Ajax-loader

John Donne könyvei a rukkolán


John Donne - Égi ​és földi szerelem
Akárcsak ​Shakespeare a drámát - John Donne (1573-1631) a XVI. század végére konvenciókba merevedett, rutinos, de üres sablonokkal dolgozó angol reneszánsz költészetet újította meg. Kerülte a közhelyeket, zsúfolt, intellektuális és érzéki szenvedélyektől feszülő versei merész, mindmáig érzékletes és modern képekkel van tele.

John Donne - The ​Collected Poems of John Donne
John ​Donne's poetry is marked by a scientific colloquial directness and a complex, even tortured, intelligence. It falls into two classes. There is the early ironic and erotic poetry that contains some of the finest English love poetry and also his later, religious poetry.

John Donne - A ​szerelem istensége
Akárcsak ​Shakespeare a drámát, John Donne a 16. század végére konvenciókba merevedett, rutinos, de üres sablonokkal dolgozó angol reneszánsz költészetet újította meg. Kerülte a közhelyeket, zsúfolt, intellektuális és érzéki szenvedélytől feszülő versei merész, mindmáig érzékletes és modern képekkel vannak telve, sokszor még a versritmus kötöttségeit sem tűri. Egyforma szerelmi hevülettel énekelte meg ifjúkorában (mint titkos házasságáért börtönt szenvedett katona és jogász) kedveseit, öregkorában pedig (mint a londoni Szent Pál templom esperese) istent. Költészetének összképe tulajdonképpen egyetlen, bonyolult szerkezetű paradoxon. Belső lényege leginkább külső jelzőinek: misztikus érzékiségének és érzéki miszticizmusának hangsúlyozásával jellemezhető. Szerelem és kiábrándulás, ifjú szépség és visszataszító öregség, elkeserítő isten és vonzó sátán, a kibontakozó élet és ennek minden ellenkezője, egyszóval az örök változás fájó tudatossággal, nyugtalanító egységben jelentkezik költészetének teljességében és részleteiben egyaránt.

John Donne - Délben ​alkonyul, délben virrad
A ​17. századi angol költő, John Donne fiatal korában merész szerelmes lírájáról vált hírhedtté, megtérését követően pedig anglikán lelkészként szenvedélyes, küszködő istenes verseit hagyta az utókorra. Prédikációiban a patrisztikus illetve a skolasztikus hagyomány legjavát a legfrissebb reformátori szellemiséggel, lángoló Isten- és Szentírás-szeretettel ötvözi. Beszédeiben nemcsak a művelt teológus, nem is csak az erőteljes és meghökkentő képekhez folyamodó költő, hanem az Istennel viaskodó ember is jelen van. Prózai műveit magyarul most olvashatjuk először kötetbe gyűjtve.

John Donne - Negatív ​szerelem
"Alapvetően ​drámai lelkiállapot fejez ki a líra. Drámai lelkiállapotot, belső drámát, mely belül, az intellektusban játszódik, cselekménye nincs" - írja a XVI-XVII. század fordulóján élt angol költőről fordítója, Ferencz Győző. "Míg a konvencionális költészet az ideától közelít a valósághoz (és ezért képtelen túllépni a közhelyrendszeren), addig Donne mindig a konkrét élménytől halad a költői gondolat felé. Ily módon, bár világa az intellektus világa, nagy erővel ragadja meg a fejezi ki ennek az intellektusnak a valóságát. Szinte valamennyi versét a kínzó feszültség, a feloldhatatlan ellentét szorítása jellemzi: a test és a lélek kettőssége, az érzéki és lelki szerelem, a meghasonlott elme, amely önmegfigyelése által sokszorozódik - mind-mind olyan belső megosztottságot szül, amely az ízekre darabolt ritmusban találja meg megfelelő formáját."

John Donne - The ​Major Works
This ​authoritative edition was formerly published in the acclaimed Oxford Authors series under the general editorship of Frank Kermode. It brings together a unique combination of Donne's poetry and prose - all the major poems, complemented by rarely published letters and extracts from Donne's sermons - to give the essence of his work and thinking. John Donne (1572-1631) is today celebrated as one of the greatest of the metaphysical poets, whose verse was daringly original and whose use of imagery and conceits marked a new, intellectual approach to poetry. His Satires, Elegies, and Songs and Sonnets, which contain his most famous love poems, were complemented by his religious writing, both verse and prose. He was one of the most renowned preachers of his day, and this volume does equal justice to the full range of his work. In addition to nearly all his English poetry this volume includes over 130 extracts from Donne's sermons, as well as the full text of his last sermon, 'Death's Duel'. A distinguishing feature of the selection is that the works are arranged in the chronological order of their composition.

John Donne - The ​Complete English Poems
No ​poet has been more wilfully contradictory than John Donne, whose works forge unforgettable connections between extremes of passion and mental energy. From satire to tender elegy, from sacred devotion to lust, he conveys an astonishing range of emotions and poetic moods. Constant in his work, however, is an intensity of feeling and expression and complexity of argument that is as evident in religious meditations such as 'Good Friday 1613. Riding Westward' as it is in secular love poems such as 'The Sun Rising' or 'The Flea'. 'The intricacy and subtlety of his imagination are the length and depth of the furrow made by his passion,' wrote Yeats, pinpointing the unique genius of a poet who combined ardour and intellect in equal measure.

John Donne - Selected ​Poetry
John ​Donne (1572-1631) is perhaps the most important poet of the seventeenth century. In his day it seemed to his admirers that Donne had changed the literary universe, and he is now widely regarded as the founder of the metaphysical `school'. Donne's poetry is highly distinctive and individual, adopting a multitude of rhythms, images, forms, and personae, from irresistible seducer to devout believer. His greatness stems from the subtleties and ambivalences of tone that convey his remarkably modern awareness of the instability of the self. This collection of Donne's verse is chosen from the Oxford Authors critical edition of his major works. It includes a wide selection from his secular and divine poems, such as the rebellious and libertine satires and love elegies, the virtuoso Songs and Sonnets, and the desperate, passionate Holy Sonnets. John Carey's introduction and extensive notes provide valuable insights into Donne's poetic genius.

Kollekciók