Ajax-loader

Harry Thürk könyvei a rukkolán


Covers_135093
elérhető
2

Harry Thürk - Singapore
„Singapore ​ Nagy-Britannia bevehetetlennek tartott távol-keleti erődje volt: az Indiai-óceán és a Dél-kínai-tenger találkozásánál kulcspozíciót foglalt el. Az 1940-ben megindult japán fasiszta áradatnak azonban végül is nem tudott ellenállni: 1942 februárjában Singapore angol védői megadták magukat.” Harry Thürk nálunk is ismert író, több kalandregénye megjelent már magyarul. A történelem területén tett e kirándulása igen sikeres. A valóban lezajlott harcokat, az azokat megelőző társadalmi-politikai törekvésekkel és a különböző társadalmi csoportokat mozgató indítékokkal együtt pontosan és híven ábrázolja. Ugyanakkor mindent mint regényíró lát és láttat: a délkelet-ázsiai világot, a dzsungeleket és az ott élő vagy odakerült embereket, életüket, harcukat és halálukat.

Harry Thürk - Shangri-La ​tigrise
A ​Thaiföldi Televízió egyik adásában véletlenül egy "vietnami" híranyagok közölnek, amelyben a laoszi Lao Yon felismeri apját. A szeme láttára gyilkolják meg. A fiatalember bosszút esküszik, s elindul, hogy felkutassa apja gyilkosát. Szándékát régi barátja, a Patet Lao egyik tisztje is támogatja, ő teremti meg a lehetőséget, hogy Lao Yon álnéven férkőzzék az amerikaiak titkos táborába, a mesés "békességben" meglapuló Shangri-Lába, ahol a hírhedt "zöldsapkások" között végre szembenézhet Shute ezredessel, Shangri-La tigrisével...

Harry Thürk - Singapore ​(német)
7. ​Dezember 1941. Japanische Konvois nehmen Südkurs - auf die malaiische Küste. Kein Befehl für Gegenmaßnahmen erfolgt. Die Zeit, dem Aggressor mit den vorhandenen Kräften zuvorzukommen, verstreicht ungenutzt. Japanische Kriegsschiffe beschießen die Küstenbefestigungen bei Kota Bharu. Japanische Bomber greifen die Flugplätze in den Nordprovinzen an. Tausende von Landungsbooten werfen Wellen japanischer Soldaten an Land. Über Thailand und Indochina tasten sich japanische Truppen auf dem Landweg an die malaiische Grenze heran. Ziel ist die stärkste Bastion Großbritanniens in diesem Gebiet: Singapore. Ihr Besitz entscheidet über alle weiteren Operationen der Japaner in Niederländisch-Indien, in Burma und in Indien. Der Weg nach Singapore aber führt durch Malaya, eine der reichsten Kolonien Großbritanniens. Und was tut die britische Führung angesichts der drohenden Gefahr? Warum wird Singapore nicht von der Landseite her befestigt? Warum gibt man der einheimischen Bevölkerung keine Waffen, damit sie ihr Land verteidigen kann? Das Buch beantwortet diese und andere Fragen, die seit dem Fall der Festung Singapore die Öffentlichkeit bewegt haben.

Harry Thürk - Pearl ​Harbor
- ​Mister Kita, volna olyan kedves megerőltetni egy kissé a tisztelt füleit! Hallja a robbantásokat Pearl Harbor környékéről? És nem észlel véletlenül repülőgépzajt a levegőben? Kita konzul, ez az alacsony, kerekded, fémkeretes szemüveget viselő ember, fürkészve tekintett a riporterre. - Kicsoda ön? - Lawrence Nakatsuka vagyok, a Star Bulletin riportere. Hallja ezt a dörejt, vagy sem? - Természetesen hallom - válaszolta Kita méltatlankodva. - Nagyszerű! - Nakatsuka elvigyorodott és feljegyzett valamit. - Akkor azt is megmondhatná nekem, hogy mi végre támadták meg vasárnap reggel az ön országának felségjelét viselő gépek Pearl Harbort? Kita vállat vont. - Nincs megjegyeznivalóm. - Ez a válasz nem elégít ki engem - vetette ellen Nakatsuka. - Vagy csakugyan azt akarja velem elhitetni, hogy egyáltalán nem volt tudomása arról, hogy Japán háborút indít ellenünk? Kita konzul a következő tömör felvilágosítást adta: - Konzuli minőségemben semmit sem tudok az USA-val való kapcsolatok háborús kiéleződéséről. - Mi az Ön véleménye abban az esetben, ha Japán valóban megtámadta az Egyesült Államokat? - hangzott azonnal Nakatsuka újabb kérdése. A konzul szenvtelenül ismételte: - Nincs semmilyen indítékom arra, hogy hitelt adjak a támadás hírének.

