Ajax-loader

Melania G. Mazzucco könyvei a rukkolán


Melania G. Mazzucco - Az ​építésznő
Plautilla ​kislány kora óta különös betegséggel küzd: a legváratlanabb helyzetekben álomba merül. Ez félénkké és visszahúzódóvá teszi. Napjai azzal telnek, hogy különc apja szeszélyeinek igyekszik megfelelni, aki matrackészítő létére fest, zenél, komédiákat és verseket is ír - a kritikusok kedvelt céltáblája, az udvar pedig tudomást sem vesz róla. Azt szeretné, ha legalább a lányából elismert művész válna, ezért festészetre kezdi tanítani. Azonban bármilyen keményen dolgozik is, Plautilla alacsony származású nőként nem juthat előre a barokk Róma művészvilágában, melyet Bernini és Pietro da Cortona ural. Furcsa barátja, a gátlástalan Elpidio Benedetti apát segítségével végül messzebbre jut, mint amiről apja valaha is álmodni mert: nőként a világon először megtervez és felépít egy villát Róma lankáin. A kor teljes társadalmát átfogó nagyregényben pápák és udvaroncok, művészek és műértők, mesteremberek és koldusok kavarognak Plautilla Bricci körül, akinek élete tele van lemondással és küzdelmekkel, ám nem nélkülözi a tikos élvezeteket és meglepő fordulatokat sem. Melania Mazzucco nem csupán egy eddig szinte teljes feledésbe merült, rendkívüli történelmi személyiség nagyívű portréját festi meg, de az Örök Városét is az ellentmondásoktól fűtött, egyszerre bigott és kicsapongó 17. században. "Erre a képzeletre van szükségünk, hogy hús-vér figurákká lehessenek azok, akiket egyszerűen azért nem illetett meg az ábrázolás joga, mert nők voltak." Corriere della Sera "Mindent megtettem, hogy határozott legyek, de ne erőszakos; udvarias, de ne gyenge. Már megtanultam, hogy a nőket a külsejük alapján ítélik meg. A ruha, a cipő, a frizura, a járás, minden kifogásolható, és minden számít. Talán a kis fátyol alatt túl frivol a toll a kalapomon, túl piros az arcom, túl erős az illatszer, amit használok. Férfiruhát kellett volna felvennem, ahogy Krisztina királynő szokta, csizmát húzni, vállig érő hajat hordani, és büszkélkedni ősz hajszálaimmal - egyszóval meg kellett volna tagadnom magam. De akkor is anomáliának számítottam volna."

Melania G. Mazzucco - Veled ​vagyok
Brigitte ​vöröskeresztes ápolónő és kórháztulajdonos - volt - Kongóban. Kezdetben a lakásán, ingyen gyógyított, később szerény díjszabással a klinikáin látta el a betegeit. Hívő katolikus, négy gyerek anyja. Egy kormányellenes tüntetés után az ő kórházába kerül hét sebesült ellenzéki. A tüntetést vérbe fojtják, és még aznap este beállít a klinikára egy ezredes egy üveg formalinnal, hogy Brigitte tegye el láb alól azt a hét rebellis személyt. Csekkfüzetet is hoz, merthogy nem kérik ingyen. Az asszony megtagadja a „kérést”. Megindul a bosszúhadjárat: éjszaka betörnek hozzá, elhurcolják, emberi és női mivoltában minden lehetséges módon megalázzák, és csak egy volt páciense révén menekül meg a haláltól. Kiszöktetik az országból, és a római repülőtéren kirakják az ismeretlenbe. Egy szolgálati útját járó jezsuita karolja fel és igazítja el a bevándorlásügyi hivatal útvesztőiben. Így kezdődik a második élete a nulláról pénz nélkül, olasz nyelvtudás nélkül, barátok nélkül, a családja nélkül, egy idegen földrészen. „A semmi ágán.” Nem szokványos menekültügy. Itt nem fiatal férfiakról van szó, akik szerencsét akarnak próbálni Európában, hanem egy megállapodott nőről, akinek eszében sem volt elhagyni a hazáját - az emberölés azonban nem fér össze a lelkiismeretével és a hippokratészi esküvel. Melania G. Mazzucco tapintatos figyelemmel, empátiával, tárgyszerűen írta meg ezt a megrendítő és elgondolkodtató történetet, amely 2013 januárjában egy tragikus fordulat után kezdődött, és nem tudni, milyen véget ér. Brigitte, aki a hazájában a gyógyításra tette fel az életét, a kongói politika beteg játszmájában csak veszthetett. Rómának mennyit ér egy számkivetett ember élete?

