Ajax-loader

G. Fodor Gábor könyvei a rukkolán


Fűrész Gábor - G. Fodor Gábor - Görgényi Tamás - Ketipisz Sztavrosz - A ​lázadás éve
A ​történetmesélés ma korszerűtlen gondolat. Mindenki a pillanatokra kíváncsi. A pillanat jelen idejű, egy pillanatampullába bezárható a világ. A törté­net­nek meg kiterjedése van, elnyúlik az időben, és az sem mellékes, hogy mesélik el. 16 beszélgetéstörténetet tart kezében az ol­vasó. Az egyes szövegek a változás természetéről és mibenlétéről mesélnek. Hogy semmi sem állandó és hogy féljük-e vagy inkább reméljük a változást? Uraljuk vagy ellenálljunk?

G. Fodor Gábor - Kern Tamás - A ​rendszerváltás válsága / The crisis of the regime change
"Könyvünkkel ​az a célunk, hogy mérleget vonjuk a rendszerváltás "értelméről". Az elmúlt húsz évet vesszük górcső alá, azt a majd negyedszázadot, amit mi az átmenet időszakának tekintünk. Úgy gondoljuk, az átmenet évei nem zárultak le a kilencvenes évek elején, hanem azok még ma is tartanak. Ha viszont az átmenet még ma is tart, akkor a húsz évvel ezelőtt felmerült problémák egy része is folyamatosan fennáll, azaz akkori és mai problémáink bizonyos értelemben kontinuitást mutatnak." (A kiadó)

G. Fodor Gábor - Kérdéstilalom
A ​könyv egy sötét időben élő filozófus politikai filozófiájának rekonstruálására tesz kísérletet. Eric Voegelin \(1901-1985) volt az a politikai filozófus, aki a modernség válságát diagnosztizálva legfőbb céljának tekintette, hogy a politikatudományt megrendült helyzetéből helyreállítsa. Voegelin saját feladatának a válság leküzdését, a rend helyreállítását,a valóság és egyben a politikai visszaszerzését tekintette. Ezt a feladatot egyenértékűnek gondolta a politikatudomány megújításával. A megújuláshoz azonban Voegelin szerint nem előre, hanem vissza kell lépni, egészen a klasszikus politikai filozófia szemléletmódjáig.

G. Fodor Gábor - Schlett István - Lú-e ​vagy szobor?
Nem ​lú az, atyafi, hanem szobor - mondta az anekdota szerint Medgyessy Ferenc a szobrát arasszal méricskélő és az eredmény láttán fejét elégedetlenül csóváló debreceni polgárnak. Tudomásul kell vennünk: a politikai gondolkodás a lehetséges gondolkodásmódok, a politikai tudás a lehetséges tudásformák egyike, és differentia specificáját mindkettőnek a politikai cselekvéshez való kötöttsége határozza meg. A politikai gondolkodás és a politikatudomány élesen elválasztható és elválasztandó egymástól - a két gondolkodásforma összekeveredése "határsértésnek" minősül. A kötetben szereplő írások e két gondolkodásmód megkülönböztetésére és a "határsértések" kimutatására törekednek abban a reményben, hogy ezáltal hozzájárulhatnak a politikai, illetve a politikáról szóló diskurzusok jobb megértéséhez is.

G. Fodor Gábor - GFG ​blog
Van ​itt egy könyv. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy legyen. Nem is a szükség, hanem a szabadság írta elő, diktálta, mondta tollba. A megjósolhatatlanság szenvedélyét, hogy az előre! annyit tesz, hogy akármerre. GFG blogkönyve az elmúlt két év politikai határidőnaplója. Vannak, akik szerint kordokumentum. Mások szerint meg... Mindenesetre innen nézve, ahonnan az olvasó nézi, mégiscsak egy könyvnek néz ki. Hát akkor...

G. Fodor Gábor - Kormányzás ​/ tudás
E ​könyv megírásával az volt a célom, hogy a „Mi a kormányzás?” kérdését középpontba állítva, a benne megjelenő „poli­tikum” feltárására és értelmezésére vállalkozzak. Sem az eszmetörténetnek, sem a kortárs politikatudományi irodalomnak nincs ugyanis egyértelmű válasza e kérdésre. A politika világában tapasztalható új jelenségek, a kormányzás természetéről vallott új felfogások pedig mintha azt is megkérdőjeleznék, hogy a kormányzás sajátosan politikai tevékenység. A „politikum” visszanyerésére tesz tehát kísérletet a Kormányzás/tudás című könyv, egyfelől mint a kormányzásról szóló tudás, másfelől mint a kormányzáshoz szükséges tudás foglalata. Éppúgy olvasható tehát a politika világába bevezetést nyújtó (tan)könyvként, mint ahogy a politikai tevékenységhez szükséges „puskaként”, a tapasztalatlan fejedelemnek címzett útmutató gyanánt. Mindenekelőtt azonban liberalizmusellenes műről van szó. Olyan vitairatról, amely az eszméivel szembekerülő, totalitárius, pökhendi és gőgös liberalizmus ellen, a mérsékelt kormányzás védelmében íródott.

G. Fodor Gábor - Az ​Orbán-szabály
G. ​Fodor Gábor meg akarja érteni és értetni, hogy hogyan lett egy 25 éves, tehetséges, érzékeny fiatalemberből megkerülhetetlen, közösségének stabil jövőt biztosító politikus, aki a legjobb úton halad ahhoz, hogy államférfi legyen belőle. Az Orbán-szabály olvasása közben szinte érezni, ahogy a politológus szerző maga is rádöbben: Orbán Viktor sosem a hatalomhoz elegendő többséget akarja megszerezni, hanem mindig arra törekszik, hogy egymással szót értő, egymást tisztelni képes barátok, bajtársak közösségét állítsa maga mögé. Ha kell, türelemmel és bölcsességgel, ha kell, megejtő és határozott példamutatással. A legfőbb Orbán-szabály ugyanis az, hogy a csapatkapitány erejét a csapata adja.

Kollekciók