Ajax-loader

Medgyes Péter könyvei a rukkolán


Donn Byrne - Melanie Ellis - Caroline Laidlaw - Medgyes Péter - Criss ​Cross Upper-Intermediate Practice Book
Az ​azonos című kurzuskönyvhöz tartozó munkafüzet angol nyelvtanulók számára.

Medgyes Péter - Varga Koritár Pál - Diplomaták ​mesélik 2.
A ​diplomata fő fegyvere a szelíd szó, mellyel igyekszik meggyőzni partnerét az igazáról. Teszi ezt abban a hitben, hogy a nagyobb bajt leginkább kompromisszumokkal lehet megelőzni, elhárítani. A kívülállók e zárt világból keveset látnak, a diplomatákat rejtélyes figuráknak képzelik. Ez a "sztorizós" kötet fellebbenti a fátylat: a benne szereplő harcedzett diplomaták túláradó lelkesedéssel mesélnek önmagukról, kalandos életükről, a világ közeli és távoli pontjairól, idegen kultúrákról. Valamennyi anekdotát a szakma iránti elhivatottság érzése és a derű hatja át.

Medgyes Péter - Ribiánszky Alexandra - Trixy Pixie
Jelen kiadványunk a Trixy Pixie-sorozat szövegkönyvét tartalmazza. Ez a szövegkönyv a LIFT OFF című rádiósorozat hanganyagát követi változatlan formában. Az egyenként max. 15 perc időtartamú leckék elsősorban a hallás utáni megértési készség fejlesztését szolgálják. Célszerű először egyben, s csak utáni részekre darabolva meghallgatni egy-egy leckét. Javasoljuk, hogy a gyerekeknek ne kelljen minden egyes szót megérteniük, hanem próbálják a hallott szöveg lényegi mozzanatait megragadni. A hanganyag önállóan is felhasználható, de a Munkafüzettel és Tanári kézikönyvvel kiegészítve teljes kurzust kap kezébe a tanár és gyerek.

Medgyes Péter - Angol nyelvkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Medgyes Péter - Milyen ​a jó előadó?
Sajnálatos ​tény, hogy kevés a jó előadó. Így volt ez régen, és így van ma is. Ugyan ki ne ült volna végig zsibbasztóan unalmas iskolai vagy egyetemi előadást, ne bóbiskolt volna el egy-egy konferencián? Én azonban inkább az ellenpéldákból indulok ki: a sikeres előadók műhelytitkaiba kalauzolom el az olvasót, akik magvas gondolataikat képesek közérthető és szórakoztató formában közvetíteni. Ez persze magyarul sem megy egykönnyen, ha pedig idegen nyelven kell előadni, pláne nem. Ám meggyőződésem, hogy jó előadó bárkiből lehet. Hogy hogyan? Receptekkel ugyan nem tudok szolgálni, de hasznos ötletekkel igen. Medgyes Péter

Medgyes Péter - Varga Koritár Pál - Diplomaták ​mesélik
Noha ​tudnivaló, hogy a diplomaták felelősségteljes munkát végeznek, rejtélyes figuráknak tartják őket. Mert ugyan mi végre töltik pályafutásuk jó részét külföldön ahelyett, hogy itthon szorgoskodnának? Egyáltalán, mit csinálnak odakinn? Hogy mit? Nos, afféle szürke eminenciásként, fehér asztal mellett hazájuk érdekeit képviselik, szép szóval igyekeznek elhárítani a bajt, szelíd, de öntudatos harcosként, gyakran súlyos nemzetközi konfliktusok sodrásában is teszik a dolgukat. Ez a kötet a mindennapjaikba nyújt bepillantást. A szerzők valamennyien tapasztalt diplomaták, akik derűsen, olykor görbe tükörbe nézve anekdotáznak kalandos életükről.

Christopher Ryan - Melanie Ellis - Caroline Laidlaw - Medgyes Péter - Criss ​Cross Beginner Student's Book
A ​Criss Cross egy négyszintes (beginner, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate) nyelvkönyvsorozat középiskolásoknak kezdő szinttől az emelt szintű érettségiig. Segítségével az angol középfokú nyelvvizsgára is felkészülhetnek a tanulók. A sorozat részei: kurzuskönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv és hangkazetta. Jelen kötet a kezdő szintű (beginner) kurzuskönyv.

