Ajax-loader

Nathaniel Hawthorne könyvei a rukkolán


Nathaniel Hawthorne - A ​hétormú ház / Elbeszélések
A ​klasszikus amerikai író műve, A hétormú ház 1851-ben jelent meg először. A regény Hawthorne talán legszemélyesebb alkotása. Az író dédapját, a hírhedt salemi boszorkányperek bíráját állítólag átok sújtotta, amely nemzedékről nemzedékre végzetes örökségként nehezedett családjára. A hétormú ház az író vezeklése az ősök vétkéért: a bűnrészesség nyomasztó terhe alól való felszabadulás az alkotás, a "kiírás" folyamatában. Katarzis. A történet a rejtelmes sorscsapások után derűs, romantikus szerelemmel oldja fel az évszázados átkot. A színhely ugyancsak Salem, a hősök és áldozatok pedig Maule boszorkánymester és Pyncheon ezredes utódaiból kerülnek ki. Kötetünkben a regényen kívül Hawthorne öt híres elbeszélése szerepel.

Nathaniel Hawthorne - Rappaccini's ​Daughter
Nor ​did he fail again to observe, or imagine, an analogy between the beautiful girl and the gorgeous shrub that hung its gem-like flowers over the fountain; a resemblance which Beatrice seemed to have indulged a fantastic humor in heightening, both by the arrangement of her dress and the selection of its hues.

Nathaniel Hawthorne - The ​Ambitious Guest / Lady Eleanore's Mantle
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nathaniel Hawthorne - Dr. ​Heidegger's Experiment and Other Stories
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nathaniel Hawthorne - The ​Scarlet Letter (Penguin Readers)
Boston ​in the 1600s is a small town, but a large crowd waits for Hester Prynne outside the prison. She carries a baby in her arms and the scarlet letter 'A' is on her dress. 'A' is for adulteress. Who is the father of her baby? Nobody knows and Hester will not say.

Nathaniel Hawthorne - Derűvölgy ​románca
Nathaniel ​Hawthorne-t, A skarlát betű és A hétormú ház szerzőjét már jól ismeri a magyar közönség. A múlt századi amerikai regényíró ezúttal más oldaláról mutatkozik be: a Derűvölgy románcá-nak alapszövetét A Brook Farmnak nevezett, Boston környéki, híres utópista közösség (1841) története adja. A valóságon alapuló regény, mely éppúgy bővelkedik romantikus fordulatokban, mint Hawthorne többi művei, képzelt és valóságos szereplők sorát vonultatja fel, sőt Coverdale alakjában maga a szerző is színre lép. A hiteles társadalmi történést át-meg átszövik, sokszínűen mintázzák az egymással ütköző vagy egymásra rímelő jellemek: Silas Foster, a kérges tenyerű, dolgos farmer, Zenobia, a szenvedélyes, büszke, ragyogó szépségű asszony, Hollingsworth, a bűnözők eltorzult lelkivilágát kutató, irgalmatlanul kegyetlen kovácsmester, és a többiek mind, akinek a rideg valósággal vívott, nemes idealizmustól fűtött küzdelmét feszült érdeklődéssel követi nyomon a mai olvasó is.

Nathaniel Hawthorne - The ​House of the Seven Gables
The ​House of the Seven Gables is the home of an important family: the Pyncheons. They have the house and a lot of land, but no money and many problems. Is there a curse on the family? This is a story about money, murder, and love.

Nathaniel Hawthorne - Dr. ​Heidegger's Experiment
With ​one magical drink, four of Dr. Heidegger's friends become young again. But will they remember the lessons of old age?

Nathaniel Hawthorne - The ​Scarlet Letter
America’s ​first psychological novel, Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter is a dark tale of love, crime, and revenge set in colonial New England. It revolves around a single, forbidden act of passion that forever alters the lives of three members of a small Puritan community: Hester Prynne, an ardent and fierce woman whobears the punishment of her sin in humble silence; the Reverend Arthur Dimmesdale, a respected public figure who is inwardly tormented by long-hidden guilt; and the malevolent Roger Chillingworth, Hester’s husband—a man who seethes with an Ahab-like lust for vengeance. The landscape of this classic novel is uniquely American, but the themes it explores are universal—the nature of sin, guilt, and penitence, the clash between our private and public selves, and the spiritual and psychological cost of living outside society. Constructed with the elegance of a Greek tragedy, The Scarlet Letter brilliantly illuminates the truth that lies deep within the human heart.

