Ajax-loader

Varga József könyvei a rukkolán


Varga József - Ady ​és műve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga József - Ady ​útja az "Új versek" felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga József - Ady ​Endre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga József - Öveges ​Kálmán emlékére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ettre László - Herédy László - Kárpáty Jenő - Schunck Rezső - Szilágyi Antal - Takács Pál - Varga József - A ​szénfeldolgozás melléktermékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga József - Ady ​és kora
Költészetünk ​legnagyobb megújítója, Ady Endre születésének 100. évfordulójáról emlékezett meg 1977-ben az ország. Varga József könyve a magyar irodalomtudomány elsõ teljes Ady-pályaképe. Társa a kalauzolásban maga a költõ, aki cikkekben, noellákban, levelekben vallott magáról, és segítõi a költõ kortársai, akik hû emlékezésekkel örökítették meg alakját.

Dobor Dezső - Feleki László - Lukács László - Varga József - Dávid Sándor - Szekeres István - Keresztényi József - Az ​olimpiák árnyai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga József - Bűnös ​nemzet vagy kényszerű csatlós I-II.
A ​történelem elsősorban a múlt elbeszélése. Beszámol a múlt eseményeiről, ismereteket közöl róluk, hogy közöttük az összefüggéseket felismerjük. Arisztotelész szerint (Poetika, IX. fejezet) a történész abban különbözik a költőtől, hogy míg az előbbi megtörtént eseményekről számol be, addig az utóbbi olyanokról, melyek bekövetkezhetnek. A jelenkortörténet jobbára politikai, valamint államok közti eseményekkel, ritkábban a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéssel foglalkozik. A tárgyalt eseményeket lehetőség szerint úgy kell bemutatnia, hogy ezek még élő alanyai saját élményeikre emlékezve azokat felismerjék, a jelenkor embere pedig a tárgyalt eseményekről és ezek összefüggéseiről a valóságnak megfelelő képhez jusson. Azok a személyek, akik a történéseknek jobbára csupán tárgyai és csak ritkán cselekvő alanyai voltak, alig képesek az átélt események elfogulatlan ábrázolására. De vajon nem szubjektív-e mindig a közelmúlt történelmi ábrázolása? Mindenki a saját szemszögéből ad számot a történtekről. A személyes nézőpont elvileg nem zárja ki, csupán viszonylagossá teszi a tárgyilagosságot. Érvényességének mértéke az ábrázoló szavahihetősége.

Varga József - Jáky ​Ferenc osli lelkész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga József - Kapuvár ​múltja üzen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga József - Személyi ​számítógépek kezelése, programozása és alkalmazása
Varga ​József könyve egy rendhagyó tankönyv, amely a '80-as években legelterjedtebb és leginkább használt személyi számítógéptípusokhoz nyújt kezelési, programozási és alkalmazási ismereteket mintegy 125 alkalmazási feladaton keresztül. A feladatok didaktikai rendszert képeznek, az egyszerűtől a bonyolult felé vezetnek. Minden feladat megoldása igényel valami újat, így az ismeretek tára állandóan bővül, az ismert elemek pedig rutinírozódnak. Az alkalmazott géptípusok: - COMMODORE-64 - ABC-80 - HT-1080Z, 2080Z - TEXAS-99 - PRIMO-32, 64 - TV COMPUTER-32, 64 - VT-16

Madaras Péter - Varga József - Piliscsaba ​Tábortól a Pázmány Péter Katolikus Egyetemig
A ​Piliscsaba és környékén elterülő festői dombok több mint egy évszázadig adtak helyet a honvédek gyakorlatainak, ideális környezetet biztosítva a tereptan és a vegyi harc-foglalkozásokhoz, a lövészetek, a menet- és harcászati gyakorlatok megtartásához. E szép környéken, a Budapest-Dorog főútvonal két oldalán épült fel a Piliscsaba Északi Tábor és Déli Tábor, majd az a laktanya-együttes, amely 1957-ig a magyar, azt követően pedig a szovjet katonáknak adott „otthont”. A szovjet csapatok kivonásával a laktanyát bezárták, és ahogy a magyar hadtörténelemben lezárult egy korszak, befejeződött a laktanya története is. A romladozó épületek sorsa sokáig bizonytalan volt, azonban amikortól megtalálták új gazdáját, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, gyors változások vették kezdetüket, és szinte egyik napról a másikra átalakultak a megmaradt laktanyaépületek, méltó helyévé váltak a tudománynak, az oktatásnak.

Kósi Kálmán - Varga József - Kovács Endre - Auditálás, ​menedzsment rendszerek
A ​kézikönyv két, egymással összefüggő témakört ölel fel. Először a vizsgált szervezet környezetvédelmi tevékenységének felbecslésére szolgáló környezetvédelmi auditálás módszertanát ismerteti.

Varga József - A ​szegedi Dóm tér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók