Ajax-loader

Szabó Kálmán könyvei a rukkolán


Szabó Kálmán - Két ​világ
Kötetünk ​két könyvet, két jellemrajzot tartalmaz, benne két ellentétes világgal. Az első könyv Orbán Viktor politikai krédóját és alkotómunkáját taglalja, s abból az örömteli felismerésből született, hogy hazánknak ismét nagy formátumú, felelősen gondolkodó, emelkedett lelkületű vezetője van. Ezzel a könyvvel szerettük volna köszönteni őt 2002-es újraválasztása alkalmából... ___Helyette jött az egykori kommunista ügynök, Medgyessy Péter által vezetett kormány, majd színre lépett a volt KISZ-titkár, Gyurcsány Ferenc, a milliárdos ripacs, aki csalással és hazudozással 2004-ben majd 2006-ban is megkaparintotta a hatalmat, s az országot sintérteleppé változtatta. Őt második könyvünk mutatja be. Okulásul és a változtatás reményével adjuk olvasóink kezébe ezt a "Két világ"-ot. _A Szerző_

Szabó Kálmán - Az ​alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei / Kulturgeschichtliche Denkmäler der ungarischen Tiefebene
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Kálmán - "Hiszünk ​a szeretet és az összefogás erejében"
Orbán ​Viktor volt és leendő miniszterelnök pályáját kíséri végig a szerző, az 1989-es, Nagy Imre temetésén mondott beszédtől kezdve a 2003. február 6-án elhangzott országértékelő beszédig, bemutatva azt a politikai fejlődést, amely a polgári értékek tudatos vállalásáig vezette őt.

Kapitánffy István - Szabó Kálmán - Caruha Vangelió - A ​bizánci és az újgörög irodalom története
Évről ​évre növekszik a magyarra lefordított görög művek - verseskötetek, regények, elbeszélésgyűjtemények - száma, a görög irodalom legjobbjainak, Szeferisznek, Ritszosznak, Kazandzákisznak, a Magyarországon második otthonra találó Dimitriosz Hadzisznak a neve nem ismeretlen a magyar olvasók előtt. Itt az ideje tehát, hogy az alkotások után az alkotókkal és a görög irodalmi élettel is megismerkedjenek. A bizánci és az újgörög irodalom története ebben kíván a segítségükre lenni. A szerzőhármas hosszú évek óta együtt dolgozik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Görög Nyelvi és Irodalmi Tanszékén, tudományos munkásságukat tucatnyi filológiai igényű tanulmány, esszé tanúsítja, de egyszersmind avatott tolmácsolói a görög szépirodalom legjavának. Ez a „kettős kötődés" teszi íróportréikat elevenné, műelemzéseiket esztétikai élvezetté.

Csaba Miklós - Nagy Imre - Szabó Kálmán - Vancsura Zsolt - Számítógépek ​rendszertechnikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Kálmán - Mindennapi ​erkölcsünk
A ​szerző középiskolásoknak szánt erkölcstana a társadalomban feszülő legfontosabb erkölcsi összefüggéseket tárja fel. A könyv könnyen áttekinthető tanítási egységekre tagolt ismeretanyaga, hatalmas és változatos példatára, izgalmas feladatai és őszintén feltett - s őszinteségre sarkalló - kérdései, valamint a szerző világos és pontos nyelvhasználata révén kitűnően alkalmas pedagógiai feldolgozásra.

Szabó Kálmán - Anyanyelvünk: ​magyar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Kálmán - Feri
Szabó ​Kálmán pedagógus. A "Feri" című könyvében pedig bizonyítványt állít ki a balliberális koalíció, különösképpen Gyurcsány Ferenc és kormánya ténykedéseiről. Munkájában - pedagógushoz méltón - nem személyeskedni kíván, hanem bemutatni, magyarázni és éberségre inteni. Azt vallja, hogy Feri valójában a liberálbolsevizmus képviselője és megtestesítője, amit számtalan példával érzékletesen bizonyít Könyvében a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a "Gyurcsány-jelenségben" a legembertelenebb "izmusok" (leninizmus, sztálinizmus, bolsevizmus, internacionalizmus, neoliberalizmus stb.) elevenednek meg, amiből egyenesen következik a legnemesebb, legfontosabb értékek (Isten, haza, család), valójában az életértékek lerombolása. Szabó Kálmán munkája nem bunkó, nem vitairat, hanem vádirat és intelem. Arra int valamennyiünket, hogy felelősséggel tartozunk döntéseinkért.

Szabó Kálmán - A ​meztelenségtől a naturizmusig
Szabó ​Kálmán könyve a meztelenséget mint az ember természetes állapotát és létezésmódját mutatja be majdhogynem a bibliai kezdetektől napjainkig. A könyv egyben hiánypótló is ebben a témában, mivel ilyen átfogó, a naturizmus szinte minden területét érintő mű (az ókori sportversenyektől kezdve a különböző irodalmi és képzőművészeti irányzatokon, tisztálkodási és fürdőkultúrákon át, a mai értelemben vett családi és csoportos meztelen együttlétekig) magyar nyelven már évtizedek óta nem jelent meg. A hazaiakon kívül tartalmazza még jó néhány külföldi naturista szervezet és üdülőhely címét és elérhetőségét is. A kitűnően megírt könyvet a világ legismertebb képzőművészeti alkotásaiból válogatott fotók (tusrajzok, festmények, szobrok) teszik még élvezetesebbé.

Szabó Kálmán - Erkölcsi ​életünk
A ​szerzőnek a fiatal korosztály számára írt könyve az erkölcsi alapvetésekkel, az ember erkölcsi arculatának megformálásával foglalkozik. A könyv könnyen áttekinthető tanítási egységekre tagolt ismeretanyaga, hatalmas és változatos példatára, izgalmas feladatai és őszintén feltett -- s őszinteségre sarkalló -- kérdései, valamint a szerző világos és pontos nyelvhasználata révén kitűnően alkalmas pedagógiai feldolgozásra.

Szabó Kálmán - Játékos ​nyelvtan - játékos helyesírás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Kálmán - Mórtól ​a Kispesti Wekerletelepig
Wekerle ​Sándor háromszor volt a dualizmus korában miniszterelnök, nemcsak pénzügyi zsenije, hanem kompromisszumteremtő ereje is példamutató volt. Korának nemzeti liberális etalonja volt. A könyv ezt az életutat végig kísérve betekintést enged nemcsak a politikai, történelmi összefüggésekbe, hanem...

Szabó Kálmán - Hol ​van olyan iskola?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Kálmán - Helyesírási ​szöveggyűjtemény
Az ​általános iskola felső tagozata számára: általános és speciális szövegek gyűjteménye.

Kollekciók