Ajax-loader

Dénes György könyvei a rukkolán


Láng Sándor - Dénes György - Cserhát ​útikalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dénes György - Írók ​fényben és árnyékban
Hogy ​halt meg Zrínyi Miklós, hogy talált egymásra Petőfi Sándor és Szendrey Júlia, ki volt a múzsája József Attila Ódájának, hogy élt Rejtő Jenő, ...? Dénes György irodalomnépszerűsítő kötetében több mint félszáz, ma már klasszikusnak számító magyar író-költő életének, pályafutásának egy-egy kiemelkedő, meghatározó eseményét, kevésbé ismert mozzanatát mutatja be olvasmányos, lebilincselő formában. A könyv kitűnő kiegészítő irodalomként szolgálhat pedagógusoknak, diákoknak egyaránt.

Dénes György - Fenyéren ​boróka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dénes György - Mi ​van a padláson?
Mi ​van a kötetben? Dénes György legszebb és legismertebb gyerekversei. Csupa játék, csupa rím, csupa ritmus és zene valamennyi. A természet képei, a gyerekkor emlékei - a költői képzelet nagy erejével megjelenítve. Válogatás a teljes életműből. A kötetet a költő unokája, Matrka Simon nem kevésbé játékos és szellemes illusztrációi díszítik, egyéni színekkel illeszkedve a nagyapa varázslatos világához.

Dénes György - A ​Bódvaszilasi-medence 700 éves története
"A ​Bódvaszilasi-medence településeit először említő oklevelek a tatárjárást követő évtizedek birtokadományozásai során születtek, de ez nem jelenti azt, hogy ez a vidék a tatárdúlás során teljesen elpusztult volna. A települések nagy részébe visszatért a tatárok elől az erdők sűrűjébe, a barlangokba menekült lakosság."

Dénes György - Bükkfamakk
Termékeny ​és népszerű költőnk újabb verscsokrot nyújt át a legkisebbeknek.Dénes György gyermekversei elsősorban könnyed és játékos nyelvezetükkel, érzelmi fűtöttségükkel, valamint mulattató humorukkal ragadják meg az olvasót.Olyan világot idéznek fel - emberek, állatok és természet együttélését a hagyományos faluközösségben -, amely egyre inkább csak emlék, ám nagyon is érdemes a megörökítésre. Kötetünkben éppen ez sikerül a költőnek, s a BÜKKFAMAKK hasonló sikerre számíthat, mint Dénes előző két gyermekverskötete. A verseket Smídné H. Klára színes illusztrációi kísérik.

Dénes György - Sánta Antal - A ​Pilis és a Visegrádi-hegység
Sokak ​szerint a világ egyik legszebb tájképi együttese a Dunakanyar és a fölé magasodó Visegrádi-hegység. Valóban különleges szépségű ez a táj, ahol a természet sajátos bőkezűséggel szórta ajándékait. Vadban gazdag erdők, különleges geológiai képződmények és a változatos flóra még sok helyütt érintetlenül megmaradt. Az ember tisztelettel vegyes gyönyörűséggel lép ebbe a természeti múzeumba, amelyet a pusztítás szele megcsapott ugyan, de nem tett tönkre. Reméljük olyan marad, amilyennek megismertük, varázslatos tájnak, amelyet a történelem viharai sem tudtak megtépázni.

Dénes György - Fleck Nóra - Hazslinszky Tamás - Barlangtúrák ​8 országban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adamkó Péter - Dénes György - Leél-Őssy Szabolcs - Budai ​barlangok
Budapest ​barlangváros sőt "barlangfőváros". A huszadik század föltárásai ismertté tették a város alatt húzódó, hévizes ásványi képződményekben gazdag, látványos, több kilométeres barlangrendszerek sorát. A látnivalók szépségét a kiépített barlangokban jól elhelyezett, többnyire rejtett világítás emeli ki. Könyvünk ismerteti a barlangok keletkezéstörténetét, a feltárások eseményeit, és kalauz a túrázók számára.

Dénes György - Egy ​komornyik vallomásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dénes György - Pipitér
Dénes ​György gyermekversei régóta népszerűek. Gyakran olvashatjuk őket lapjaink hasábjain. TÜCSÖKHEGEDŰ címen kötetben is megjelent belőlük egy csokornyi. A költő most újabb válogatást készített a legkisebbekhez szóló verseiből, ezt tartja kezében az olvasó. A kötet témáit a természet, az évszakok, az állatok, a gyermekkor és a szülőföld, különösen az otthonos gömöri táj szolgáltatja. A versek játékosságához, humorához kitűnően illeszkednek Kopócs Tibor kedves rajzai.