Harry Thürk - A ​dzsungel előtt meghal a szél
Malájföld ​színes világa elevenedik meg az olvasó előtt a regény lapjain. Ragyogó luxushotelek és egyszerű bambuszkunyhók, nyüzsgő bazárok, tarka teaházak és virágzó fák közt álló villák hátterén pereg az izgalmas cselekmény. Míg a pálmafák alatt elkényeztetett fehér asszonyok és gazdag üzletemberek hűsölnek, a dzsungelben fegyverek ropognak. Donald Foster, az angol orvos, aki gyógyítani jött Maláj földre, maga is válaszút elé kerül. Az érdekfeszítő történet keretében az író feleletet ad arra a kérdésre, hogy támadhat-e igazi szerelem angol férfi és maláj nő között.

Harry Thürk - A ​hét hold völgye
A ​történetet, amely e regény alapjául szolgált, J. S.-nek köszönhetem. Remélem, megbocsátja, hogy egyes részleteket elhagytam, egyet-mást meg hozzáköltöttem. Különösen feleségemnek, M. S.-nek tartozom hálával segítőkészségéért, amellyel jelentősen megkönnyítette munkámat.

Harry Thürk - A ​pokolbeli légió
Ez ​a könyv. Harry Thürk egyik legmegrázóbb regénye. különös hadszíntérre vezeti el az olvasót, A második világháború már a vége felé közeledik, a front Németország fele tolódik, a hitleri hadsereg azonban még mindig elkeseredett harcokat folytat. A határ menti kis településen különös csoport állomásozik. Aki látja. ejtőernyősöknek vélne őket. A katonák feladata azonban nem az hogy amikor földet érnek, harcba szálljanak - ellenkezőleg: titokban tevékenykednek. orvul döfik Ie a gyanútlan őrszemet, álcázva robbantják fel a lőszerraktárakat, a megrakott teherautókat aknára futtatják. Mindig bizonyos meghatározott feladatot hajtanak végre. azután dolguk végeztével repülőgép szállítja haza őket a határ menti faluba. a biztonságos hátországba. , De a diverzánscsoport is emberekből áll. És ezekben a mindenre elszánt, végtelenül ügyes, jól képzett katonákban is felmerül egyszer a "hogyan tovább?" kérdése. Az ő szemükről is lehull egyszer a hályog. De van-e. lehet-e megbocsátás a gyilkosoknak? Különössé és bonyolulttá teszi a helyzetet, hogy a csoport egyik tagja. méghozzá a legfiatalabb katona, Bindig, aki egész családját elvesztette egy bombatámadás alkalmával, beleszeret egy falusi özvegyasszonyba, aki házában egy sebesült szovjet tisztet rejteget. Bindig felfedi a titkot. de nem adja fel az orosz tisztet, mert fel, hogy szerelmének baja esik. Később azonban. amikor fordul a hadiszerencse, maga kerül hasonló helyzetbe, mert midőn sebesülten az asszony házáig vánszorog, az elrejti öt, a falut pedig időközben elfoglalják a szovjet csapatok. A mindvégig feszült. izgalmas cselekményű regényben Harry Thürk, a kiváló német írói á világháború egy eddig kevéssé ismert területére vezeti el az olvasót.

Kollekciók