Ajax-loader

Helmuth von Glasenapp könyvei a rukkolán


Helmuth von Glasenapp - Buddhista ​misztériumok
A ​valóban értünk való módon létező, ámde számtalan burokba rejtett megvilágosodás-gondolat, a bennünk élő "radikális jó" nem más, mint Vairocsana maga. S amiképpen arcunkat sem tudjuk iszapos-zavaros, szélborzolta árban, hanem csak egy csöndes, tiszta víztükörben megpillantani - akkor válik csupán világossá eredeti, a Fényhozóéval azonos természetünk, ha a bennünk tomboló vihar lecsendesültével valódi lényünkről tiszta képet kapunk. Ez és csakis ez a titkos tanítás értelme és egyben föladata is: hogy megnyissa számunkra a csönd és a fölismerés felé vezető utat.

Helmuth von Glasenapp - Az ​öt világvallás
A ​kiváló valláskutató és indológus, Helmuth von Glasenapp az öt legjelentősebb vallást - bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység és iszlám - ismerteti. Mindegyiket mint önálló rendszert vizsgálja; ismerteti történeti fejlődését, leírja jellemző vonásait. Összehasonlítja az öt vallást, kiemeli közös vonásaikat és különbségeiket, feltárja a kölcsönhatásokat a különböző vallások között, bemutatja egymással folytatott vitáikat, egymás ellen vívott harcaikat is, kidomborítja a különbségeket a közép- és kelet-ázsiai vallások, az "örök világtörvény vallásai" és az "isteni kinyilatkoztatás vallásai": a kereszténység és az iszlám között.

Kollekciók