Bódis Istvánné - Dénes György - Jakucs László - Aggtelek
Aggtelek ​Község Önkormányzata ezzel a könyvvel olyan hiányt kíván pótolni, amely a Világörökség részét képező csodálatos barlangvilág ábrázolásán túl Aggtelek községgel is megismerteti az olvasót, mivel az eddig megjelent írásokból kimaradt, vagy csak alig kapott szerepet a község bemutatása.

Pápa Miklós - Dénes György - Budai-hegység ​útikalauz
Útikalauzunk ​azt tekinti feladatának, hogy a Budai-hegység szép tájaira elvezesse a főváros dolgozóit, segítse a séta- és kirándulástervek elkészítését, továbbá az egyes útvonalak tényleges bejárását. Arra törekedtünk, hogy akik könyvünk nyomán vágnak neki a Budai-hegység útjainak, megismerjék a hegyvidék történeti, kultúrtörténeti és egyéb nevezetességeit, tudományos érdekességeit, műemlékeit, színes hagyományait, irodalmi vonatkozásait stb., s így az útjaik ne csak élvezetes kirándulások, hanem ismeretszerző vagy - bővítő túrák is legyenek. Több mint félezer km-nyi útvonalat ismertetünk aprólékos részletességgel, mivel kalauzunkat nemcsak a gyakorlott túrázóknak szántuk, hanem a nem rendszeresen kirándulók sokaságának is. Több olyan túratervet is közlünk, amelyeket az eddigi kiadványok még nem ismertettek. Legcélszerűbb, ha az utakat a leírás szerinti irányban járjuk végig. Az ellenirányban való bejáráshoz gyakorlat szükséges, és az nem is sikerül minden esetben. A leírt útvonalak közül sok egészen rövid. Több rövid útból azonban a hegyvidéket átfogó hosszabb útvonal állítható össze. Ehhez segítséget nyújt az utaknak kiindulópontok szerinti csoportosítása, továbbá az útleírások elején és végén a sétalehetőségek felsorolása, amelyekkel egyrészt a kiindulópontokhoz juthatunk, másrészt a befejezőpontoktól tovább folytathatjuk utunkat.

Dénes György - Budapest ​és a Dunakanyar
Budapest ​és a Dunakanyar a természet különleges értékeinek és a történelmet idéző épített környezetnek páratlanul nagyszerű együttese. Ezt a történelmi hangulatot árasztó csodálatos tájat szeretné a szerző bemutatnia a természet és az emberi alkotóművészet szerelmeseinek.

Dénes György - A ​tüsszentős király
Dénes ​György gyerekverseit tartalmazó válogatás, mely művészi elrendezésben, levegősen szedve és Rácz Noémi ihletett színes rajzaival díszítve, a kötetcímadó versen kívül kereken két tucat gyermeklírai darabbal örvendezteti meg a 8-10 éves gyerekolvasókat. Csupa dallam, csupa ritmus a dénesi gyermeklíra; groteszk-mókás mesefordulatokkal varázsol mosolyt a kicsik arcára, akik megismerkedhetnek az üvegkastélyában szénanáthától szenvedő fejedelem mulatságos történetével (A tüsszentő király), remek helyzetképekben (Megjöttek az unokák), portrékban lelhetik kedvüket (Miska bácsi, a pék; Nagyapa a tévé előtt). Költői képek festik meg számukra az évszakokat (Szerelmes fák; Csudajó nap). Különösen szépek a színek inspirálta versek (Kék vers; Sárga vers; Zöld vers), melyekben lüktet az élet sokszínűsége, és a sorokból kicseng az életöröm.

Dénes György - Elfogy ​a fény
Dénes ​György legújabb kötetének ihlető élménye az idő múlása, az öregedés kérdése, a boldogító és egyben nyugtalanító csönd, a lassú elmúlás gondolata, a szomorkás hangulat, az önvádtól sem mentes sorvasztó magány. Minden ami volt, ami szép volt, messze sodródott, már csak emlékképekben sejlik fel néha, s valahol az "ifjúság" fogalmába sűrűsödik össze. Ami van, az az öregség, a végtelen csönd, az emlékezés, a búcsúzás, a halálfélelem, a megélt élet értelmének kétségbeesett keresése.

Kollekciók