Melania G. Mazzucco - Il ​bacio della Medusa
A ​Torino, in una casa nobiliare di fine secolo, si installa Norma, costretta a sposarsi per la morte del padre, professore universitario. Il matrimonio non le dispiace, ma c'è un'ombra nella serenità della giovane: la noia torinese. Una sera la giovane fa venire un giramondo con la sua macchina cinematografica a proiettare vecchi spezzoni di pellicola. Insieme al giramondo c'è Medusa, una ragazzina selvaggia e malmessa. E' naturale che le vite, così diverse di Norma e Medusa, siano destinate a incontrarsi, attratte da una calamità di fascino e di sensualità. L'autrice descrive le vicende di Norma, cui la vita destina delusione e sofferenze, fino al ritrovamento di Medusa e allo scandalo che ne nascerà.

Melania G. Mazzucco - Egy ​tökéletes nap
A ​magyarul is olvasható olasz világsiker, a Vita szerzője, az alig negyvenéves Melania Mazzucco, ezúttal nem egy évszázad, hanem egyetlen nap történetét meséli el. Huszonnégy óráét, éjféltől éjfélig. A színhely: Róma. Összefüggő és össze nem függő, mégis egymás felé tartó történetek futnak össze, robbannak egymásba, érnek közös véget ezen az egyetlen napon. Egy kislányé, akinek ma van a születésnapja, apjáé, az ismert politikusé, aki rossz helyen rossz kortesbeszédet mond, első házasságából született, lázadó fiáé, aki ma robbant bombát egy McDonald’s-büfében, a fiatal feleségéé, aki titokban lakást keres, a betegesen agresszív testőrjéé, akit elhagyott a felesége, utóbbié, akit ezen a napon rúgnak ki az állásából, és aki – miközben a nagylánya köldökpiercinget csináltat magának, kancsal és dadogós kisfia pedig a politikuséknál születésnapozik – egy gyenge pillanatában óvatlanul beül gyilkosan féltékeny elvált férje mellé a kocsiba, a nagylány jobb sorsra érdemes irodalomtanáráé, aki… A "kórusregény"-technikát Mazzucco tudatosan és bravúrosan alkalmazza. A pisztolylövések már a bevezetőben eldördültek. Hogy ki kire lő, egyre sejthetőbb, az izgalom fokozódik. Hogy végül is mitől válik egy történetté ez az egész, az a huszonégy órás flash back legeslegvégén derül csak ki.

Melania G. Mazzucco - Lear ​király
„Lear ​király elvörösödött, aztán elsápadt, majd ismét pipacsvörös lett. Túl hosszú ideje volt már király. A sok hízelgés és hazugság elhomályosították az éleslátását. Soha senki nem mert neki igazat mondani.” Alessandro Baricco Meséld újra!-sorozata újraértelmezi a klasszikusokat, amelyeket neves kortárs írók mesélnek kamaszoknak.

Melania G. Mazzucco - Vita ​(olasz)
New ​York, 1903. Nella città delle occasioni, in cui sbarcano dodicimila stranieri al giorno, in cui gli italiani sono aborriti come alieni superstiziosi e criminali, approdano da un minuscolo paese sul Garigliano, in provincia di Caserta, due ragazzini di dodici e nove anni: Diamante e Vita. Lui è taciturno, orgoglioso e temerario; lei istintiva, gelosa e dotata della misteriosa capacità di spostare gli oggetti. In una caotica pensione di Prince Street, nel ghetto italiano di Downtown li aspettano il padre di lei con la sua nuova compagna, Rocco, Geremia e Coca-Cola, tre ragazzini che si sono giurati eterna amicizia e, soprattutto, l'America.

