Ajax-loader

F. Rácz Kálmán könyvei a rukkolán


F. Rácz Kálmán - Utolsó ​alkalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

F. Rácz Kálmán - Férfihűség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

F. Rácz Kálmán - Köd ​a Szajnán
F. ​Rácz Kálmán új elbeszélései a pontos, illúziótlan megfigyelésből fakadnak. Történetei csak látszólag hétköznapiak: ez az író valójában a felszín alatt megbújó, majd váratlanul előtoluló próbatételekre írányítja figyelmét, s az élet szomorú furcsaságait, jó és rossz meglepetéseit fürkészi. Írásainak szereplői sokáig gyanútlanul élnek egy másíthatatlannak tűnő életformában, majd egy eseménytelennek ígérkező napon rájönnek: gyávaságuk, kényelmességük tartja őket vissza a változtatástól. F. Rácz azokra a pillanatokra tereli az olvasó érdeklődését, amelyek után tanácstalan hősei már nem érzik, nem érezhetik jól magukat a bőrükben. Erőssége az írónak a mai emberek "lelki" életében való otthonosság s a légkörteremtés finom művészete. Az elbeszélésekhez szerencsésen társul a Köd a Szajnán című kisregény: a harmincas években Franciaországba szakadt magyarok magányosságának, hazavágyódásának felidézésével.

F. Rácz Kálmán - Eszter ​mosolya
Válogatott ​elbeszélések.

F. Rácz Kálmán - Időhúzás
Rokonszenves ​triptichon ez a három írás. A korai alkony életérzései: a szerelem elmúlása, a szaporodó évek terhe, a férfimagány, a Mama halála - ezek a központi témái és hangulatai ezeknek a kisregényeknek. Igazi írói bátorsága F. Rácznak az a szíven ütő őszinteség, ahogyan illúziók nélkül mert beszélni önmagáról - ilyen vagy olyan regénybeli író, könyvtáros neve alatt. Nem sértett dúltsággal néz szembe a világgal, vádlón, szélsőségeken rohanva végig, hanem inkább rezignált, bölcs keserűséggel láttatva a figurát. Képes egyszerre kívülről és belülről ábrázolni ezt a férfiegyedüllétet. Ezzel a képességével párosul egy másik értékes emberi-írói tulajdonsága: messzemenően tud megérteni másokat, beleérezni idegen életek, sorsok fájdalmaiba. Ez a megértés nem a kegyesség, az érzelgős jóság levegőjét árasztja, hanem egy humanista alkat ironikus, fanyar humorú, sajátos atmoszféráját.

Kollekciók