Budai László - Medgyes Péter - Segédkönyv ​az angol nyelv tanításához a gimnáziumban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Medgyes Péter - Helen Thomas - Osztály, ​vigyázz!
Magyarországon ​a tanítási órák hagyományosan így kezdődnek: Tanár: Hetes, jelentést kérek! Hetes: Osztály, vigyázz! Tanár úr, tisztelettel jelentem, hogy az osztály létszáma 30, nem hiányzik senki. Tanár: Köszönöm, üljetek le! Hogyan hangzik ugyanez angolul? Sehogy, mert az angol iskolarendszerben nem ismerik a jelentés fogalmát. Mégis, mitévők legyünk a hazai körülmények között? Ne jelentsünk? Vagy például dolgozatírás előtt hogyan mondjuk azt, hogy: "Üljetek szét!" Vagy máskor: "Keríts gyorsan egy krétát!" Vagy: "Még nem fejeztem be!" A 60-as évektől kezdve általánossá vált az angol nyelvű óravezetés. Ennek az örvendetes folyamatnak sajnos megvannak a hátulütői. Tapasztalataink szerint ugyanis angoltanáraink nyelvtudása - fonák módon - éppen a legmindennapibb helyzetekben botladozik. Elbizonytalanodnak, ha óravezetési feladatokra kerül a sor, vagy ami még rosszabb, magabiztos következetességgel ontják magukból az "angoltalan angol" közléseket.

Medgyes Péter - Angol ​nyelv 3. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Medgyes Péter - Angol ​nyelvkönyv I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Medgyes Péter - Tanári ​kézikönyv a Linda and the Greenies című nyelvkönyvhöz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Medgyes Péter - Medgyes Réka - Jokes ​in English and Hungarian
A ​sorozat új darabja ismert és kevésbé ismert angol és magyar viccek gyűjteménye. Az angol szöveg alatt szereplő szómagyarázatok és a szemközti oldalon közölt magyar fordítás a nyelvtanulók számára lehetővé teszi a szöveg szótározás nélküli, folyamatos olvasását.A szómagyarázatokat, az egyes fordítási megoldásokat elemző kommentárokat, az angol és a magyar szövegben kiemelt, egymásra utaló kifejezéseket a nyelvtanulók sokféleképpen hasznosíthatják: a könyv fejleszti a szókincset, javítja a szövegértési készséget és segítséget nyújt a fordítási problémák megoldásához.

Medgyes Péter - Major Éva - A ​nyelvtanár
Aktualizált, ​új kiadásban jelenik meg ismét a szerzőpáros már-már rendhagyónak számító módszertani könyve. Napjainkban, a száraz nyelven fogalmazott, adatokat közlő szakkönyvek korában üdítően hat a dialógus, amelyet Medgyes Péter fejtegetései formájának választott. A huszonegy fejezeten át folytatott beszélgetés során a szerző élvezetes stílusban, de a jó tanárra jellemző alapossággal és következetességgel tárgyalja a nyelvtanítás minden fontos kérdéskörét, amelyek mint címszavak kiemelve is megjelennek a szövegben. a részletes index segítségével az egyes témák könnyen visszakereshetők, a mű tehát kézikönyvként is használható. Major Évának az egyes fejezetekhez fűzött jegyzetei elméleti összefoglalót nyújtanak az adott témakörről, utalnak a különböző irányzatokra, felsorolja a legfontosabb angol, német francia, olasz és orosz szakirodalmat, valamint kérdéseket és feladatokat adnak, amelyek megoldása a könyv végén található. A kétféle megközelítés teszi a könyvet jól használható tankönyvvé és tudományosság igényét kielégítő szakmunkára. Medgyes Péter az alkalmazott nyelvészet professzora az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, számos nyelvészeti munka, könyv, tanulmány, nyelvkönyv, köztük az English Speaking Union nagydíját elnyerő _The Non-Native Teacher_ című módszertani könyv szerzője. Major Éva, a kommentárok szerzője és a jegyzetek összeállítója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol Tanárképző Központjának vezetője, tapasztalt nyelvtanár és módszertani szakember.

Magyarics Péter - Medgyes Péter - Érettségi, ​felvételi tanulmányi verseny tesztek - Angol
Válogatás ​a tanulmányi versenyeken, az érettségi és felvételi írásbeli vizsgákon leggyakrabban használt, legújabb teszttípusok kérdéseiből magyar nyelvű magyarázatokkal és útmutatókkal, valamint a megoldási kulcsokkal kiegészítve. Medgyes Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol Tanárképző Központjának vezetője, számos nagysikerű angol nyelvkönyv szerzője. Magyarics Péter évtizedes gimnáziumi és egyetemi oktatói tapasztalattal rendelkező nyelvtanár, a fenti egyetemi intézetben módszertant és alkalmazott nyelvészetet tanít.

