Ajax-loader

Jurij Bondarev könyvei a rukkolán


Jurij Bondarev - Csend ​/ Ketten
Csend: ​a háború utáni Moszkva békés csendje. Csend: az újra egymásra talált család életében. Csend: szerelem ébredezik a fiatal lelkekben, mert végre béke van. De mást is takar ez a csend: meglapul a vétkét eltussolni akaró gyáva „hős”, a háború utáni hónapok minden feketézője, kétes egzisztenciája. Csend forrasztja a kétségekkel küszködő becsületes ember torkára a kikívánkozó kérdéseket és csend, mélységes csend nyeli el a puszta gyanú alapján letartóztatottakat, akikről a hozzátartozók vagy nem tudnak semmit, vagy csak nagy sokára értesülnek sorsukról... Ketten. Egy éjszakai utcai verekedés alkalmával, a regény hőse, Kosztya, egy fiatal taxisofőr revolvert ránt a túlerővel szemben. A támadók meghátrálnak, de Kosztya is rádöbben, hogy végzetes hibát követett el, mivel a fegyvert egyik társa meglátta nála. A gyanakvás, a rosszindulat egyre jobban a fiatalemberre nehezedik, s már-már szabadságát, szerelmét, életét fenyegeti. A szerző feszülten izgalmas könyvében, amely a Csend című regény folytatása, arra ad választ, hogy a személyi kultusz hibáival terhes esztendőkben sikerül-e kitörni a bátor, becsületes fiatalembernek a félelem gyűrűjéből, és kiharcolhatja-e a boldogságot.

Jurij Bondarev - Játék
Bondarev ​nagy vihart kavart regényének cselekménye - jóllehet csak ürügy - izgalmas, sok meglepetést tartogató. Krimov, a sikeres filmrendező Párizsból tér haza, tarsolyában egy nagydíjjal. Kollégái mégis idegenkedve, sőt nyílt ellenszenvvel fogadják: távollétében ugyanis felújították a nyomozást a fiatal és gyönyörű balerina titokzatos halálának körülményei után, és a rendezőt nem kevesebbel vádolják, mint hogy intim kapcsolatot tartott fent a lánnyal, akit következő filmjének főszereplőjéül szánt, majd viszonyukra ráunva gyilkolt, de legalábbis öngyilkosságba kergetett... Krimov nem akar küzdeni a rágalomhadjárat eszmei és gyakorlati szervezőivel, nem bizonygatja ártatlanságát, hanem szinte már a halál előérzetében különös szélmalomharcba kezd: mint a vívódó értelmiség képviselője pragmatista századunk morális-etikai kérdéseire keresi a választ, fellázad a nyugati technokrata társadalom ellen, az értelmes élet, a művészi alkotás, önmagunk minél teljesebb megvalósításának lehetőségeit firtatja. Környezetével hosszú vitákat folytatva bizonygatja, a kísértő anyagi javak között éppen legfőbb emberi kötelességeinkről feledkezünk meg...

Jurij Bondarev - Ketten
Egy ​éjszakai utcai verekedés alkalmával, a regény hőse, Kosztya, egy fiatal taxisofőr revolvert ránt a túlerővel szemben. A támadók meghátrálnak, de Kosztya is rádöbben, hogy végzetes hibát követett el, mivel a fegyvert egyik társa meglátta nála. A gyanakvás, a rosszindulat egyre jobban a fiatalemberre nehezedik, s már-már szabadságát, szerelmét, életét fenyegeti. A szerző feszülten izgalmas könyvében, amely a Csend című regény folytatása, arra ad választ, hogy a személyi kultusz hibáival terhes esztendőkben sikerül-e kitörni a bátor, becsületes fiatalembernek a félelem gyűrűjéből, és kiharcolhatja-e a boldogságot.

Jurij Bondarev - Csend
Bondarev ​új regényének látszólag semmitmondó címe mögött sok minden húzódik meg. Csend: a háború utáni Moszkva békés csendje. Csend: az újra egymásra talált család életében. Csend: szerelem ébredezik a fiatal lelkekben, mert végre béke van. De mást is takar ez a csend: meglapul a vétkét eltussolni akaró gyáva "hős", a háború utáni hónapok minden feketézője, kétes egzisztenciája. Csend forrasztja a kétségekkel küszködő becsületes ember torkára a kikívánkozó kérdéseket és csend, mélységes csend nyeli el a puszta gyanú alapján letartóztatottakat, akikről a hozzátartozók vagy nem tudnak semmit, vagy csak nagy sokára értesülnek sorsukról... A regénynek tehát vezérmotívuma ez a szó, nem puszta címe. Ezzel már egyben meg is jelöltük színhelyét és időpontját: Moszkva, 1945-ben és 1949-ben. Hősei a háborúból hazatérő fiatalok, akik a pályaválasztás, továbbtanulás, pénzkeresés és természetesen a szerelem problémáival küszködnek. Egy vajúdó bonyolult korszak ábrázolására törekedett az író és sikeresen rajzolja meg azt a környezetet, amelyben ezeknek az 1945-ben húszéveseknek a sajátos jelleme, életfelfogása kibontakozik. Feladatát nagy őszinteséggel, hitelesen, lélektanilag árnyaltan és mindvégig lebilincselő formában oldotta meg.

