Ajax-loader

Harmat Endre könyvei a rukkolán


Harmat Endre - Hello, ​New York
Napi ​tíz-tizenkét órán át róttam jegyzetfüzettel a kezemben New York megunhatatlan utcáit. Ültem volán mellett hatsávos országutakon, láttam az arlingtoni örökmécses imbolygó lángját Kennedy sírján. Hallgattam im-automatát Coney Islanden, az amerikai metropolis óriási Vidám Parkjában, megcsapott a West Side Story izzó levegője egy portorikói teenager szegényes otthonában és a nézőtéren egyedül ülve, délelőtti próbán láttam vezényelni Leonard Bernsteint, a West Side Story zeneszerzőjét a New Yorki-i Filharmonikusok új, modern palotájában. Ettem lázadó gyomorral a jellegzetes amerikai reggelit, a cerealt, hallgattam parázs vitát a New York-i Emlékben Albert formájáról és az MTK összeállításáról, sétáltam "Kis Németországban", "Kis Itáliában", és megcsodáltam a kínai negyed pagoda alakú telefonfülkéit. Megpróbáltam közelről megérteni a Kérdések Kérdését, a négerproblémát. Leszálltam a Fekete Pokolba, és riadtan figyeltem, hogyan zihál körülöttem a világnak emberekkel és problémákkal egyik legjobban telezsúfolt gettója. A karzatról hosszasan elnéztem a Tőzsde nyüzsgését, és gyönyörködve sodortattam magam a Greenwich Village vidám áradatával. Nincsenek illuzióim: tudom, hogy a hatalmas országnak csak töredékét ismertem meg, de azért - úgy érzem - így is kitárult előttem ennek az idegen világnak a nagysága és bonyolultsága. Meggyőződtem róla, hogy Lincoln és Lynch bíró, Roosevelt és Goldwater földje ugyanaz az ország. Megismertem népének hétköznapjait és ünnepeit, bámulva álltam teremtő lendülete előtt, és megértettem vezetőinek mérhetetlen felelősségét azért, hogy ez az energia sose építhessen utat a pusztulás és a pusztítás szakadéka felé.

Harmat Endre - Bukott ​diktátorok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harmat Endre - Hóhérok ​hegedűvel
A ​könyvnek két főszereplője van. Eredetileg mindketten tengerészek voltak, később (bár más-más szervezetnél) mindketten a náci Németország titkosszolgálati munkáját irányították, néha a másik kárára rivalizálva is egymással, annak ellenére, hogy gyakran kezdték a reggelt közös lovaglással, és sokszor rendeztek családi zeneesteket. Mindkettejüket kivégezték, a fiatalabbat cseh ellenállók, az idősebbet Hitler utasítására saját honfitársai. Egyiküket Reinhard Heydrichnek, a másikat Wilhelm Canarisnak hívták.

Harmat Endre - Brazíliai ​barangolások
- ​Szegény kis Niagarám! - kiáltott fel a brazíliai Iguasú-vízesés-nél „Amerika örökös First Lady"-je, Alice Longworth asszony, Theodore Roosevelt elnök leánya. Igen, ez az ország, amely minden esztendőben többet szerepel a világlapok hasábjain, már méreteivel is lenyűgözi az érdeklődőt: kényelmesen beleférne egész Európa, a Szovjetunión kívül. - Isten brazíliai - kiáltott fel Coimbrai Henrik barát, az első portugál expedíció káplánja, amikor szétnézett ezen a földön, amelynek térbeli távlatainál talán csak időbeli perspektívái nagyobbak. Csaknem fél évezreddel a Coimbrai után Stefan Zweig még mindig a jövő országának nevezte Brazíliát, és ma még Sao Paulo Manhattanre emlékeztető felhőkarcolói között is az volt az érzésem: mindez csak a kezdet kezdete.

Harmat Endre - Portugál ​partokon
Harmat ​Endre neve nem ismeretlen a Világjárók sorozat olvasói előtt. "Hello, New York!" című kötete az elmúlt évben megérdemelt sikert aratott. Újabb könyve Európa nyugati végeire, Portugáliába kalauzolja el az olvasót: Lisszabonból, az ország szívéből elindulva a szerző északra és délre bejárja egész Portugáliát; az egyes vidékeket, városokat, műemlékeket szemlélve felidézi a földnek és népének történetét. Megelevenedik előttünk az ókori Luzitánia, a római provincia, a mór lakifátus és a függetlenségét kiharcoló Portugália élete, a felfedezések és gyarmatosítások ideje, Portugália aranykora, a Világbirodalom hanyatlása és a mai élet - fény- és árnyoldalaival. Portugália gazdasági, politikai és szellemi élete, folklórja, művészettörténete egyaránt elénk tárul a könyv lapjairól. A magyar olvasóközönség alig ismeri a valamikori nagyhatalmat, a tengerek egyik urát. E kötet gazdag anyaga hozzásegíti a világ eseményeiben való pontosabb tájékozódáshoz.

Harmat Endre - Gyilkosság ​a palotában
Grigorij ​Jefimovics Raszputyin(1869. január 22. – 1916. december 29.) orosz szerzetes, aki életének utolsó éveire nagy befolyást gyakorolt a cári családra: „minden oroszok cárjára”, II. Miklósra, nejére Alexandra cárnéra és egyetlen fiukra, a beteg Alekszej cárevicsre. Raszputyint gyakran hívták az „őrült pap”-nak, annak ellenére, hogy sosem állt az egyház szolgálatában (házasságát sem titkolta). Az udvarban sokan (főleg a nők) varázslatos erőt tulajdonítottak neki, a pletykákra építve különös szexuális vonzóereje miatt, míg a ma történelemírása őt tekinti a Romanov-dinasztia és vele a cári Oroszország összeomlása egyik kiváltójának, mivel erőteljesen rontotta a család tekintélyét.

Kollekciók