Melania G. Mazzucco - Un ​giorno perfetto
Dopo ​aver prediletto storie ambientate nel passato, Melania Mazzucco sceglie la Roma di oggi come scena per il suo romanzo. Il giorno perfetto - come nel titolo di una canzone di Lou Reed - è quello in cui Camilla compie sette anni, Zero fa esplodere la prima bomba in un McDonald's, Emma perde il lavoro, Kevin le mutande, Elio recita il discorso sbagliato al suo comizio elettorale, Valentina fa un piercing all'ombelico, Maja trova la casa dei suoi sogni, Sasha festeggia l'anniversario dei dieci anni con l'amante, Antonio vede la moglie per l'ultima volta e qualcuno carica con 7 colpi + 1 la sua pistola. Mentre le loro strade si incrociano sul grande palcoscenico di una Roma frenetica e sorprendente, e la tensione si accumula, le loro vite sembrano destinate a esplodere in mille pezzi. Romanzo corale, affresco sociale, foto di gruppo di una nazione, questa cronaca di un giorno apparentemente qualunque in una grande città di oggi è un'immersione totale nella realtà che ci circonda. Una storia d'amore e disincanto, di scuola e di lavoro, una notizia da prima pagina e uno straziante caso di nera. Ma soprattutto, l'anatomia di una famiglia: ragazze e bambini, uomini e donne, madri e padri, figli e figlie, scene da un matrimonio in cui ciascuno, nel bene e nel male, può riconoscersi.

Melania G. Mazzucco - Vita
A ​fiatal olasz írónő nemzetközi sikerű regénye, ez a hatalmas, lírai-epikus "saga", a XX. századi olasz család- és történelmi regény hagyományát követő művek legjobbjainak sorába illeszkedik. Vita - az egyik főszereplő neve, azé a kislányé, aki 1903-ban, kilencévesen Dél-Olaszországból sok ezer társához hasonlóan emigránsként New Yorkba érkezik - olaszul egyszerre tulajdonnév és köznév, egyszerűen annyit jelent: élet. Jelképes a másik főhős neve is, a kisfiúé, aki egyedüli ismerősként megosztotta Vitával az óceánjáró gyomrában, harmadosztályon megtett tizenkét napos utazást. Az ő neve Diamante, vagyis gyémánt: számtalan megpróbáltatását valóban csak gyémántkeménységű jellemének köszönhetően sikerül túlélnie. A XIX. század közepétől nagyjából egy évszázadon át Amerika olaszok milliói számára az ígéret földjét jelentette. Az olasz emigránsok sorsáról mégis viszonylag kevés olasz nyelvű szépirodalmi alkotás született. Melania Mazzucco ráadásul a saját családja történetét kutathatta, amikor a nemzedékről nemzedékre szálló családi legendárium igazságtartalmának a nyomába eredt. A pikareszk elemeket sem nélkülöző elbeszélés három idősíkon zajlik. Az egyik a XX. század első két évtizede, amikor Vita és Diamante megkezdi küzdelmes amerikai életét, melynek sokszor egyedüli célja a puszta életben maradás. A másik idősík a közelmúlt, mely a második világháborúval, az amerikaiak 1944-es olaszországi partraszállásával kezdődik. Ennek a történetszeletnek a hőse Dy, egy másik Diamante, aki az amerikai hadsereg mérnök-tisztjeként részt vesz Tufónak, vagyis annak a falunak a felszabadításában, amelyből a szülei és a nagyszülei elszármaztak. A harmadik szint pedig nem más, mint a regény regénye, mely a könyv születésének, a szereplők személyének és a köréjük szövődött történeteknek ered a nyomába.

Kollekciók