Jurij Bondarev - Égő ​hó
Sztálingrád... ​Hólepte, füstölgő romok közt végeláthatatlan sorokban vánszorgó, éhes, rongyos, fázó, csüggedt német katonák, a vert sereg: emlékezetünk érzékeny lemezére örökre rávéste a képet a Történelem. Könnyű az író dolga, nem kell a témát kitalálnia, színesítenie, átformálnia, de legalább annyira nehéz is: a személyesen átélt élményanyag hűséges krónikásának kell lennie ahhoz, hogy izgalmas, lebilincselő művet alkothasson. Jurij Bondarev - az emberi szenvedések és szenvedélyek ábrázolásának szigorú logikájával még tud újat és lényegeset mondani a második világháború sorsát eldöntő, immár fogalommá vált Sztálingrádról. A csatajelenetek monumentális freskója azonban csak háttérül szolgál, hogy az író elbeszélhesse - alig két napba sűrítve - egy maroknyi kis csoport történetét, amelyben - mint cseppben a tenger - egy egész nép heroikus helytállása, világraszóló hőstette tükröződik.

Jurij Bondarev - Választás
Az ​utóbbi évek szovjet irodalmának egyik legnagyobb eseménye, legtöbb vitát kiváltó műve a Lenin- és állami díjas Jurij Bondarev új regénye. Többféleképpen értelmezték, de a vitapartnerek között abban egyetértés született, hogy bár szerves folytatása a Választás az eddigi könyveknek, az író pályájának új szakaszába lépett. Még soha nem írt ennyire polifonikus művet, még soha nem nézett szembe a filozofikus összegzés igényével a végső kérdésekkel. Talán azért is komorabb itt a hang, talán ezért hiányzik az egyértelműen megnyugtató lezárás. A Választás fordulatos cselekményű, az olvasók legszélesebb rétegeinek figyelmére számot tartó könyv. A kerettörténet egy fantasztikus, tragédiával végződő találkozást mond el. Harminc évvel a háború után Velencében egy hotel teraszán kezet fog Vasziljev festőművész és Signore Ramsin. Nehezen indul a beszélgetés, hiszen a külföldi úr halottnak hitt, régi barát, Ilja Ramzin volt hadnagy. Nemzedéki számvetés ez a könyv.

Jurij Bondarev - Az ​utolsó ágyúlövések
Bondarev ​regénye az Erdős-Kárpátokban, a lengyel-cseh határon játszódik, a vége felé közeledő s a béke reményét már megcsillantó háború egyetlen napján, egy üteg katonái – egy-két tiszt és néhány közkatona – csaknem utolsó emberig harcolva akadályozzák meg, hogy egy bekerített német páncélos csoport áttörhessen Csehszlovákiába, és ezzel a háború még néhány hónapra elhúzódjon. – A regény az évek távlatából a háború közelképét hozza elénk, – nem a hadsereg nagy csatáját, hanem a harcoló emberek lelkivilágát, gondjait, reményeit, érzéseit – s közülük is a legszebben egy fiatal százados és egy ápolónő villanásnyi bensőséges szerelmét.

Jurij Bondarev - A ​part
Negyvenes ​éveinek derekán Nyikityin, a híres író Hamburgba látogat, hogy eleget tegyen Frau Herbert könyvesbolt-tulajdonos szíves meghívásának. Itt szembesül múltjával, szándékosan eltemetett emlékeivel; Frau Herbert ugyanis nem más, mint Emma, az a német lány, akivel a háború végnapjaiban a fiatal hadnagy a józan ész és minden biztonsági rendszabály ellenére szenvedélyes kamaszszerelembe esett. Részletesen, érzékletesen támadnak fel Nyikityinben az elfeledett napok, események, érzelmek. Megelevenednek a színek, hangulatok, a tavasz melege, Emma sírása, nevetése - Nyikityin ráébred, hogy boldog volt akkor. Emmának is ez a néhány, borzalmak közt kiragyogó pillanat maradt életében a legszebb élmény. Szinte blaszfémia, de igaz: a háború minden kegyetlensége mellett megteremtette a maga szépségét: a szerelmet, barátságot, az emberek megismételhetetlen egymásrautaltságát, közösségét. Egy nemzedék, Bondarev nemzedéke a háború alatt volt húszéves, s a fiatalság immanens boldogsága a háborúval együtt múlt el számára, visszavonhatatlanul.

Kollekciók