Ajax-loader

Legány Dezső könyvei a rukkolán


Legány Dezső - Liszt ​Ferenc Magyarországon
A ​nagy zeneszerző életének utolsó másfél évtizede, amit Róma, Weimar és Budapest közt osztott meg, jószerével homályba merült. Ingatag feltevések, koholmányoktól terhes memoárok hálózzák át egyre nehezebben elviselt éveinek és páratlan munkásságának feltáratlanul hagyott, hatalmas foltjait. Fokozottan vonatkozik ez Liszt és Magyarország, Budapest viszonylataira, melyeknek ismeretéből pedig a ma embere is példát meríthet, ha a korabeli, hiteles és óriási mennyiségű forrásanyagot áttekinti. Nem volt művész, aki jobban szomjúhozta az emberek közelségét, mindennapjaiban is, többet tett volna a nehezen élők sokadalmáért, akiknek sorából maga is eredt, többet a vele egyazon pályán haladó bármely más művészetért. A zene egyik legnagyobb megújítója volt, alkotásban és előadóművészetben egyaránt, és szolgálta mindhalálig egyszerre szülőföldjét és az egyetemes emberit, bármely nép javát. Tette mindezt olyan átütő erővel és maradandó érvénnyel, hogy e példás utolsó korszakának ismerete nélkül Magyarország és Európa zenei és általános művelődéstörténete ugyancsak hézagos marad. E kötet elődje, a szerzőnek tíz éve megjelent „Liszt Ferenc Magyarországon 1869-1873” könyve szerves folytatásra lel itt, mégis úgy, hogy előzménye nélkül, önmagában is megáll nagy zeneszerzőnk és zongoraművészünk utolsó korszakának az új munkában bemutatott minden tanulsága. A kötet Liszt születésének 175., halálának 100. évfordulójára jelenik meg.

Legány Dezső - Henry ​Purcell
Halkan ​vedd kezedbe e könyvet és vigyázva forgasd. Régi emberekről szól, foszladozó lapokról, rajtuk néhány névvel. Született... élt... meghalt... Ennyi az egész. Vágyaikat eltemették, örömükről ki sem tud már, munkájukat emészti a feledés. Ó, figyeld! - életének értelmét, féltett művészetét mind egyetlen forrásba önti, ahonnan könnyen s nesztelenül egy sugár, a leghatalmasabb és legmelegebb egész Angliában, a mély tajtékokból lángolva veti fel Henry Purcell nevét!

Kollekciók