Nathaniel Hawthorne - A ​lelkipásztor fekete fátyla
Nathaniel ​Hawthorne, _A skarlát betű_ és _A hétormú ház_ világhírű szerzője egyben az elbeszélés műfajának amerikai úttörője. Első kötetét folyóiratokban korábban már publikált írásaiból állította össze s tette közzé 1837-ben, ezért is lett a címe: _Másodjára elmondott történetek_. 1842-től 1846-ig Concordban élt egy régi paplakban. Ebben az ódon relikviákkal zsúfolt, varázsos levegőjű, mohlepte falú kőházikóban születtek következő kötetének - _Mohák egy régi paplakról_ - elbeszélései: a cím azt hivatott jelölni, hogy ide, Concordhoz s a paplakhoz kötődnek, akár a moha a házikó falához. 1851-ben megjelent harmadik kötetének a címét pedig egyik legderűsebb, legbájosabb miniatűr remekétől, _A hóember_ című elbeszélésétől kölcsönözte. Hawthorne nemigen hasonlítható amerikai író-kortársaihoz. Idegenkedett a transzcendentalisták végtelen optimizmusától, az eredendően jó emberi természetet tagadva az egyetemleges bűnt és bűntudatot vizsgálta; az emersoni magabízást a másik oldaláról nézte, gőgként fogta fel és szedte darabjaira; a kialakulóban levő individualisztikus amerikai magatartással szembeállította "az emberiség mágneses láncolatát", a természetes, tiszta együvé tartozást; de szélsőséges karakterei, szituációi a romantikával se igen rokoníthatók, mert minden sorában ott érezzük a racionális hajlamú, az egyensúlyt "szív és fej között" megkeresni, megteremteni kívánó, a tanulságot józan fejjel mérlegelő lélekbúvár-művészt. Nem csoda, hogy kortársai közül kevesen voltak igazán jó véleménnyel róla - és az sem, hogy tehetségét Edgar Allan Poe ismerte fel a leghamarabb. Az idő jártával (s különösen századunkban) egyre bonyolultabbá váló emberi lélek belső mechanizmusát vizsgáló Hawthorne valóban "a ma írója". Életművének legjava most már a magyar olvasónak is rendelkezésére áll.

Nathaniel Hawthorne - The ​Scarlet Letter (Oxford Bookworms)
Scarlet ​is the colour of sin, and the letter 'A' stands for 'Adultery'. In the 1600s, in Boston, Massachusetts, love was allowed only between a husband and a wife. A child born outside marriage was a child of sin. Hester Prynne must wear the scarlet letter on her dress for the rest of her life. How can she ever escape from this public shame? What will happen to her child, growing up in the shadow of the scarlet letter? The future holds no joy for Hester Prynne. And what will happen to her sinful lover - the father of her child?

Nathaniel Hawthorne - The ​Marble Faun
This ​novel tells the story of Donarells, an Italian Count bearing an uncanny resemblance to the faun of Praxiteles, the sculptor Kenyon and two young art students, Miriam and Hilda.

Nathaniel Hawthorne - Selected ​Tales and Sketches
This ​book presents the short fiction of a writer who helped to shape the course of American literature. With a determined commitment to the history of his native land, Nathaniel Hawthorne revealed, more incisively than any writer of his generation, the nature of a distinctly American consciousness. The pieces collected here deal with essentially American matters: the Puritan past, the Indians, and, the Revolution. But Hawthorne was highly - often wickedly - unorthodox in his account of life in early America, and his precisely constructed plots quickly engage the reader's imagination. Written in the 1820s, 30s, and 40s, these works are informed by themes that reappear in Hawthorne's longer works: "The Scarlet Letter", "The House of the Seven Gables" and "The Blithedale Romance". And, as Michael J. Colacurcio points out in his excellent introduction, they are themes that are now deeply embedded in the American literary tradition.

Nathaniel Hawthorne - The ​Blithedale Romance
Based ​on Hawthorne's own experience of a Utopian socialist community outside Boston, The Blithedale Romance tells of the attempts of a like-minded group to begin reforming a dissipated America. However, rather than dropping bad habits and changing the world, Coverdale the prurient bachelor, Hollingsworth the furious philanthropist, Zenobia the voluptuous feminist, and Priscilla the vulnerable seamstress soon find themselves pursuing egotistical paths which must lead ultimately to tragedy. Evoking a bright rural idyll which fails to survive the ravages of lust and power, Hawthorne cynically undermines the fatuities of nineteenth-century American idealism.

