Ajax-loader

B. Szűcs Margit könyvei a rukkolán


B. Szűcs Margit - Nagy-Britannia ​építészete I.
A ​földrajzi helyzet és az éghajlat mindenkor befolyásolja az építő tevékenységet, de Angliában a "hullámok védfala" fokozottan megszűrte a külső hatásokat is. Az építészet így kevés és lazább szállal kötődik a kontinens nagy korszakaihoz, a hagyományok őrzése gyakran már-már anakronizmussá fajul. Mégis, ha kiemeljük az építészeti fejlődést a történelem bonyolult szövevényéből, minduntalan figyelnünk kell az összefüggésekre is. A sziget évezredekkel ezelőtt leszakadt ugyan a kontinensről, de Dover fehér szikláinak ma is testvérei a túlparti francia hegyvonulatok, és a tenger nemcsak elválasztja, hanem össze is köti az országokat, a népeket és a kultúrákat. A történelmi kapcsolatok többnyire véres küzdelmeket jelentettek; ezekből bontakozott ki a társadalom és az építészet fejlődése. Nagy-Britannia csak 1707-ben született meg, ennek előtte Anglia és Skócia népe folytonos harcban állott egymással. Walest már 1282-ben leigázták és 1546-ban végleg egyesítették Angliával.

B. Szűcs Margit - Alberti
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

B. Szűcs Margit - Az ​építészet története - Reneszánsz
Új ​külsővel újra kapható B. Szűcs Margit: Reneszánsz című könyve, az Építészet története c. sorozat újabb tagja. Az Építészet története sorozat kötetei negyven éve az Építészmérnöki Kar alaptankönyvei. A kötetek felépítése első pillanatra a hagyományos, lineáris történelemtudatot tükrözi. (Ezt az időfelfogást az elmúlt évek posztmodern történelemfelfogása erősen megkérdőjelezte. A posztmodern történetírás szerint az idő nem egy irányban áramlik, hanem maga a káosz, a történelem pedig egymáshoz nem feltétlenül kapcsolódó események halmaza.) A lineáris történeti tárgyalást ugyanakkor többször megszakítják kitérők és mélyásások, ezzel megtörik a linearitás agresszív logikája, és az olvasó egy individuális utazás részesévé válhat – legalábbis azok, akik vállalkoznak erre a szellemi kalandra.

B. Szűcs Margit - Franciaország ​építészete I-II.
B. ​Szűcs Margit (1923-2006) építészmérnökként építészettörténész volt, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára, valamint a College International oktatója. Tudományos tevékenysége a reneszánsz története és az újkori építészetelmélet köré tevődött. Kiemelkedő, sok évtizedes oktatói tevékenysége mellett nagy jelentőségű Leon Battista ALBERTI életmű-monográfiája, valamint „Az építészet története” című sorozat Reneszánsz kötete. Jelentősek a francia, német és angol építészet-elmélettel foglalkozó szakcikkei és tanulmányai. Hiánypótlóak „Az építészet világa” népszerű sorozatban megjelent Franciaország és Nagy-Brittania építészete című kötetei. Nagy felkészültségű és nemzetközileg elismert lektora ill. fordítója volt - többek között Pogány Frigyes - számos építészettörténeti kiadványának. „Bevezető Bretagne megalit-építményeitől a mai francia építészetig szinte beláthatatlan távolság feszül. Mégis át kell tekintenünk a teljes időszakot, mert így látjuk szerves egészként az építészet fejlődését. Ha röviden is, de fel kell villantani az ország őstörténeti jelentőségét nyomába szegődni a római légióknak és a barbár hordáknak, majd végigkísérni azt a bonyolult eseménysort, amelynek során kibontakozott és megerősödött a mai Franciaország. Mindez természetesen csak vázlat lehet, az építészeti tevékenység háttere. Az építészet kiemelése látszólag egyszerűsíti a feladatot. Ám oly sok jelentős emlék. hogy a válogatás ugyancsak nehéz, annál is inkább, mivel a francia építészet a középkortól napjainkig nagyon sokszor járt az élen, gyakran teremtett követendő példát más országok számára. Az adott szűk keretben tehát minden egyes épületnél fokozottan mérlegelni kellett, hogy valóban a legjellemzőbb-e korára. A döntést elsősorban a szerkezetből fakadó tér- és formaalakítás befolyásolta, de néhány példánál az épület szobordíszeinek jelentősége volt a mérvadó. Sokszor nehéz volt eldönteni, hogy az egyetlen közölhető kép külső vagy belső legyen-e. A hiányosságokat részben pótolhatják a képmagyarázatokat kísérő rajzok. Remélhető, hogy mindezek segítségével sikerül az olvasóval megismertetni a franciaországi építészettörténet nagyszerű eredményeit.” (B. Szűcs Margit: Franciaország építészete I.)

B. Szűcs Margit - Leon ​Battista Alberti munkássága
Leon ​Battista Albert a kora reneszánsz, egyik legérdekesebb egyénisége volt. FIlozófus, jogász, muzsikus, építész egy személyben, a napjainkban elképzelhetetlen, de az ő korában még a megvalósíthatóság határain belüli ideál, az "uomo universale" megtestesítője. A szerző e sokszínű egyéniséget elsősorban mint építészt mutatja be.

B. Szűcs Margit - Az ​építészet története - Újkor / Reneszánsz
A ​kötet tartalmából: A XV. század - quattrocento - építészete; A XVI. század - cinqueccento - építészete; A reneszánsz elterjedése Európában.

Kollekciók