oly hirtelen volt, Fjodor Andrejics ábrázata pedig oly vérszomjas, hogy a váratlanul felbukkanó ember nyomban a hóba hajította a lófejet, és vadul futásnak eredt a hatalmas és megveszekedett ember elől - a havas derengésben annak vélte Fjodor Andrejicset. Elég jól futott, az akkori időkhöz képest csodálatos fürgeség lakozott lábában, csakhamar el is tűnt a szem elől az esteledő mellékutca sűrű, kormos homályában.

Leonyid Leonov - Az ​utolsó kirándulás
Leonyid ​Leonov a szovjet-orosz irodalom nálunk is jól ismert élő klasszikusa 1899-ben született. Korán kezdett publikálni, nagy regényei - A tolvaj, Orosz erdő - hazájában és külföldön is sikert arattak. Kitűnő színpadi szerző és - mint ez a kötet is bizonyítja - novellista, aki egyaránt képes nevettetni, elgondolkoztatni vagy a dolgok rendjén változtatni akaró szomorúságra késztetni olvasóit. A kötetünkben szerplő novellák a szerző egész életművéből adnak mintát: 1922-ben íródott a Bohonya - 1979-ben jelent meg Az utolsó kirándulás. Leonov ifjúságában éppúgy, mint idős alkotóművészként, elsősorban azt kívánja - páratlan emberismerettel - bemutatni, miként hatnak a korok és viszonyok változásai a lélekre, emberi gondolkodásra és emberi kapcsolatokra.

Kollekciók