Ajax-loader

Göre Gábor könyvei a rukkolán


Göre Gábor - Göre ​Gábor Bíró úr könyve
Mindönféle ​levelei, kalandozásai és tapasztalattyai az Katufrék sógorral, mög az Dubrints sógorral. Az én nótám is benne van ebbe a könyvbe.

Göre Gábor - Göre ​Martsa lakodalma
Gárdonyi ​Géza figyelemreméltó régies nyelvezetével, egyszerű parasztemberek stílusával mondja el Göre Gábor bíró úr szemszögéből Göre Martsa lakodalmát, de elmeséli a nagy szöröntsérül históriát és egyéb kedves történeteket is.

A_k%c3%a1tsa
elérhető
3

Göre Gábor - Kátsa
Részlet ​a könyvből: "Kátsa élete, ahogyan ű a maga szályával elhazudozta, hejjel közzel pedig közibe irtam hogy a szavába möigazitottam, mert a tzigány még a zimádkozásba se mond mindig igazat."

Göre Gábor - Bojgás ​az világba, mög más mindenféle
BOJGÁS ​AZ VILÁGBA MÖG MÁS MINDÖNFÉLE VAGYIS E ZA NYOTZADIK KÖNYVEM, DE ÚGY IS VAGYOK ÉN MÁN EVVEL MINT AKINEK A NYÓTZADIK GYERMÖKE SZÜLETIK, HOGY ASZONDI EZ LÖGYÖN A ZUTÓSÓ IRTAM ÉN MAGAM AZ SALYÁT KEZEMMEL GÖRE GÁBOR BIRÓ ÚR EBBÜL A KÖNYVBÜL EZ MÁN A NYÓTZADIK ERESZTÉS MER MÖ- GEN ELFOGYOTT NYOMTATTÁK EBBE A ZESZTENDŐBE DANTE ÚR KÖNYVESPÓTZÁRUL KAPKODHATÓ MÖG MINDÖN KÖNYVES BÓTBUL

Göre Gábor - A ​Pesti úr
"...Tsütörtökön ​röggel levelet kaptam a pesti úrtól, még pedig deróton kütte, oszt azt íri, hogy aszondi Göre biró várjon ma ebédre. Hát mondok a zannyuknak ma uras ebédöt főzz kóbászos bablevest, mög túrus tsuszát, közbe mög petsönyét, hagy lakjék jól..." (részlet)

Göre Gábor - Durbints ​sógor
VAGY ​MÁS SZÓVAL EZ A KÖNYV LEG FŐKÉPPEN DURBINTS SÓGORRAL FOGLALATOSKODIK, BENNE VAN A SÓGOR TZETHALÁLA IS MÖG MÁS EFFÉLE KÖSERVES TÖRTÉNETÖK IRTAM ÉN MAGAM AZ SALYÁT KEZEMMEL GÖRE GÁBOR BIRÓ ÚR EBBÜL A KÖNYVBÜL EZ MÁN A KILENTZEDIK ERESZTÉS MER MÖ GEN ELFOGYOTT NYOMTATTÁK EBBE A ZESZTENDŐBE DANTE ÚR KÖNYVESPÓTZÁRUL KAPKODHATÓ MÖG MINDÖN KÖNYVES BÓTBUL

Göre Gábor - No ​még öggyet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Göre Gábor - Göre Gábor (Gárdonyi Géza) - Göre Gábor Bíró úr könyvei - Kátsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Göre Gábor - Vakarts
Lyó ​egésségöt és hasolló lyókat kivánok továbbá hogy az vörös világ ránk követközött, mondok az bírói tekintély megmaradása erányában fölruccanok az budapesti szék és fővárosba mögtapasztajjuk milyen a nagy háboru után már hát a főváros, no mög a zanyukom igön óhajtotta látni az Kun Bélát...

Göre Gábor - Veszödelmek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Göre Gábor - Tapasztalatok
Előre ​eresztött beszéd Hogy ím az első könyvemet úgy széjjel kapdosták, mintha nádmézzel készült vóna, noha egyűgyű dógok is tanálkoztak benne, mégis tisztösségöt szörzött néköm. Mondok a zokosabb dógokrúl is összve eszkábálok valami könyvet, a kibűl tanulhat az magyar, mert sok tsudálatos és álmélkodásra méltó tapasztalatot szöröztem én az nagy nemzeti kiállitáson és én nem Bolond Istókként kukkantottam mög az kiállitást, hanem tövirül högyire, ahogyan biró urnak illik és akárhányszor élet veszödelömbe is forogtam, mert etzör a kötélen is föleresztöttek, etzör az pokolba is lyártam, amit sohse hittem vóna, hogy eleventen mög fordulhatok benne ámbátor 50-ven krajtzáromba került mög az tzigányér is füzettem. Én bizony végig ünnepöltem a zegész nemzeti ünnepöt, noha fél esztendejig tartott, és láttam a kirájt is, kirájnét is és sok nagyméltóságu urakat mög az haza koszorus költőjét Jókai Mórt, noha épp akkor nem vót rajta, mög mindönkit, Pósa Lajost is és vótam az rátz feredőbe is, hogy a zisten süjjessze el, mert ellopták benne az gatyámat. Mejhöz hasolló lyókat kivánok. Göre Gábor biró úr.

Kollekciók