Nathaniel Hawthorne - A ​skarlát betű / A hétormú ház
Nathaniel ​Hawtorne nevét az amerikai regény megteremtői között tartja számon az irodalomtörténet, azok között, akiknek örökségét mindmáig hordozzák a társadalom és az emberi lélek mélységeinek pontos feltárására vállalkozó amerikai realista írónemzedékek. Az író neve azonban másfajta örökséget is idéz. Tősgyökeres új-angliai puritán család leszármazottja, ősei közt hírhedt boszorkányüldözők is akadtak. E terhes hagyatékot - egy komor világ konok, szűk látókörű, embertelen szemléletét - kívánja Hawthorne az igazság és az emberszeretet mérlegére tenni A skarlát betű című regényében. Főhőse, Hester Prynne a világirodalom remekbe formált, örök asszonyfiguráinak egyike. Hibátlan művészettel megalkotott, tökéletesen árnyalt, gazdag jellem, aki a sivár, kegyetlen puritán erkölcs lélektelen kötelezettségeihez hűtlen, de önnön igaz valójához, legjobb, legártatlanabb énjéhez mindvégig kitartóan hűséges marad. A regény realista korrajz, a XVII. századi Boston életének hiteles krónikája, s egyben romantikus lelkesedéstől fűtött hitvallás: minden puritán előítélettel szemben azt bizonyítja, hogy "a szerelem szent és boldogító". A hétormú ház - noha cselekménye később, az író korában játszódik - szintén a puritán múlthoz kapcsolódik. A hagyomány szerint az író egyik ősapját, a salemi boszorkányperek bíráját átok sújtotta, amely végzetes örökségként nehezedett a családra. A mű Hawthorne "vezeklése" az ősök vétkéért, a nyomasztó bűnrészesség terhe alól való felszabadulás az alkotás, a "kiírás" folyamatában. A történet a rejtelmes sorscsapások után romantikus szerelemmel oldja fel az évszázados bűnt.

Nathaniel Hawthorne - A ​hétormú ház
Az ​amerikai klasszikus író másik remekművét, _A skarlát betű_-t, olvasóink jól ismerik. Nem kisebb élvezettel forgathatják az 1851-ben megjelent _A hétormú ház_ lapjait, melyet az író románcnak, vagyis érzelmes történetnek nevez. A regény Hawthorne talán legszemélyesebb alkotása: az író dédapját, a hírhedt salemi boszorkányperek bíráját, állítólag átok sújtotta, mely végzetes örökségként nehezedett nemzedékről nemzedékre családjára. _A hétormú ház_ az író vezeklése az ősök vétkéért: a nyomasztó bűnrészesség terhe alól való felszabadulás az alkotás, a "kiírás" folyamatában. Katarzis. A történet a rejtelmes sorscsapások után derűs, romantikus szerelemmel idillikusan oldja fel az évszázados átkot. A színhely ugyancsak Salem, a kárhozatos harc hősei és áldozatai pedig Maule boszorkánymester és Pyncheon ezredes utódaiból kerülnek ki.

Nathaniel Hawthorne - A ​skarlát betű
Még ​a legszigorúbb irodalmkritikusok is úgy tartják, hogy Nathaniel Hawthorne a XIX. század amerikai irodalmának egyik legnagyobb alakja. 46 éves korában készült el az első, ám azonnal nagyhatású regénye, A skarlát betű. A rendkívül komor hangvételű regény egy házasságtörés története, amelyben az erkölcs és az álszentség keveredik a bűntudat mardosásával és a bosszúvággyal. Hősnője Hester Prynne, akit hűtlenség vádjával elítélnek. Tüzes vassal megbélyegzik, és a vörös A betűt (adultery=házasságtörés) ruháin is hordania kell. Az új-angliai szélsőséges puritanizmus megnyilvánulásaként ez a büntetési forma valóban elterjedt volt a puritánok között. Hester azonban emelt fővel vállalja a megbélyegzést, és gyöngéd szeretettel neveli gyermekét. Hawthorne azokat a hőseit ábrázolja rokonszenvesnek, akik saját belső erkölcsi törvényeik irányítása alatt felül tudnak emelkedni a bigott kötöttségeken. Közéjük tartozik Hester Prynne is. A regény legizgalmasabb erkölcsi dilemmája, amely Hestert és szerelmét, a fiatal lelkész Artur Dimmesdale-t is foglalkoztatja, a bűn és az érzelmek felvállalásának kettőssége. A skarlát betű nem a képmutatást ajánlja a dilemma feloldásaként, hanem a természetes erkölcs belső parancsainak követését.

Kollekciók