Ajax-loader

Jakob Böhme könyvei a rukkolán


Jakob Böhme - Szent ​sóvárgás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakob Böhme - Az ​égi és a földi misztérium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakob Böhme - A ​kegyelmi kiválasztásról avagy Istennek az ember feletti rendeléséről
"Ezért ​hát, kedves testvérek, legyetek látóvá! Ne viszálykodjatok soha Isten akaratán! Mi magunk vagyunk Isten akarata a gonoszra és a jóra, az vagyunk, ami bennünk megnyilvánulttá lesz, legyen az akár a menny, akár a pokol. Saját belső poklunk keményít meg minket, vagyis saját lényünk, a bennünk lévő saját mennyországunk pedig, ha meg tud nyilvánulni, üdvözít. Hiábavalóság mindaz, amin mostanáig olyan sokat viszálykodtak. Krisztus megtaláltatott! Legyen neki ezért örök dicséret és köszönet és hatalom, tisztesség és gazdagság minden hatalommal együtt a mennyben és a földön (Mt 28.18)!"

Jakob Böhme - Földi ​és égi misztériumról
Jakob ​Böhme (1575-1624) rendkívüli alakja az európai vallásbölcseletnek: egyszerű csizmadia létére olyan átlényegítő szintézisét alkotta meg a keresztény misztika, az alkímia és a kabalisztika legjobb hagyományainak, amely látomásos erjével, izzó láva módjára hömpölygő nyelvezetével egyedülálló szinte az egész német irodalomban. Böhme - mintegy sugallat hatására - a természet titkainak a legmélyéig hatol, minden létezőben felismeri az ellentétes minőségek összefonódását; központi témája a teremtés örök-egy pillanata és titka, az isteni lényeg teremtésen túli és teremtésben megnyilatkozó természete. "Nem azt mondom, hogy Isten a természet, még kevésbé a földből kihajtó gyümölcs; hanem: ő ad erőt minden életnek, jónak is, rossznak is, kinek-kinek kívánsága szerint. " Böhme teozófiájának hatása nyomon követhető a romantikától Hegelen át a 20. század számos szellemi áramlatáig. Magyarországon ezidáig Hamvas Béla volt az egyetlen igazi felfedezője és méltatója. Kötetünk a terjedelmes böhmei életműből ad válogatást. Magyarul először találkozhatunk önálló kötetben a "görlitzi varga" a Philosophus Teutonicus lenyűgöző gondolatvilágával.

Kollekciók