Medgyes Péter - Mi ​ebben a vicc?
Ez ​az „illetlen” könyv merőben más, mint a szokványos nyelvkönyvek: gúnyolódó, csúfondáros, bárdolatlan és malac. Mégis nagyszerű segédeszköz lehet az angol nyelvtanulás folyamatában, mert a viccek és a viccek fordításai a mai, hétköznapi nyelvhasználat fontos jellegzetességeinek tömegét vésik be a nyelvtanulók memóriájába, miközben nevettetik, és tanulásra serkentik olvasójukat. Hiszen a jó vicc, többek között, éppen arra való, hogy újra és újra elmondjuk másoknak is.

Donn Byrne - Melanie Ellis - Caroline Laidlaw - Medgyes Péter - Criss ​Cross Upper-Intermediate Student's Book
Angoltanfolyam ​középiskolák számára. E kötet a teljesen kezdő szintről indult diákok 4., egyben befejező könyve. Erős középfok, 20 lecke, szóbeli és írásbeli fejlesztés egyben. Színes fotók és rajzok illusztrálják.

Medgyes Péter - Linda ​and the Greenies
Két ​részből álló, a 8-10 éves korosztálynak szóló nagysikerű angol nyelvkönyv Sajdik Ferenc szellemes illusztrációival, melyhez hanganyag is kapható. Az új, átdolgozott kiadás, a korábbi kiadásokhoz hasonlóan, kiválóan alkalmas arra, hogy kezdő gyerekcsoportokkal megszerettesse az angol nyelvet és magát a nyelvtanulást is.Medgyes Péter egyetemi tanár, országos hírű nyelvpedagógus, számos sikeres és jól ismert angol nyelvkönyv szerzője.

Medgyes Péter - Világgá ​mentem
Sokat ​tűnődöm azon, vajon miféle belső kényszer hatására utazom annyit. Lehet, hogy így kompenzálom magam amiatt, hogy tizenkilenc éves koromig nem léphettem át a magyar határt? Valahányszor a kisbőröndömet pakolom, ma is elfog a harctéri idegesség: "Jaj, mi lesz velem? Túlélem?" Ám mihelyt bepréselem magam a repülőgép szűk ülésébe, beleborzongok a boldogító tudatba, hogy hazaérve újabb gombostűt bökhetek a fali térképembe: "Lám, ide is eljutottam!"

Medgyes Péter - The ​non-native teacher
Teaching ​Today Series Editor: Susan Holden This methodology series combines soung theory with best practice. It provides teachers and teacher trainers with a stimulating range of titles designed to reflect the developing place of English as an international language within the global changes at the beginning of the third millenium. The non-native teacher This is a revised edition of the title first published in 1994, which has become a classic. the original edition won First Prize for Methodology Books in the English Speaking Uniuon's Duke of Edinburgh English Language Book Competition in 1995. This new edition adds an account of current classroom research to its discussion of the position of the non-native speaker of English in the dual roles of teacher and teacher-learner. Differences in teaching attitudes between native speaker teachers of English (NESTS) and non-native speaker teachers (non-NESTS) are examined, leading to a realistic assessment of their respective problems, strengths and weaknesses. The aim of the discussion is to help the non-NESTS to become better teachers. The author, who learned English in his own country from other non-NESTS, brings a deep personal knowledge, strong convictions and a sympathetic awareness of the problems facing language teachers of all kinds to the debate. Péter Medgyes is Director of the Centre for English Teacher Training (CETT) in Budapest.

Donn Byrne - Melanie Ellis - Caroline Laidlaw - Medgyes Péter - Criss ​Cross Pre-Intermediate Student's Book
A ​Criss Cross egy négyszintes (beginner, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate) nyelvkönyvsorozat középiskolásoknak kezdő szinttől az emelt szintű érettségiig. Segítségével az angol középfokú nyelvvizsgára is felkészülhetnek a tanulók. A sorozat részei: kurzuskönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv és hangkazetta. Jelen kötet a középhaladó szintű (pre-intermediate) kurzuskönyv.

Kollekciók