Ajax-loader

Csiky Gergely könyvei a rukkolán


Csiky_gergely_bubor%c3%a9kok
elérhető
1

Csiky Gergely - Buborékok
„A ​családi boldogság legfőbb föltétele, hogy a férj nejének minden kívánságát teljesítse” – mondja Szidónia, a ház úrnője, és ellenállhatatlan jóakarattal romlásba dönti az egész Solmay családot. Estélyükön mamlasz kérők és elbűvölő szerencsevadászok pályáznak egymás nemlétező vagyonára, elindul a mesterkedések és félreértések lavinája. A nők intrikálnak, hogy ruha- és ékszerszámláikra kicsikarják férjeiktől a pénzt, a családfő félénken lázad és bátran engedelmeskedik, szigorú erkölcsű veje korrupción kapja magát, a bőbeszédű vidéki rokon mindenkit őrületbe kerget.

Csiky Gergely - Az ​Atlasz-család
"Az ​öreg Atlasz Samu addig törte a fejét, addig tanácskozott a feleségével, hogy micsoda meglepetést szerezzenek Sándor fioknak nevenapjára, míg végre Sándor úrfi maga szerzett nekik meglepetést, még pedig olyant, hogy majd a falnak szaladtak tőle."

Csiky Gergely - A ​kaviár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csiky Gergely - Csiky ​Gergely válogatott művei
Bevezetés ​(írta Hegedűs Géza) A Proletárok Mukányi Cifra nyomorúság A Stomfay család Buborékok Sisyphus munkája

Csiky Gergely - Az ​elvált asszony
Részlet ​a könyvből: Vádlevél. A hegy szelíd lejtőben ereszkedik le a folyó partja felé. Gerinczén sötét erdő húzódik végig, oldalát gazdag szőlőtőkék fedik, melyeknek zöld bársonyába még nem rágott fakó foltokat a gonosz filloxera. A hegyoldal emelkedése oly enyhe, hogy a szedők szüretkor kényelmesen járhatnak föl és alá a tőkék sorai közt. Közepén, egyenlő távolságra a hegy gerinczétől és tövétől, emeletes, hosszú ház emelkedik; erős, terebélyes diófák veszik körül minden oldalról s kellemes árnyékban tartják környékét akkor is, midőn az egész hegyoldal izzóvá lesz a keleti nap tüzétől. A ház ablakai kíváncsi szemek gyanánt tekintenek ki a sűrű lombok mögül, s el nem fáradva szemlélik a hegy lábánál elkanyarodó rakonczátlan Marost s azon túl a mérhetetlen bánsági síkságot. Lenn a parton néhány viskó verődött össze faluvá. Jámbor oláhok lakják, kiknek fogalmok sincs a régi nagy római birodalomról, melynek elhullott forgácsai gyanánt maradtak itt, sem a jövőnek nagy román birodalmáról, melyről vérmes ügyvédsegédek és ábrándos pópák álmodoznak Aradon és Balásfalván.

Csiky Gergely - Ingyenélők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csiky Gergely - Sisyphus ​munkája
"Szegény ​gyönge kéz te, mely belekapaszkodol a lefelé induló kőbe és vissza akarod tartóztatni rohanásában! A minek meg kell történnie, az megtörténik, a minek le kell zuhannia, az lezuhan és ha balgán, oktalanul ellene állsz, összetört holttesteden keresztül rohan tovább feltarthatatlanul. Mindennap mondja ezt magának Páldi Klára."

Kisfaludy Károly - Szigligeti Ede - Csiky Gergely - Vígjátékok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csiky Gergely - Elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csiky Gergely - A ​nagymama
1875. ​március 19-én hirdette ki az Akadémia a gróf Teleki-féle vígjátékpályázat eredményét, mely erős hullámzást indított el a tudományos élet vizein. Szász Károly, a bírálóbizottság előadója ugyanis szokatlanul szigorú hangot ütött meg jelentésében, a pályázatot „a leggyöngébbek egyikének” mondván „mely valaha az Akadémia előtt megfordult".

Csiky Gergely - Mukányi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csiky Gergely - Válogatott ​drámák
Csiky ​Gergely, a 19. század második felének nagy hatású drámaírója a színház kedvéért még a reverendát is otthagyta. Az írás ily mértékű szeretete áthatja műveit, amely kiemelkedő stílusérzékével, remek színpadi technikájával és határozott mondanivalójával párosulva csodás darabokat eredményezett. Jelen kötet nyitódarabja A proletárok, melyben a korabeli társadalom visszásságait állítja pellengérre. A félreérthető cím ellenére (Csiky a szót klasszikus „dologtalan, élősködő” értelemében használta) a darab bátor témaválasztása és magával ragadó cselekménye miatt már megjelenésekor osztatlan sikert aratott. A Szép leányok középpontjában a női szerepek és az elvárt viselkedés állnak, egy (volt) paptól meglepően toleráns, már-már feminista nézőpontból közelítve a kérdéshez. A Buborékok a dzsentri életmód, a házasság, valamint a látszat és látszatás problémáját tárgyalja. A kötetet záró A Jó Fülöp és A nagymama, immár könnyedebb hangvételű szalonvígjátékok, telis-tele humorral, félreértésekkel és szerelemmel.

Szigligeti Ede - Csiky Gergely - Liliomfi ​/ Buborékok
Az ​általános iskolások számára készült Diákkönyvtár kötetben két vígjátékot adunk közre. Mindkettő időnként ma is bemutatott alapmunkája a múlt században kifejlődött magyar vígjátéknak, mely mulattatva, szórakoztatva mondott társadalmáról bírálatot. Az 1849-ben írt _Liliomfi_ a reformkori eszmék nyomán küzd a maradi hagyományokkal szemben a színészek társadalmi befogadásáért; az 1884-ben keletkezett _Buborékok_ pedig már a polgári színmű jellegzetes problémáiból ad ízelítőt.

Csiky Gergely - Kisfaludy Károly - Szigligeti Ede - Liliomfi
Az ​Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. A kötet tartalma: A kérők, Liliomfi, A proletárok

Csiky Gergely - Csiky ​Gergely válogatott drámái
A ​kötet öt színművet tartalmaz.

Csiky Gergely - Csiky ​Gergely színművei
Három ​színdarab: A proletárok Buborékok A vasember Magyar Remekírók sorozat A Franklin Társulat 1902-es kiadása

Kollekciók